Kort beskrivelse om hva vi har med i tilbudet: 1. Stålhallen levert og

Download Report

Transcript Kort beskrivelse om hva vi har med i tilbudet: 1. Stålhallen levert og

Presentasjon av «Tennishall».
I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter.
Vi vil her presentere en ny type tennishall. Hallen kan fås etter ønskede mål /størrelser ut i fra hva
kunden ønsker , fra en singel bane, til dobbel eller flere baner hvis ønskelig.
Hallen er bygget i stål, og er trukket med sandwich elementer/panel i både vegger og i tak.
Dette er en isolert hall, og er derfor spillemiddelberettighet. Spillemidler utløser opp mot 1/3 del av
hallens totale kostnad.
Hallen kan også brukes til annen type arrangementer, som konserter, messer utstillinger etc..
Priseksempel:
Hallstørrelse 40X40m (2 baner) fra kr 6mill+mva – Hall 40X75m (4baner) fra kr 8mill+mva
Minste høyde innvendig 7,5m.
Komplett montert/installert med nøkkelen i døra….
Kort beskrivelse om hva vi har med i tilbudet:
1. Stålhallen levert og monter med fundamenter og ringmur
U verdi ca. 0,28 både for tak og vegger som bygges i sandwich elementer.
Stålkonstruksjon for stedets snø og vindlast – overflate i C2.
Fundamenter og ringmur samt nødvendig strekkstag. Krav til grunnforhold 200 kn/m2.
Innvendig oppsamling av takvann i rør oppunder tak. 1 stk. 4 x 4 m porter. 2 stk. dører 1,3 x
2,1 m
2. Lys
Komplett lysanlegg – 400 lux. Kan leveres med Led lys mot et tillegg i pris.
Kulturdepartementets krav til lysstyrke (lux og jevnhet).
Komplett brannvarslingsanlegg
Komplett el installasjon inklusive inntaksfordeling og brann prosjektering
3. Ventilasjon / Varme
Komplett varmeanlegg for nødvendig avfukting og frost sikring. 130 kw varmeveksler – gass
med tank.
Røkluker for brann på tak med automatikk
Komplett 2 stk vifter /spjeld for utskifting av luft er med i tilbudet.
All øvrig prosjektering vedrørende bygg - inkludert byggsøknad om nødvendig.
Grunnarbeid, bunnledninger og øvrig infrastruktur ikke inkludert.
I tillegg kan vi også «dekorere» hallen med en del andre materialer for å få et annet utseende på
fasaden. Dette være seg forskjellige type trematerialer, forskjellige typer stein/skifer som kan plastres
utenpå sandwich elementene, for å gjøre fasaden «sprekere». Dette kan f.eks være ved
inngangspartier mm.
Utsyr-inventar som følger med hallen.
Vi skreddersyr våre haller etter kundens ønske. Alt fra garderober/servicebygg,
tribuner, resultattavler med mer. Vi har inngått ett samarbeid med en produsent av modul bygg. Her
kan kunden/klubben sy sammen sitt eget innhold av bl a antall garderober, lager ,klubblokale, WC
moduler, kiosk/kaffeteria etc. Disse moduler kan monteres både innvendig og utvendig av hallen.
Garderober-servicebygg i to etg, med kiosk & møtelokale/klubblokale.
Tribune :
Vi har to forskjellige typer tribuner, teleskoptribuner og vanlige fastmonterte tribuner.
Ta kontakt for nærmere info vedr våre isolerte haller. Vi
skreddersyr hallene etter kundens/klubbens egne ønsker vedr
størrelse og innhold.
Avdelingskontor Trondheim:
Ta kontakt med Tor Helgeton på 400 33 335, eller på [email protected]
Hovedkontor Narvik
Ta kontakt med Roar Monsen på 917 69 105, eller på [email protected]
Se også: www.ipas-sport.no