Posisjon og potensial i norsk havbruk

Download Report

Transcript Posisjon og potensial i norsk havbruk

Posisjon og potensial
i norsk havbruk
Terje E. Martinussen
Eksportutvalget for fisk
Hardanger Akvakultursenter, 6.april 2011
EFF markedsfører norsk sjømat på vegne av sjømatnæringen
Hvorfor kjøper konsumentene laks?
• Attraktivt
– En fisk med en smak som hele familien liker.
• Anvendelig
– Tilgjengelig hele året
– Lite bein og lett å ta ut beinene
– Stor bredde i produktspekteret
• Helse
– Klart definerte og troverdige helsefordeler på konkrete
helseutfordringer (f.eks. hjerte og karsykdom)
• Økonomisk fisk
– Hele fisken kan brukes.
– Er ikke blant de dyreste fiskene pr kg.
Kilde: TNS/EFF
Konsum av laks per person
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3. Laksen sin andel av hva vi spiser er lav (men voksende)
8
7
6
5
4
1991
2008
3
2
1
0
Norge
Tyskland
Spania
Frankrike
Italia
Laks – unik posisjon i Japan
Favorittfisken til de unge
Laks
Tunfisk
Tunfisk
(otoro)
Bakgrunn – Utrolig mange mennesker både
kjenner til og foretrekker Norsk Laks
Kilde: TNS Norsk Gallup/EFF
2006: Kina,
2007: Frankrike, Tyskland, Russland , Italia
2008: Sverige, Ukraina, Finland, Polen, Portugal, Spania
Total produksjon av
Atlantisk laks
2010
Canada
8%
Andre
8%
UK
10 %
Chile
9%
Kilde: EFF, Kontali Analyse
© Eksportutvalget for Fisk AS
Norge
65 %
Viktigste markeder for laks
5,0
4,5
Verdi (Mrd.Nok)
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2008
2009
2010
Norsk Laks har et betydelig
vekstpotensiale i årene fremmover
Utfordring
1. Produktegenskapene til Norsk Laks spiller på lag med
megatrendene
Helse
Tilgjengelighet/
bekvemmelighet
Kvalitet/nytelse
2. Produktutvikling
BRIK - Brasil Russland India Kina
2,8 milliarder
40% av verdens
befolkning
Brasil
Russland
India
Kina
BRIK-import av Atlantisk laks
160 000
140 000
120 000
MT
100 000
Storbritannia
80 000
Norge
60 000
Chile
40 000
20 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Atlantisk laks: BRIK potensial
500 000
450 000
400 000
350 000
MT
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-
Havbruk - verdiskaping 2009
(inkluderer oppdrett, foredling og grossistledd)
 Verdikjede Havbruk
hadde en verdiskaping
på 22 mrd kr. i 2009.
Dette er en økning på i
underkant av 6 mrd. fra
2008.
 Verdikjede Havbruk
sysselsatte 12 000
årsverk og hadde en
produksjonsverdi på
rundt 76 mrd kr.
 Hver krone i verdiskaping i kjerneaktiviteten ”oppdrett” skaper 1,5 kroner i
verdiskaping i annet norsk næringsliv
 Hvert årsverk i kjerneaktiviteten ”oppdrett” skaper 1 årsverk i annet norsk
næringsliv.
22
[email protected]