Facit semifinal 1 - Rosendalsgymnasiet

Download Report

Transcript Facit semifinal 1 - Rosendalsgymnasiet

SVAR TILL NATURVETARMÄSTARNA
-första semifinalen
(Sänds på påskafton)
Svaren är kursiverade
1.
a) Vilken funktion har kaliumjodiden? Vi är ute efter ett kemiskt begrepp. katalysator (1p)
b) Vilka grundämnen ingår i väteperoxid? väte o syre (2p)
2. Film om vågkraft (8 poäng)
a) Varför anses vågkraft vara en mer miljövänlig energiform än exempelvis olja?
Ge två exempel. (2p)
Möjliga svar:
- Vågkraft bidrar inte till ökningen av koldioxidhalten i atmosfären, vilket förbränning av olja gör.
- Vågresursen är oändlig till skillnad från fossila bränslen som är en ändlig resurs (sett till användning
kontra nybildning).
- Förbränning av fossila bränslen bidrar till utsläpp av mängder med partiklar i luften, vilket påverkar
såväl oss människor som djur/natur.
- Fossila bränslen måste utvinnas, raffineras och transporteras till användaren, medan vågkraften
omvandlas till el på plats och finns över stora delar av världen. (Elen måste dock transporteras i
ledningar.)
b) Beskriv energikedjan från havet till kökslampan i ditt hem med hjälp av 4 olika
energiformer/omvandlingar. (4p)
Möjliga svar
- Vågorna på havet är rörelseenergi, rörelsen överförs via bojen till generatorn på havsbotten. Där övergår
rörelseenergi till elektrisk energi som via ledningar och ställverk kommer in till hemmet. I lampan
överförs den elektriska energin till ljusenergi.
c) Vad kallas det när elektricitet alstras genom att man utnyttjar magnetiska fält exempelvis
genom att låta en permanentmagnet röra sig i en spole, som i vågkraftsanläggningen. Ge
ett exempel på när det här används i vardagslivet. (2p)
Möjliga svar:
- Induktion (elektromagnetisk induktion)
- Induktionsprincipen/generatorprincipen)
3. Ägg-labb:
a) varför flyter ägget i den högre salthalten?
vattnets densitet ökar/saltlösningen får högre densitet jämfört med ägget (1p).
Vad bildas av saltet när det löser sig i vattnet? kloridjoner och natriumjoner (2p)
4. Zoologifrågan (8p)
(Bläckfisk+ mussla =blötdjur/mollusker
Spindel+ kräfta =leddjur
sjöstjärna +sjöborre =tagghudingar
daggmask +igel = ringmaskar
manet+ koralldjur =nässeldjur
Salamander+ padda =amfibier/groddjur
Kloakdjur+ delfin =däggdjur
Haj+ rocka=broskfiskar
TOTALT 25 poäng