Klubbavisa 4. utg. 2011

Download Report

Transcript Klubbavisa 4. utg. 2011

Klubbavisa
NAF Gardermoen Vakt
Sammen er vi sterke!!!
Innhold
Klubbavisa
NAF Gardermoen Vakt
4. Utgave 2011
Forord
S.2
Lederen har ordet
S.3
G4S Hytta
S.4
LO Favør
S.5
Arbeidstidsordninger
S.6
Arbeidstidsordninger
S.7
Styret
E-mail:
[email protected]
Hjemmeside:
www.nafgardermoenvakt.no
S.8 og 9
Forbundsskolen
S.10
Tårnet
S.11
Kryssord
S.12
Quiz
S.13
S.01
Forord
Ja da sitter dere med sommerutgaven av klubbavisa i hånda.
Så i anledning sommeren har vi tatt med et kryssord og en liten quiz.
Svaret på kryssordet og quiz’en kan dere legge i postkassa til NAF på
pauserommet. Svaret vil bli publisert i neste utgave av avisa etter sommeren.
Vi har også noen bilder fra tårnet og litt om arbeidstidsordninger. Mye
spennende og morsom lesning i denne utgaven.
Ønsker dere alle en god sommer fra oss i NAF.
Maren Moseby - Informasjonsutvalget
S.02
Lederen har ordet
Sommer og sommerturnus.
Kjære kolleger/kamerater!
Da var sommeren her og endelig litt deilig sommervær. Samtidig er det
høytrafikk for passasjerer og omlegging av det meste av infrastrukturen rundt
Oslo. Oslo S er stengt og det er veiarbeid på E6. Dette bidrar til å øke presset
på oss. Feriereisende er mindre flyvante og trenger mer tid i varmen og
gjennom sikkerhetskontrollen. Der gjør dere en fantastisk jobb, men vi
tillitsvalgte følger med på pauseavvikling og temperaturene. Derfor fikk vi sørget
for en fast praksis for bruk av sommeruniform. Vernetjenesten har viktig
oppgave på sin side å sørge for at det er pauser og levelige temperaturer. DPS
må bemanne opp slik at dette fungerer og at arbeidet vi utfører er
helsefremmende, som det står i Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ble det i
fjor på bakgrunn av de tilbakemeldinger vi har fått fra dere som jobber i
sikkerhetskontrollen satt ned et turnusutvalg for å forbedre turnusene i
sikkerhetskontrollen. Det er gjort noen endringer på heltid 1 og heltid 2. På
heltid 1 har vi fått en del tilbakemeldinger – noen positive og noen negative.
Dessverre har heller ikke bedriften vært flinke nok med informasjonen ut til dere
som jobber der. Den nye turnusen som trådde i kraft 1. juli og er en forsøksvis
sommerturnus. Vi skal uansett tilbake til den gamle på høsten og ønskes ikke en
videreførelse av denne sommerturnusen blir det ikke aktuelt for oss i NAF å
videreføre den til neste år. Vi har valg å sette ned et nytt turnusutvalg for heltid
1, bestående blant annet av Randi Østgård, Hege Guldahl og Jan Erik
Stensrud. Disse vil ta i mot tilbakemeldinger fra dere som jobber turnusen og
vurdere om man ønske denne sommerturnusen. På den måten håper jeg at alle
blir hørt.
Sommer er også tid for ferie og det håper dere får noen deilige og hvilende
feriedager i sommer. Nyt livet og god mat og drikke i solen.
Marius
HTV Naf Gardermoen Vakt
S.03
G4S Hytta
Hei alle kolleger!
Det er lenge igjen av sommeren ennå - og mange har kanskje ikke ferie før i oktober/
november - kan bli mange tøffe timer på vakt før det! Kanskje en mini-ferie kan gi deg det
overkuddet du søker?
G4S har en herlig tømmerhytte i Hemsedal - alle ansatte kan leie den, så snakk med Aud
Karin - hun har oversikten over ledige perioder!
Hytta er velutstyrt - den har boblebad, badstu og gasspeis, TV og Internett, kjøl/frys, komfyr
og andre el-apparater.Her mangler ingenting (for den som ikke er avhengig av
microbølgeovn da).5 soverom med doble senger - alt dekketøy til 12 personer.
Styret i NAF Gardermoen Vakt har nettopp avviklet kurs i Hovedavtalen der oppe.( Grunnet
NOE sykdom, NOE ferie og NOEN som ikke hadde arbeidsfri, ble kurset amputert , men vil
bli fullført på LO-huset tidlig på høsten) Vi som var der, opplevde Hemsedal som et lite
paradis. Ingen vekkeklokke - bare fuglekvitter å våkne til - tur-terreng som passer alle - men
den som VIL ha en utfordring, kan jo prøve seg OPPOVER en av slalåmbakkene - eller
gjøre som Turid og Jan Erik - de tok stolheisen både opp og ned! Utsikten fra Totten(1494
m.o.h.) er storslagen - med Hemsila som et sølv-bånd nede i dalen. der fins ørret - de som
liker å fiske kan kjøpe felles fiskekort til 4 elver og 18 fjellvann!
De fleste tenker VINTER når Hemsedal nevnes. Ikke så rart, de har 15 skitrekk og 6
stolheiser! Når snøen er borte, tilbys sykkel-trekk, da suser man ned løypene på sykkel! Av
andre sommeraktiviteter finnes rafting, elvekajakk,snorkling,fjellklatring,elgsafari,golf,tennis
og som før nevnt fiske.
Fra Gardermoen er det ca 240 km til fjelleventyret. Ved Hønefoss kan du velge å ta Rv7
langs Krøderen til Gol - Rv 52 derfra til Hemsedal. Rv 7 er under omfattende utbedring - 15
minutters venting må påregnes tre steder som følge av fjellsprengning - og klargjøring av
veien mellom hver "salve". Derfor kan det være lurt å velge E16 langs Sperillen - retning
Fagernes. I Leira tar du Rv51 mot Gol og Rv52 videre. Beregn minst 4 timer kjøretid - det er
et flott landskap du beveger deg i!
Jeg ønsker god tur - du vil garantert få en hyggelig opplevelse på G4S-hytta - og god lading
av batteriene!
Turid Evensen - Informasjonsutvalget
LO Favør
Hvis du ikke kan lese denne e-posten kan du klikke her
Flyplassdager hvor det vil
sitte representanter fra LO
og NAF på sinnataggen:
31.August
28. September
! Påmelding | Avmelding | Send videre | Til www.lofavor.no
26. Oktober
30. November
14: Desember
Skriv inn tekst
Bruk fordelene dine i sommer!
Som LO-medlem har du en rekke fordeler gjennom LOfavør. Mange av dem er aktuelle i sommer. Under ser
du noen av dem. Det aller viktigste er at du husker reiseforsikring før du tar ferie.
Reiseforsikring
LOfavør Feriereiser
Nordic Choice Hotels
LOfavør MasterCard
Rica Hotels
Hertz! leiebil
Se alle LOfavør fordelene dine!
Forsikringer
Kollektiv hjemforsikring
Husforsikring
Bilforsikring
Båt, MC, Campingvogn
Barneforsikring
Reiseforsikring
Ulykkesforsikring
Andre LOfavør-forsikringer
Hus og hjem
EiendomsMegler 1
Strøm
Telefon og Internett
Ferie og fritid
LOfavør Feriereiser
Choice Hotels
Rica Hotels
Sørmarka
Leiebil
Pensjon
LOfavør Pensjon
Juridisk
Advokatbistand
Advokatforsikring
Bank
Banktjenester
Medlemslån
Billån
Følg oss på Facebook.com/lofavor.no
LOfavør | Ring medlemstelefonen 815 32 600 | www.lofavor.no
S.05
Arbeidstidsordninger
LO: Faglig fakta 1-2011
Redigert av Jan Erik Stensrud
Partiene på høyresida har gått til angrep på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. LO står
opp for normalarbeidsdagen, og jobber for et arbeidsliv som ikke bruker opp folk før de når
vanlig pensjonsalder. Samtidig er vi åpne for å gjøre unntak fra normalen der det er viktig for de
ansatte og brukerne.
Er arbeidsmiljøloven rigid ?
Nei. Aml`s bestemmelser om arbeidstid setter klare rammer, men den enkelte arbeidstaker og de
tillitsvalgte lokalt og sentralt kan avtale mer utvidede ordninger. I virksomheter med tariffavtale
kan man lokalt bli enige om turnusplaner som på visse vilkår åpner for arbeidsuker opp til 54
timer.
Arbeidstilsynet kan godkjenne ordninger som er videre enn dette. I praksis har de lagt seg på
begrensninger som likner på det tariffbundne virksomheter kan avtale lokalt.
I noen spesielle virksomheter ønsker man å ta i bruk mer utvidede ordninger enn det som kan
avtales lokalt. Man kan da avtale andre ordninger gjennom sentrale tariffavtaler (for eksempel
langturnuser i helsevesenet.
LO-familien behandler hvert år i underkant av 1000 søknader om dispensasjon. Mer enn 95 %
av dem blir innvilget.
Har LO vetorett ?
Nei. Forbund med innstillingsrett ( mer enn 10.000 medlemmer) har anledning til å inngå
tariffavtaler med arbeidstidsbestemmelser som avviker fra aml`s rammebestemmelser. De har
også adgang til å gi dispensasjon til ekstreme arbeidstidsordninger på virksohetsnivå når det er
behov for det.
LOs forbund har altså ingen vetorett. Ekstreme arbeidstidsordninger er bare tillatt hvis det er
gitt dispensasjon. Det forbundene har, er en dispensasjonsadgang – en rett til å si ja. Det er det
motsatte av vetorett.
Kan ikke arbeidstiden bare avtales lokalt ?
Som vi har vist ovenfor, kan ledelse og tillitsvalgte lokalt, avtale store avvik fra lovens
rammebestemmelser ved å bruke gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det er bare de ekstreme
arbeidstidsordningene som trenger sentral dispensasjon. Den sentrale dispensasjonsadgangen
henger sammen med at det er forbundene som er tariffparter – ikke Arbeidstilsynet eller
fagforeningene lokalt.
Siden langturnusordningene er så ekstreme, ønsker fagbevegelsen oversikt over og kontroll med
at bruken er velbegrunnet. Vi vil også unngå at det legges press på lokale tillitsvalgte om å godta
helseskadelige ordninger. Det er ikke ønskelig å ha et samfunn hvor alle arbeider 12-timersdager
sju dager i uka.
S.06
Arbeidstidsordninger
En kamp mot det organiserte arbeidsliv
I dag er det i hovedsak bare virksomheter med tariffavtale som har adgang til å ta
i bruk langturnusordninger. Hvis dispensasjonsadgangen flyttes ned på lokalt
nivå, eller til Arbeidstilsynet, vil det motivere bedrifter og ansatte som ønsker å
bruke ekstremturnuser til å melde seg ut av LO og NHO, og la være å inngå
tariffavtale.
Forslagene fra høyresiden føyer seg i så måte inn i rekken av forslag som svekker
tillitsvalgtsapparatet og fagbevegelsens rolle, og som virker demotiverende for
fagorganisering. Blant disse forslagene er kutt i skattefradraget for
fagforeningskontingent, og individuell rett til drøfting ved oppsigelser og
permitteringer, slik at de tillitsvalgte settes på sidelinja.
Arbeidsgiverne vil forrykke balansen
Angrepene på arbeidstidsordningene kommer ikke bare fra høyrepartiene, men
også fra arbeidsgiverhold. Både NHO, KS og Spekter har kastet seg på. For
arbeidsgiverne vil det være enklere å kunne bruke styringsretten på den enkelte
arbeidsplass når de bestemmer turnuser, enn å måtte forholde seg til tariffavtaler
og forbundene sentralt.
Et verktøy for privatisering…dårlig helsepolitikk…
De negative helseeffektene av uregelmessig arbeidstid og nattarbeid er
veldokumenterte. Det er også kjent at faren for ulykker øker med lengre
arbeidsdager. Ved mer enn åtte timers arbeidsdag øker ulykkesrisikoen med 50 %
- ved mer enn 12 timers arbeidsdag dobles den. Det kan få dramatiske følger i
mange yrker.
Hva slags samfunn vil vi ha ?
Det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Vil vi at arbeidstakere flest skal
kunne være sammen med barn og familie, og delta i samfunns og
organisasjonsliv ?
Jan Erik Stensrud - Informasjonsutvalget
S.07
Styret
Hovedtillitsvalgt
Knut Marius Gaarder
SK skift 3
[email protected]
922 22 027
Nestleder
Stian Amundsen
Level 4 skift 2
[email protected]
920 53 779
Sekretær
Maj Britt Bongé Johansen
SK skift 1
[email protected]
413 13 663
Styremedlemmer
Turid Evensen
Flyplassvekter skift 2
[email protected]
959 77 400
Inger Jensen
Hovedport
900 56 204
Elisabeth Larsen
Level 4 skift 4
[email protected]
924 71 899
Maren Bålsrud Moseby
Hovedport skift 3
[email protected]
975 20 660
S.08
Styret
Thor Arne Lotsbø
Port vest skift 6
[email protected]
971 72 326
Mona Hansen
SK skift 2
[email protected]
Jan Erik Stensrund
SK skift 3
[email protected]
932 34 878
Randi Østgård
SK skift 4
[email protected]
Shpan Munjakaj
Port frakt skift 4
[email protected]
Varaer
Ellinor Alund Larsen
Flyplassvekter
[email protected]
924 71 899
S.09
Forbundsskolen
Invitasjon til Forbundsskolen
på Sørmarka i august 2011
Vi har den glede av å invitere til Forbundsskolen på Sørmarka:
Mandag 22. – fredag 26. august i år.
Forbundsskolen er en fordypning av introduksjonskurset. I løpet av en hel uke skal
du lære mer om lover- og avtaler, rollen som tillitvalgt, NAF, LO og ennå mer.
Kursets målgruppe er nye tillitsvalgte og verneombud, samt interesserte
medlemmer, som har gjennomført introduksjonskurs (eller tilsvarende kurs).
Hvis du skulle ha vært på jobb, vil du få stipend for tapt arbeidsfortjeneste, etter
AOFs satser.
Påmelding på telefon 23061770, eller e-post: [email protected]
Påmeldingsfrist: 10. august.
Hilsen
Norsk Arbeidsmandsforbund avd.2 Oslo/Akershus
Eirik W. Næss
Knut Marius Gaarder
Distriktssekretær
Leder av studieutvalget
Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 2 Oslo/Akershus
Hammerborgsgate 9
0182 Oslo
S.10
Tårnet
Har du lyst til å besøke tårnet eller drift sikkerhet? Ta kontakt med
din områdeleder så kanskje man får mulighet en dag det er stille på
jobb. F.eks. Julaften, nyttårsaften eller påske
Stian Amundsen - Informasjonsutvalget
S.11
Kryssord
Kryssord av Turid Evensen
S.12
Gardermoen quiz
spm 1: hvor mange bilutleie firmaer er det på Gardermoen?
spm 2: hvor mange reiset det fra Gardermoen i 2009?
spm 3: hvor lange er rullebanene?
spm 4: hvor høyt er kontrolltårnet?
spm 5: hvor stort er terminal bygget?
spm 6: når ble endelig vedtak om T2 vedtatt?
spm 7: hvor mange serveringssteder er det i terminalen?
spm 8: hva heter informasjons sjefen i osl?
spm 9: ranger flyplassene fra størst til minst, stockholm, kastrup, oslo?
spm 10: hva står CSRA for?
Maren Moseby - Informasjonsutvalget
S.13