PowerPoint-presentatie

Download Report

Transcript PowerPoint-presentatie

Jentina Ardesch
Teamleider vwo 2 en 3
Mentoren 2 vwo
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Leerlingbegeleiding klas 2 vwo
Jentina Ardesch
teamleider
Wilma de Winter
Dennis de Vries
Odon Kakesa
Jeroen de Lange
Lisanne Botter
mentor
mentor
mentor
mentor
mentor
Chris de Ruyter
Samantha de la Parra
Roy Huiskes en Tineke de Boer
Nancy Lussing
ondersteuningscoördinator
Dyslexie coördinator
counselor
coördinator Masterclass
2E
2F
2G
2H
2J
Docententeam 2 vwo
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Lessentabel
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
NaSk
Biologie
Techniek
“Ambitieus en uitdagend”
Muziek
LO
Mentoruur
Grieks
Latijn
Tekenen
Handvaardigheid
Stromenland
Projecturen
KuVo en filosofie
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Stromenland
In de tweede klas draait ook het Stromenland programma.
De volgende modules worden dit jaar aangeboden:
Sport: Voeding, kracht, water, sport, techniek en nog veel meer
Maatschappij: Australië
Crea: Architectuur
Exact: informatica & robotica
Stromenland moet met een voldoende afgesloten worden voor bevordering
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Masterclass

Vergelijkbaar met andere VWO-leerlingen

Dagelijkse projecturen

Veel uitdagingen mogelijk
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bevorderingsregels ( 1 )
Bevorderbaar:
•Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes
* Te, Mu, LO, Ha, Str, Tn : maximaal 1 compensatiepunt
Onvoldoendes
compensatiepunten
geen
0 of meer
1 x 5 (4,5 – 5,4)
0 of meer
1 x 4 ( 3,5 – 4,4)
2 of meer
2 x 5 ( 4,5 – 5,4 )
2 of meer
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bevorderingsregels ( 2 )
Bespreking:
Als er voor één van de kernvakken een onvoldoende is behaald
Ne, En, Wi
* Ha, Tn, Str Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt
Onvoldoendes
compensatiepunten
1 x 4 (3,5 – 4,4)
0 of 1
2 x 5 (4,5 – 5,4)
0 of 1
1 x 3 (2,5 – 3,4)
2 of meer
1 x 4 (3,5 – 4,4) en 1 x 5 (4,5 – 5,4)
2 of meer
3 x 5 (4,5 – 5,4)
2 of meer
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vinger aan de pols

Spijbelen

Te laat komen

Magister: cijfers en absentiegegevens

Werkhouding op het rapport
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Toets gemist



Indien tevoren bekend: (ruim) voor toets met
briefje van ouders melden bij docent:
Afspraak voor inhalen maken
Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders
voor aanvang van de toets
Afwezig zonder reden?
Brief naar huis + beoordeling 1,0!
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Contact met wie?

Mentor: vragen over studiehouding, gedrag,
problemen thuis

Vakdocent: vragen over vak

Decaan: vragen over studiekeuze

Coördinator Masterclass of Teamleider: vragen
over organisatie
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Ziekte

1e dag ziekte: ouder belt naar school

Na het weekend: opnieuw bellen

Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen

Kind weer beter: briefje mee van ouder
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bijzonder verlof

Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen

Tot 3 dagen: Teamleider

Langer dan 3 dagen of aansluitend aan
vakanties: mevr. J. Duijvestijn
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Informatie

Mail

Schoolgids

It’s Learning: infoplein H2 / V2

Schoolsite: Ouders 2 / 3 V

Overzicht belangrijke data: binnenkort uitgedeeld
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Kosten

Ouderbijdrage ( schoolgids )

Kosten schoolactiviteiten
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Dance 4 life
www.dance4life.nl
scholenactie.dance4life.nl
Achtergrond en Doelstelling
Goed doel steunen, maatschappelijke betrokkenheid leerlingen vergroten,
gezamenlijk werken aan een groot project
Geld inzamelen voor Dance 4 life
Gastlessen in november 2014
Daarna per klas activiteiten ontplooien
Gezamenlijke afsluiting voor de kerst
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Activiteiten klas 2

Weihnachtsmarkt Münster vanaf 27 november

Zeilkamp

Walibi
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Met de mentor mee
b2E
Wilma de Winter
lokaal 0.08
b2F
Dennis de Vries
lokaal 0.12
b2G Odon Kakesa
lokaal 1.16
b2H Jeroen de Lange
lokaal 1.21
b2J
lokaal 1.23
Lisanne Botter
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”