Kvalitet i kriminalomsorgen

Download Report

Transcript Kvalitet i kriminalomsorgen

Kvalitet i kriminalomsorgen
Faget i fokus XIII, 8. – 9. juni 2011
PROGRAM
Kvalitet i kriminalomsorgen
Onsdag, 8.juni 2011
09.00 –
10.00
Registrering og kaffe
10.00
– 10.15
Velkommen til KRUS,
direktør Hans-Jørgen Brucker
Kvalitet og kriminalomsorg,
ekspedisjonssjef Marianne Vollan
10.15
– 11.15
11.30
– 12.30
“Menneskelige kvaliteter”,
filosof Einar Øverenget
“Kvalitet under straffegjennomføringen –
rettssikkerhetsspørsmål”,
jurist og tidligere innsatt Øystein Skogrand
12.30
– 14.00
Lunsj og fagcafé
14.00
– 14.45
“Kvalitet under straffegjennomføringen i et
tilsynsrådsperspektiv”,
lagmann Kari Lynne, Frostating lagmannsrett.
15.00
– 15. 45
“HR – nærværsprosjektet”,
16.00
– 17.30
Debatt i plenum:
Kvalitet på ledelse, hva er god
ledelse i kriminalomsorgen,
debattleder: Ass. Regiondirektør Kaja Strandjord,
Region Nord.
Paneldeltakere:
Tore Råen, leder Friomsorgen Nord-Trøndelag
Geir Bjørkli, leder NFF
Knut Are Svenkerud. leder KY
Stig M. Storvik, leder Oslo fengsel
Bjørn Kroksrud, regionsdirektør Region Sør
18.00
En representant fra Bergen kommune
Mottakelse
Kvalitet i kriminalomsorgen
Torsdag, 9. juni 2011
09.00
– 10.00
Utdeling av arbeidsmiljøprisen,
leder av SAK
“Kvalitetsarbeid i helsesektoren”,
Avdelingsdirektør J. Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet
Parallellsesjoner:
10.15 –
11.00
“Kvalitet i
utdanningen –
NOKUT”,
seniorrådgiver Knut
Andersen, KRUS
“Utlendinger i
norske
fengsler: Nye
utfordringer?”,
forsker Ragnar
Kristoffersen og forsker
Franck Orban, KRUS
“Kvalitet under
gjennomføring
av samfunnsstraff: Samtalemetodikk under
straffegjennomføring”,
rådgiver Vidar Kessel og
rådgiver Solveig HøeghKrohn, KRUS
11.15 –
12.00
12.15 –
12.45
“Kvalitet i
tilbakeføringsa
rbeidet – Sett
NAV i fengsel”,
“Vold og trusler “Kvalitet i
mot tilsatte i
rusarbeidet”,
kriminalomsor Tanja Rosså Ødegård,
fengselsleder Stavanger
gen”,
fengselsleder Otto
Grøndahl og KVP/NAVansatt Jens Henrik
Strande
forsker Yngve Hammerlin
og seniorrådgiver Tore
Rokkan, KRUS
Avslutning i plenum:
”En kvalitetsmessig god oppsummering”,
Ekspedisjonssjef Marianne Vollan
12.45
fengsel
Lunsj
SLUTT
Kvalitet i kriminalomsorgen
Foredragsholdernes Curriculum Vitae:
Einar Øverenget (født 1964) er en norsk filosof, forfatter og anerkjent
foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling
og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper.
Øverenget har doktorgrad i filosofi fra Boston College og er rektor ved ACTIVA
Humanistisk Akademi, som han forøvrig var med på å danne i 2000. Øverenget er
også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Nitimens
husfilosof. Han har også utgitt flere bøker, blant annet Hannah Arendt (2001),
Eksistens (2003), Å bli sin egen venn (2004), Lykkens filosofi (2006), Livets Øyeblikk
(2007) og Hemmeligheter (2009).
Øystein Skogrand (født 1957 i Trondheim) er en forhenværende
profilert advokat som i 2004 ble dømt for underslag av klientmidler til ubetinget
fengsel og som mistet sin advokatbevilling. Skogrand har forsvart en rekke profilerte
personer, slik som Tom Ketil Krogstad. Etter endt soning inngikk han i 2008 forlik
med Gjensidige Forsikring og psykiater Michael Setsaas i et erstatningssøksmål rundt
konsekvensene av legebehandling.
Kari Lynne (født 1956 i Ski) cand.jur.1981, utnevnt lagdommer i 2002,
lagmann fra 2010. Konsulent i Handels- og skipsfartsdepartementet,
politiinspektør/påtaleleder ved Trondheim politidistrikt, dommerfullmektig hos
byfogden i Trondheim, statsadvokat i Trondheim, kst. sorenskriver i Orkdal,
tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett.