Ukerapport laks - Norne Securities

Download Report

Transcript Ukerapport laks - Norne Securities

Uke 46, 2011
Ukerapport laks
Prisene stiger i et usikkert marked
Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council
Anders M. Gjendemsjø
Analytiker
Mob. 95 70 60 20
[email protected]
Aksjer
Obligasjoner
Netthandel
Corporate Finance
www.norne.no
Ukentlig oppdatering på pris og marked
Norsk laks (FPI)
NOK/kg
Prisene stiger i et markedet som ikke er satt: 22.5-23 NOK/kg?
•
Høye sjøtemperaturer sikrer god tilvekst
•
To neste uker: MTB-slakting. Dette kan gi press på prisene igjen
•
Ingen markert etterspørselsvekst fra EU
•
Fremdeles sterk etterspørsel i Russland
Ingen endring i forwardprisene for 2011, 2012 og 2013
•
Snittpris for levering av laks ut året er NOK 23,75/kg (uendret)
•
Gjennomsnittlig pris for 2012 er nå 24,2 NOK/kg (uendret)
•
Forwardprisen for 2013 er 25,4 NOK/kg (uendret)
48.00
43.00
38.00
33.00
28.00
23.00
18.00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
2010
2011
Gj.snitt 2004-2011
Forwardpriser 2011 og 2012
26.00
25.00
NOK/kg
Markedsnytt
•
Eksportutvalget for fisk kjører nå kampanjer i flere land for å få opp
konsumet av norsk laks
•
Rekordsterk import av chilensk laks til USA med en nær dobling år/år
fra januar – september, mens norsk laks har gått motsatt vei med en
halvering
•
Chiles største lakseprodusent omsatte for 335 MUSD i årets første 9
måneder og er med det opp 31% år/år
24.00
23.00
22.00
21.00
20.00
nov.11
feb.12
mai.12
aug.12
nov.12
-4 uker
-1 uke
Gjeldende forward
Nornes laksepris
Grafene pris på viser fersk sløyd superior laks 3-6 kg FCA Oslo.
Kilder: Norne Securities, Fish Pool, Intrafish
Side 2
Ukens tema: Norway Royal salmon med svake tall fra oppdrett
•
EBIT på 9.1 NOKm før biomasse
•
EBIT/kg oppdrett 0,73 NOK/kg
• Region Nord: 1,66 NOK/kg
• Region Sør: -0,63 NOK/kg
• Nest svakeste EBIT/kg rapportert i 3Q av lakseselskapene
•
Slaktevolum Q311: 6,304 tonn
• 2011: 19,000 tonn
• 2012: 22,000 tonn
•
Smoltusett
• 2010: 5,7 mill
• 2011: 7,7 mill
• 2012: 7,5 mill (redusert)
•
Kutter investeringer med 60% i 2012 relativt 2011
•
Bekymret for utvikling i Russland
«Nylig utspill om nye reguleringer på russisk side
skaper derimot en viss bekymring og vil kunne
påvirke denne positive utviklingen.»
Oppsummert: En relativt svak rapport
Kilde: Norne Securities, Norway Royal Salmon
Side 3
Fôr, biomasse og lakseeksport: Økende biomasse, men synkende fôring
•
Fôrsalget i uke 43 er på 35,863 tonn, ned 1,1% år/år
•
Fôrsalget er opp siste fire uker med 8%
•
Det er tvilsomt at siste to ukers fôrsalg representerer
en varig nedgang i fôrsalget
Kvantum (tonn)
Omsatt mengde fiskefôr
45,000
25,000
2011
5,000
2010
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Uke
Stående biomasse
•
•
•
800,000
Den stående biomassen er pr. oktober på det
høyeste nivået registrert siste tre årene
Biomassen er opp 9.8% fra samme periode i fjor
(lagt inn Kontalis estimat)
Biomassevekst på 5% i oktober
Det vil bli godt med fisk tilgjengelig fremover!
Rund vekt (tonn)
•
600,000
2009
400,000
2010
2011
200,000
0
Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
•
•
•
Eksport på 21,944 tonn i uke 40 og med det opp
9.6% ift fjoråret
Eksportvolumet er opp 10.5% siste fire uker i
forhold til 2010
Eksportvolumet hittil år er opp 3.6% år/år
Kvantum (tonn,
rundvekt)
Eksport av laks totalt
28,000
18,000
2011
8,000
2010
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Uke
Kilde: Kontali, FHL, Norne Securities
Side 4
Oversikt over lakseselskapenes kursutvikling, pris/inntjening og pris/bok
• Blandet utvikling blandt aksjene:
• Taperlisten: SalMar og Morpol
P/E
Inntjening på 12 mnd forward
16
14
• Vinnerlisten: Marine Harvest, Bakkafrost, Grieg Seafood og
Scottish Salmon Company.
• SSC er opp 47% (!), men på tynne volumer
12
10
8
6
4
2
0
Bakkafrost
SalMar
Cermaq
Lerøy
Marine
Harvest
Pris / bok
Ticker Aksjekurs (-1M)
Bakkafrost
BAKKA
35.10
Lerøy
LSG
SalMar
SALM
Cermaq
CEQ
Grieg Seafood
GSF
Marine Harvest
(-12M)
YTD
P/E
P/B
9%
-19 %
-23 %
8.2
1.7
81.50
-3 %
-48 %
-56 %
10.9
0.9
26.00
-16 %
-50 %
-55 %
8.9
1.3
63.00
-2 %
-17 %
-26 %
9.2
1.01
4.50
15 %
-72 %
-74 %
MHG
2.57
8%
-53 %
-53 %
Norway Royal Salmon
NRS
7.25
1%
-
-
Scottish Salmon Co.
SSC
3.17
47 %
-33 %
-33 %
0.9
Morpol
MORPOL
10.50
-13 %
-52 %
-51 %
0.9
0.3
13.5
0.88
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Kilder: Bloomberg, Norne Securities
Side 5
Disclaimer
Alle vurderinger og analyser i denne presentasjonen reflekterer Norne
Securities sin oppfatning på det tidspunkt analysene og vurderingene ble
utarbeidet. Enhver oppfatning som fremkommer i denne presentasjonen kan
endres uten varsel. Våre vurderinger baserer seg på ulike kilder som vurderes
som pålitelige, men Norne Securities kan ikke gi noen garanti for at
informasjonen i analysene er presise eller fullstendige.
Innholdet i denne presentasjonen er kun til informasjonsformål, og skal ikke
oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av Finansielle
instrumenter. Norne Securities kan ikke gjøres ansvarlig for verken direkte
eller indirekte tap eller kostnader som skyldes forståelsen og/eller bruk av
innhold i denne presentasjonen.
Enhver offentliggjøring av innhold i denne presentasjonen skal skje med
tydelig kildehenvisning til Norne Securities
Side 6