PIRAMIDY GIMNASTYCZNE - Kompetentny e

Download Report

Transcript PIRAMIDY GIMNASTYCZNE - Kompetentny e

PIRAMIDY GIMNASTYCZNE

PRZYKŁADY

piramidy dwuosobowe

www.ssp101.olsztyn.pl/gimnastyka -piramidy/ http://www.reymontsport.pl/gimnastyka.html

piramidy trzyosobowe

http://blogiceo.nq.pl/pasjag8/2013/11/0 7/piramidy/ http://blogiceo.nq.pl/olimpijczyk143sp/2013/1 1/27/344/

piramidy czteroosobowe

http://www.reymontsport.pl/gimnas tyka.html

http://sportgimnazjum10.blogspot.co

m/2011/02/piramidy-gimnastyczne 1a.html

piramidy pięcioosobowe

http://www.powiatrypinski.pl/?cid=417 http://mdk.radom.pl/oferta/gimnastyka-z elementami-akrobatyki-zespol-pajeczarki

piramidy pięcioosobowe

http://www.lomilowka.pl/index.php?_a=1&_id =45 http://spoleczna.com.pl/?q=node/518