voorlichting 2HV 2014-2015

Download Report

Transcript voorlichting 2HV 2014-2015

Maike Lotgerink
Teamleider HAVO 2 en 3
Mentoren 2 HV
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Ontwikkeling Bataafs Lyceum
• Directie wisseling
• Waarnemend Directeur : Joanne Duijvestijn
• Lessen aan de Bandoengstraat
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Leerlingbegeleiding klas 2 HV
Maike Lotgerink
teamleider
Ewa Czachur
Koen Bakker
Humphrey van Ravensberg
Samantha de la Parra
mentor 2A
mentor 2B
mentor 2C
mentor 2D
Chris de Ruyter
Samantha de la Parra
Roy Huiskes
Tineke de Boer
ondersteuningscoördinator
Dyslexie coördinator
counselor
counselor
2 HV docententeam
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Lessentabel
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
NaSk
Biologie
“Ambitieus en uitdagend”
Techniek
Tekenen
Muziek
LO
Mentoruur
Stromenland
Handvaardigheid
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Stromenland
In de tweede klas draait ook het Stromenland programma.
De volgende modules worden dit jaar aangeboden:
Sport: Voeding, kracht, water, sport, techniek en nog veel meer
Maatschappij: Australië
Crea: Architectuur
Exact: informatica & robotica
Stromenland moet met een voldoende afgesloten worden voor bevordering
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bevorderingsregels ( 1 )
Bevorderbaar:
•Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes
* Te, Mu, LO, Ha, Str, Tn : maximaal 1 compensatiepunt
Onvoldoendes
compensatiepunten
geen
0 of meer
1 x 5 (4,5 – 5,4)
0 of meer
1 x 4 ( 3,5 – 4,4)
2 of meer
2 x 5 ( 4,5 – 5,4 )
2 of meer
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bevorderingsregels ( 2 )
Bespreking:
Als er voor één van de kernvakken een onvoldoende is behaald
Ne, En, Wi
* Ha, Tn, Str Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt
Onvoldoendes
compensatiepunten
1
1x 4 (3,5 – 4,4)
0 of 1
0 of 1
2x 5 (4,5 – 5,4)
1x 3 (2,5 – 3,4)
2 of meer
1x4 (3,5 – 4,4) en 1x 5 (4,5 – 5,4)
2 of meer
5
3x 5 (4,5 – 5,4)
“Ambitieus en uitdagend”
2 of meer
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Opstroomeisen 2 HV
oud
o.b.v. VWO cijfers
bevordering
geen onvoldoendes
1*5
1*4
2*5
En, Ne, Wi
Gemiddelde
Bespreking
1*4
2*5
1*3
1*4 en 1*5
3*5
Ne, En, Wi
nieuw
o.b.v. HAVO cijfers
bevordering
alle vakken
Ne, En, Wi
6,8 en hoger
minimaal 21 punten
Bespreking
Op verzoek van de
leerling
Mogelijk indien rapport 3
VWO advies of H/V advies
2 compensatie punten
2 compensatie punten
voldoende
7,0 of hoger
<2 compensatie punten
<2 compensatie punten
2 compensatie punten
2 compensatie punten
2 compensatie punten
1 onvoldoende
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Opstromen naar het VWO
• Alle beoordelingen alleen op HAVO niveau in klas 2 HV
• Opstroomeisen:
• Voor ieder vak afzonderlijk een 6,8 gemiddeld ( of hoger )
• Bespreking: twee vakken tussen 6,0 en 6,8
• Belangrijk rol advies Rapport 3 voor bespreekzone
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Opstroomeisen 2 HV
Voorbeeld :
Oude situatie obv VWO cijfers
LLN NE
1
EN
DU
FA
GS
AK
WI
NS
BI
MU
TE
HA1
LO
TN STR Ge
m
7,00 6,40 6,70 7,30 8,00 7,80 7,50 8,20 8,30 7,20 7,00 7,20 8,00 7,10 7,00 7,38
AK
WI
NS
BI
MU
TE
HA1
LO
Oude situatie obv HAVO cijfers
LLN NE
2
EN
DU
FA
TN STR Ge
m
6,80 7,30 6,90 6,80 6,90 7,00 6,90 6,80 7,10 7,20 7,00 7,10 7,00 6,80 6,90 6,97
“Ambitieus en uitdagend”
GS
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Mentor
Eerste aanspreekpunt in leerlingbegeleiding
Contact
•
•
•
•
Startgesprekken
Spijbelen
Te laat komen
Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Ziekte
•
1e dag ziekte: ouder belt naar school
•
Na het weekend: opnieuw bellen
•
Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen
•
Kind weer beter: briefje mee van ouder
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bijzonder verlof
• Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen
• Tot 3 dagen: Teamleider
• Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties:
mevr. J. Duijvestijn
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Informatie
•
Magister: ouderaccount
•
Mail
•
Schoolgids
•
It’s Learning: infoplein H2 / V2
•
Schoolsite: Ouders HV 2 / H 3
•
Overzicht belangrijke data: binnenkort uitgedeeld
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Kosten
• Ouderbijdrage ( schoolgids )
• Kosten schoolactiviteiten
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Activiteiten klas 2
• Weihnachtsmarkt Münster
vanaf 27 november
• Zeilkamp
• Walibi
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Met de mentor mee
B2A
Ewa Bult-Czachur
B2B
Koen Bakker
B2C
Humphry van Ravensberg
B2D
Samantha de la Parra
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”