Hallinstruks SIF-hallen

Download Report

Transcript Hallinstruks SIF-hallen

Hallinstruks SIF­hallen
Revidert 20. okt 2010
Fordeling av treningstider er gitt på SIFs hjemmesider. Garderober er i klubbhuset. Leietakeren skal stille med en ansvarlig leder i god tid før hver trening/arrangement. Lærer, trener, oppmann el, heretter kalt «leier». Leier er ansvarlig for at utleie‐ og ordensreglene blir fulgt av laget. Ved arrangementer er det pålagt at leier må stille med tilsynsvakt Pulastic 2000 TP/W er et punktelastisk sportsgulv. TP = «top point», som er en kjemisk overflatebehandling som enklest er å beskrive som en micro"rynke" overflate eller micro«appelsinhud». Denne overflaten «løfter» skoen fra selve flaten og skaper et microtynt luftsjikt som bidrar til at foten i en vridningssituasjon ikke «henger igjen» ‐ det er i denne fase bl.a. korsbåndsskader og brudd oppstår. Vanlig vask med rengjøringsmidler vi bruker hjemme vil etterlate en film som tilsutt vil ødelegge den friksjon vi ønsker på golvet. Alt flytende som kommer på golvet skal tørkes opp med det samme. La aldri vann eller væske tørke på golvet. Vask med rent vann. Er det sølt klister, brus, kaffe eller lignende. Dusj området med sprayflaske1 merket «Rensemiddel», spray direkte på flekken å la virke ca. 1 minutt – tørk deretter av. NB! Væsken må ikke tørke inn på guvet. Gjenta behandlingen hvis dette er nødvendig. Ved ekstra vanskelige flekker kan det anbefales å skure lett med hvit håndpad. Leier skal sette seg inn i oppsatt branninstruks, og at denne skal følges. Ved større arrangementer skal brannsjefen i Østre Romerike brann‐ og redningsvesen kontaktes av arrangøren for å bli informert om antall personer mv. Leieren er ansvarlig for enhver skade som blir påført hallen og det materiell som finnes i hallen. (Vanlig slitasje og hendelig uhell unntatt). Alle skader må omgående rapporteres til [email protected]. Leieren er ansvarlig for tilrigging og rydding i hallen og tilstøtende rom. Leier har adgang til garderobene 30 min. før arrangementets/treningens start. Garderobene skal være forlatt senest 30 min. etter avsluttet leie. Lederen er ansvarlig for at det er ryddig i garderoben når laget forlater den. Leier har også ansvar for at vinduer er lukket og ytterdører er låst, når hallen forlates. Bruk av utesko i hallen og barfotområdene2 er ikke tillatt. Det er kun lov til å bruke godkjente innesko (som ikke lager sorte streker). Dette gjelder også fotball. Fottøyet som brukes må være rent og uten knotter, eller lignende som kan ripe eller sette merker på gulvet. NB!!! Kun godkjente innefotballer kan benyttes i hallene. 1
Er i sekretariatet
Utesko området er fra inngangsdør til tribuner og umidllebart foran tribunene. Barfotområdet er resten av
hallen.
2
2
Klister: Harpiks er fobudt. Vi anbefaler vannbasert krukkeklister eller sprayklister. Utstyr som medbringes til arrangementer skal fjernes straks etter bruk om ikke annet er avtalt med hallansvarlig. Alt utstyr skal bæres over golvet ikke dras. Utstyr med skarpe kanter som kommer i kontakt med golvet er forbudt. Hvis ikke reglementet overholdes kan dette medføre at tildelt treningstid blir trukket tilbake. Ordensregler for SIF­hallen • Friarealer i bygningen og utganger skal være frie og ryddige • Alle dører i rømningsveier skal være utstyrt med låsvrider eller fast nøkkel innvendig. • Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kile e.l. • Feil og mangler ved branndører og ledelys skal straks meldes til ansvarshavende • Feil, mangler og uregelmessigheter ved det elektriske anlegget skal straks meldes til ansvarshavende. • Vifteovner skal kun brukes under tilsyn. • Elektriske maskiner, kaffetraktere, vaffeljern og vannkokere skal slås av etter bruk og alltid ved dagens slutt. • Blinkende lysrør er en potensiell brannfare og må skiftes omgående. • Søppel skal samles på fastsatt plass og tømmes regelmessig. • Stearinlys skal kun brennes under tilsyn i ubrennbar lysestake og uten pyntemansjett og aldri i juledekorasjoner. • Røyking er forbudt i bygningen Husk!! Brannfaren lurer overalt 24 timer i døgnet. Derfor må vi alle til enhver tid opptre våkent og være bevisst på denne faren. Generell god orden bidrar til bedre sikkerhet mot brann. Enhver plikter å vite hva han / hun skal gjøre i en brannsituasjon (se egen instruks) Brukt tape og annet søppel kastes i søppeldunk. Gjenglemte ting tas vare på og legges i kassen til venstre rett etter man kommer inn i hallen. • Sørge for at hallen er forsvarlig låst og lyset slukket etter dagens bruk • Mopping av gulvet etter behov. To saksemopper er montert på veggen ved sekretariatet. Branninstruks Eiendommens navn: SIF‐hallen, Sørumsand Idrettspark Gitt med hjemmel i brannlovens §§ 23 og 25 med tilhørende forskrifter. Brukere (leietagere) skal være kjent med: 3
• Hvordan brannvesenet varsles • Hvor brannslanger og annet slokkeredskap er plassert. • Rømningsveier og nødutganger • Regler ved brann • Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles umiddelbart • Leietagerens ansvarlige (trener / leder o.l.) har ansvaret for at evakuering av lokalet foregår rolig og velorganisert • Møteplass ved evakuering er utenfor klubbhuset i god avstand fra hallen • Brannen forsøkes slokket med husbrannslangene. Telefon brannvesen 110 Alarmere ‐ Redde ‐ Slokke Branninstruks for ansvarlig leietaker Ansvarlig leierLinita skal: • Ha ansvaret for at alle leietagers deltagere i SIF‐hallen har satt seg inn i den allmenne branninstruksen • Kjenne rømningsveiene i SIF‐hallen og påse at disse ikke blokkeres. • Kunne benytte de slukkemidler som finnes i SIF‐hallen • Påse at slukkemidlene er i orden og ikke blokkert • Ha oversikt over hvor mange det er inne i hallen. Kontrollrutine stenging
av SIF‐hall (runde går fra inngangsdør, bak sikkerhetsnett og rundt hallen)
Det skal ikke ligge noe igjen på golvet!
6
5
4
2
3
1
26
7
8
9
10
11
12
13
25
24
23
22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
23.
24.
25.
26.
To‐hjuls minimålkontroll
Hovedmålkontroll
Nedsenket tverrligger festet rett
Hovedmålkontroll
Firehjuls minimålkontroll
Firehjuls minimålkontroll
Branndør låst
Brannslukningsapparat
To bolter i golvet
Gymnastikkbenk bak X‐avstiving
Gymnastikkbenk plassert på innbytterbenk
Strøm til sekretariat slått av og våtmopp
Sekretariat låst og ryddig
Gymnastikkbenk plassert på innbytterbenk
Nedsprangsmatte
Firehjulsmålkontroll
Brannslukningsapparat
Strikk i nett bak mål er festet
Branndør låst
Nett & innernett er festet
Nedsenket tverrligger festet rett
Minimålkontroll
å o to
Målkontroll
ålk
ll
To‐hjuls‐målkontroll
Utstyrsrom låst (se plansje)
Branndør låst
Brannslukningsapparat
Pumpe har nål
Minimålkontroll
To brannslukningsapparat
To brannslukningsapparat
Festet rett vei
Skap billettbord låst
Bøyler er innenfor kroker
Slå av lys i hallen
Sikkerhetsbjelke ligger under og inntil veggen
Lås dør til hall og ytterdør
17
14 15
16
18
19
20 21