Ser du fordelene av å være organisert?

Download Report

Transcript Ser du fordelene av å være organisert?

Styret i HK Finans SpareBank 1 Gruppen
Leder
Knut Bekkevold
928 25 340
%
Nestleder
Rune Svendsen
900 76 728
%
Kasserer
Per Sundby
994 96 669
Sekretær
Tomm Fjærvoll
975 33 875
%
%
Jorun Engnestangen
Skadeselskapet
Elin Struperud
Skadeselskapet
Kine Voll
Skadeselskapet
Åse Blomkvist
Skadeselskapet
Akan-kontakt
Liv Krade
Skadeselskapet
Likestillings-/
livsfasetillitsvalgt
Pia Sandberg
Skadeselskapet
Styremedlemmer
Bjørn Vyrmo
Livselskapet
Innmeldings­
skjema sendes
HK Finans
SpareBank 1
Gruppen internpost 226
INNMELDING - Fylles ut av nytt medlem
Ververs navn:
Adresse:
Postnr/-sted:
Nytt medlems navn:
Adresse:
Postnr/-sted:
E-postadresse:
Fødselsdato:
Personnummer (pga forsikringsordningene):
Bedr.navn:
Bedr.adr:
Postnr/-sted:
Tlf privat:
Tlf arbeid:
Tlf mobil:
Bedr. org.nr (står på lønnsslipp)
Stillingsbetegnelse:
Brutto lønn per måned (NOK):
Hvis overført medlemskap fra annett LO-forbund, oppgi forbund:
Var medlem i LO-forbundet inntil (dato):
Jeg samtykker i at det foretas trekk i min lønn for medlemskontingenten når slik ordning er avtalt med min arbeidsgiver.
Dersom slik avtale ikke foreligger vil jeg motta giro en gang per måned.
Sted:
Dato:
Underskrift:
Ønsker du annen betalingsordning for kontingent, ta kontakt med HKs infotelefon 815 48 055.
Ser du fordelene
av å være organisert?
Som LO-organisert står du ikke alene. Med over 860 000 er LO
den største arbeidstaker­organisasjonen i Norge og sørger for at
du som organisert får ordnede lønns- og arbeidsvilkår og
medbestemmelse i arbeidslivet.
HK Finans er den største arbeidstakerorganisasjonen i
SpareBank 1 Gruppen. Gjennom medlemskapet får du
kraft nok til å påvirke eget arbeidsliv.
Med mange medlemmer på
samme arbeidsplass blir det
­lettere å få til gode avtaler i
lønnsforhandlingene – med
HK i ryggen.
Tilgang til
fordelskonseptet
LOfavør
LOfavør gir deg som medlem i HK mange økonomiske
fordeler, bla innen følgende områder:
LOfavør Advokatbistand
LOfavør Strøm
LOfavør Telefoni og bredbånd
LOfavør Billån
LOfavør Leiebil
LOfavør Eiendomsmegling
LOfavør forsikringer
LOfavør Mastercard
LOfavør Feriereiser
LOfavør Bankfordeler
LOfavør Hotell
LOfavør Bilvedlikehold
...og flere andre gode fordeler – se www.lofavor.no
Dette får du som
medlem i HK Finans:
3 Tillitsvalgte som hjelper deg på arbeidsplassen
3 Juridisk hjelp i tvister rundt ­oppsigelser, ­arbeidskonflikter ect.
3 Bedre lønn – jo flere m
­ edlemmer, desto sterkere stiller vi i
­lønns­­forhandlinger
Hva koster medlemskapet?
Kontingenten din beregnes etter bruttolønn per måned. Du betaler en
­prosentsats på 1,4 pluss en forsikringskontingent på under kr 100,– per måned.
(maks kr 581,– per 2010). Du kan trekke fra kr 3 660,– på selvangivelsen i
2010 for fagforenings­kontingent.
3 Forsikringer: LOfavør Kollektiv hjemforsikring, LOfavør Grunn­forsikring,
LOfavør fritidulykkes­forsikring
Eksempel på at det lønner seg å være medlem:
Din lønn eks kr 350 000,–
Kontingent 1,4 % + 94 kroner i kontingent
Skattefordel (fradrag på skatten) kr 3 660 x 0,28 %
Sammenlignbare forsikring tegnt individuelt i SpareBank 1
3 Kurs – vi kurser medlemmene våre i rettigheter og plikter i a­ rbeidslivet
Reell kostnad pr år
3 Informasjon – medlemsblad hver måned
3 Service fra avdelingskontoret
3 Skattefradrag – 3 600 kroner i året på kontingenten
For mer informasjon se: www.hkfinans.no
kr 4 994,–
– kr 1 025,–
– kr 3 800,–
kr 169,–