Obračun plaće, skripta.

Download Report

Transcript Obračun plaće, skripta.

Obračun plaće

Obrtnička škola za osobne usluge Mirjana Spajić Buturac, prof.

Važni pojmovi vezani uz plaću:

      

Bruto plaća

– sveokupna naknada zaposlenika za uloženi rad i postignute rezultate Doprinosi

iz

plaće (ukupno 20%) – zaposleniku se od bruto plaće oduzima 20% za mirovinsko osiguranje, od čega 20% Ide u MIO I, a 5% u MIO II

Dohodak

– dio bruto plaće koji ostaje nakon plaćanja doprinosa iz plaće.

Osobni odbici

– prije plaćanja poreza, izračunaju se osobne olakšice za svakog zaposlenika

Porez i prirez -

iz dohotka zaposlenik plaća porez za financiranje općih potreba društva i prirez za financiranje zajedničkih lokalnih potreba.

Neto plaća

Doprinose

na

bruto plaću

Dohodak = bruto plaća – doprinosi iz plaće za MIO (20%) Porezna osnovica = Dohodak – Osobni odbici (osobne olakšice) Na poreznu osnovicu se obračunavaju porez (ovisi o visini osnoivice).

Na porez se obračunava prirez (ovisi o mjestu stanovanja zaposlenika) Neto plaća = bruto plaća – doprinosi za MIO –(porez + prirez)

Bruto plaća, doprinosi iz plaće, dohodak

   Od bruto plaće svakom zaposleniku se oduzima 20% kao doprinos za mirovinsko osiguranje.

Dio koji se uplaćuje u zajednički fond iznosi 15% i zove se

I. stup mirovinskog osiguranja

Preostalih 5% bruto plaće uplaćuje se na osobni račun mirovinskog osiguranja i zove se

II. stup mirovinskog osiguranja Primjer: Bruto plaća zaposlenika iznosi 5000 kn. Koliki su njegovi doprinosi za mirovinsko osiguranje?

Rješenje: MIO I stup – računamo 15% od bruto plaće: 0,15*5000 kn =750 kn MIO II stup – računamo 5% od bruto plaće: 0,05*5000 kn =250 kn Kad od bruto plaće oduzmemo doprinose iz plaće (MIO I i II stup) dobijemo dohodak.

Dohodak sada iznosi 5000 kn-750 kn-250 kn=4000 kn

Osobni odbici (osobne olakšice)

Na neto plaću plaća se

porez.

Prije plaćanja poreza, izračunavaju se osobne olakšice za svakog pojedinog djelatnika, jer se na njih ne plaća porez. Osobne olakšice čine neoporezivi dio plaće svakog zaposlenika. Nakon što se od plaće oduzmu osobne olakšice, dobije se porezna osnovica na koju se obračunava porez.

Osnov osobnog odbitka Faktor ili % Mjesečni osobni odbitak

Osnovni osobni odbitak Uzdržavani član 1.0 ili 100% 0.5 ili 50% 2200 1100 Prvo dijete Drugo dijete Treće dijete Četvrto dijete Peto dijete Dodatak za djelomičnu invalidnost Dodatak za 100% invalidnost 0.5 ili 50% 0.7 ili 70% 1 ili 100% 1.4 ili 140% 1.9 ili 190% 0.3 ili 30% 1.0 ili 100% 1100 1540 2200 3080 4180 660 2200

Primjer 1. Koliko iznosi osobni odbitak ako zaposlenik ima bruto plaću 6000 kn, nema djece, uzdržavanih članova, i ako je potpuno zdrav? Izračunaj poreznu osnovicu.

Rješenje: Osobni odbitak iznosi 2200 kn. MIO I stup = 0,15*6000 kn = 900 kn MIO II stup = 0,05*6000 kn = 300 kn Dohodak = 6000 - 900 – 300 = 4800 kn Porezna osnovica = 4800 kn – 2200 kn = 2.600 kn Primjer 2. Koliko iznosi osobni odbitak, ako zaposlenik ima bruto plaću 6000 kn, te ima uzdržavanu osobu. Izračunaj poreznu osnovicu.

Rješenje: Osobni odbitak = 2200 kn + 1100 kn = 3300kn Napomena: isto smo mogli dobiti i zbrajanjem koeficijenata 2200*(1+0.5)= 2200*1,5= 3300 kn Budući su MIO I i II stup isti kao u primjeru 1. lako računamo poreznu osnovicu: Porezna osnovica=4800 kn-3300 kn=1500 kn Primjer 3. Koliki su osobni odbici ako zaposlenik ima bruto plaću 8.600 kn i ima troje djece? Izračunaj poreznu osnovicu Rješenje: Osobni odbitak = 2200 kn + 1100 kn + 1540 kn + 2200 kn= 7040 kn MIO I stup: 0,15*8600 kn = 1290 MIO II stuo: 0,05*8600 kn = 430 kn Dohodak = 8600 kn – 1290 kn – 430 kn = 6880 kn Porezna osnovica = 6880 kn – 7040 = -160 kn (ne plaća porez ni prirez)

   

Porez

Na poreznu osnovicu obračunava se porez po slijedećim pravilima: Na osnovicu manju od 2.200

kn obračunava se porez od 12% Ako je osnovica od 2.200,01 do 8.800

kn obračunava se porez od 25% Ako je osnovica veća od 8.800,01 kn obračunava se porez od 40% Porez se uplaćuje u

državni proračun

Primjer 1. Izračunaj porez, ako je porezna osnovica: a) 1280 kn b) 3200 kn c) 5400 kn d) 12500 kn Rješenje: a) 0,12*1280 kn = 153,6 kn b) 3200=2200 + 1000. 0,12*2200 kn = 264 kn, 1000 kn * 0,25=250 kn. Ukupno: 264+250=514 kn c) 5400 kn=2200 kn+3200 kn. 0,12*2200 kn=264 kn. 3200kn * 0,25= 800 kn. Ukupno: 264 kn + 800 kn =1064 kn d) 12500 kn = 2200 kn + 6600 kn + 3700 kn. 2200 kn*0,12= 264 kn. 6600 kn*0,25 = 1650 kn. 3700 kn*0,4= 1480 kn. Ukupno: 264 + 1650 + 1480 = 3394

Grad Zagreb Grad Velika Gorica Grad Dugo Selo Općina Brckovljani Općina Rugvica Grad Ivanić Grad Općina Kloštar Ivanić Općina Križ Grad Jastrebarsko Općina Klinča Sela

Prirez

Stopa prireza u nekim hrvatskim gradovima Više informacija na http://www.porezna-uprava.hr/ 18,00% 12,00% 9,00% 3,00% 6,00% 6,00% 2,00% 2,00% 9,00% 10,00% Općina Stupnik Grad Sveta Nedjelja Grad Sveti Ivan Zelina Općina Bedenica Grad Vrbovec Općina Dubrava Općina Farkaševac Općina Gradec Općina Preseka Općina Rakovec 6,00% 6,00% 12,00% 3,00% 12,00% 3,00% 3,00% 5,00% 3,00% 3,00% Prirez se obračunava na porez, a visina prireza varira od grada do grada. Prirez se uplaćuje u

gradski ili općinski proračun.

a) Primjer 1. Pretpostavimo da je porez 153,6 kn. Izračunaj prirez za radnika iz Zagreba Velike Gorice b) c) Dugog Sela d) Svete Nedelje Rješenje: a) U Zagrebu je stopa prireza 18%, pa računamo: 0,18*153,6=27,65 kn b) U Velikoj Gorici je stopa prireza 12%, pa računamo: 0,12*153,6=18,43 kn c) d) U Dugom Selu je stopa prireza 9%, pa računamo: 0,09 *153,6= 13,83 kn U Svetoj Nedelji je stopa prireza 6%, pa računamo: 0,06*153,6= 9,21 kn

Primjer 2: Ako je porez 245,56 kn, izračunaj prirez za radnika iz a) b) Zagreba Općine Gradec Rješenje: a) U Zagrebu je stopa prireza 18%, pa računamo: 0,18*245,56= 44,20 kn b) U općini Gradec je stopa prireza 5%, pa računamo: 0,05*245,56=12,28 kn

Neto plaća

Neto plaća = bruto plaća – doprinosi za MIO –(porez + prirez) = dohodak – (porez + prirez)

Zadatak 1. Zaposlenik iz Zagreba ima bruto plaću 7.345,00 kn i uzdržava ženu. Kolika mu je neto plaća?

Rješenje: 1.

2.

Bruto plaća Doprinosi iz plaće (20%) (ukupno1101,75+367,25) 7.345,00 kn 1.469 kn MIO, I stup (15%) , (0,15*7.345,00) MIO, II stup (5%) (0,05*7.345,00) 1.101,75 kn 367,25 kn

3. Dohodak (1-2) (7345-1469)

4.

Olakšice (ukupno 2200+1100) Osobni odbitak Odbitak za uzdržavanu osobu 5. Porezna osnovica (3-4) (5.876,00-3.300)

6. Porez (12% na 2.200 kn = 264, 25% na 376 kn = 94 kn) 7. Prirez na porez (18%, jer je iz Zagrea, 0,18*358)

8.

Neto plaća (3-6-7) (5876-358-64,44)

5.876,00 kn

3.300 kn 2.200 kn 1.100 kn 2.576,00

358 kn 64,44 kn

5453,56 kn

Neto plaća = bruto plaća – doprinosi za MIO –(porez + prirez) = dohodak – (porez + prirez)

Zadatak 2. Odredimo neto plaću zaposleniku koji živi u Bjelovaru i ima troje djece. Bruto plaća mu iznosi 15.465,00 kn. Rješenje: 1.

Bruto plaća 15.465,00 kn 2.

Doprinosi iz plaće (20%) (ukupno 2319,75+773,25 ) 3.093,00 kn MIO, I stup (15%) , (0,15*15.465,00) 2319,75 kn 4.

MIO, II stup (5%) Osobni odbitak Prvo dijete (0,05*15.465,00)

3. Dohodak (1-2) (15.465-3.093,00)

Olakšice (ukupno 2200+1100+1540+2200) 773,25 kn

12.372,00 kn

7.040,00 kn 2.200 kn 1.100 kn Drugo dijete Treće dijete 5. Porezna osnovica (3-4) (12.372,00-7.040,00)

6. Porez (12% * 2200 = 264 kn, 25%*3132=783, U:783 + 264) 7. Prirez na porez (12%, jer je iz Bjelovara, 0,12*1047)

8.

Neto plaća (3-6-7) (12.372-1047-125,64) 1540,00 kn 2200,00 kn 5332,00 kn

1047 kn 125,64 kn

11199,36 kn

Doprinosi na plaću

Poslodavac isplaćuje zaposleniku bruto plaću, a na taj iznos uplaćuje još 15,2% bruto plaće.

Tih 15 ,2% su doprinosi na plaću, a raspodjeljeni su ovako:    Doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinos za ozljede na radu Doprinos za zapošljavanje 13% 0,5% 1,7% Primjer 1: Kolike doprinose na plaću poslodavac mora platiti, ako je bruto plaća zaposlenika 7.345,00 kn, a kolike ako je 15.465,00 kn Doprinos za zdravstveno:

a) bruto = 7.345,00

0,13*7.345=954,85 kn Doprinos za ozljede na radu: 0,005*7.345=36.73 kn Doprinos za zapošljavanje: 0,017*7.345=124,87 kn Ukupno:

1116,44 kn b) bruto = 15.465,00

0,13*15465=2009,28 0,005*15.465=77,28 kn 0,017*15465=262,75 kn

2349,31 kn