“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol

Download Report

Transcript “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol

“ Ambitieus en uitdagend” Jentina Ardesch Teamleider vwo 2 en 3 Mentoren 3 vwo “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Leerlingbegeleiding klas 3 vwo

Jentina Ardesch teamleider Rien ter Ellen Henry Wanrooij Peter van der Heijden Simon van der Molen mentor 3AA mentor 3GA mentor 3MA mentor 3MG Chris de Ruyter Samantha de la Parra ondersteuningscoördinator dyslexiecoach Roy Huiskes en Tineke de Boer counselor Nancy Lussing Coördinator masterclass Docententeam 3 vwo “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Ons (en uw) doel

• Zorgen dat uw kinderen hun

diploma halen!

“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

3 vwo, een overgangsjaar

• Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase • Profielkeuze • Maatschappelijke stage “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Lessentabel

Nederlands (3/3/ 2 ) Engels (3/ 2 /2) Frans (3/ 2 /2) Duits (3/3/ 2 ) Geschiedenis (2/2/ 1 ) Aardrijkskunde (2/2/2) Wiskunde (4/ 3 / 2 ) Natuurkunde (3/3/ 2 ) Scheikunde (2/2/ 1 ) “ Ambitieus en uitdagend” Economie (2/2/ 1 ) Projectuur (0/0/ 10 ) Muziek (1/ 0 / 0 ) Tekenen (1/1/ 0 ) Kunst (0/0/ 2 ) LO (2/2/2) Latijn (0/ 3 / 2 ) Grieks (0/ 3 / 2 ) Mentorles (1/1/1) “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Profielkeuze

     4 Profielen Tweede Fase  CM, EM, NG, NT VWO: uitgestelde profielkeuze:  kiezen voor Natuur of Maatschappij Voorlichtingsavond: 26 januari 2015 Februari: advies vakdocenten 2 e helft maart: keuze vakkenpakket • Profielkeuzetest AOB Compaz ( eigen kosten ) “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Bevorderingsregels ( 1 )

Bevorderbaar: • Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes * Te, Mu, LO, Ha, Str, Tn : maximaal 1 compensatiepunt

Onvoldoendes

geen 1 x 5 (4,5 – 5,4) 1 x 4 ( 3,5 – 4,4) 2 x 5 ( 4,5 – 5,4 ) “ Ambitieus en uitdagend”

compensatiepunten

0 of meer 0 of meer 2 of meer 2 of meer “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Bevorderingsregels ( 2 )

Bespreking: Voor één van de kernvakken een onvoldoende is behaald Ne, En, Wi * Ha, Tn, Str Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt

Onvoldoendes

1 x 4 (3,5 – 4,4) 2 x 5 (4,5 – 5,4) 1 x 3 (2,5 – 3,4) 1 x 4 (3,5 – 4,4) en 1x 5 (4,5 – 5,4) 3 x 5 (4,5 – 5,4)

compensatiepunten

0 of 1 0 of 1 2 of meer 2 of meer 2 of meer “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Niet over?

 Doubleren in 3 VWO  NB: niet opnieuw doubleren in 4 VWO!

 Overstap naar 4 HAVO  Doorstroomadvies “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Maatschappelijke stage

 Vanaf 2011 verplicht  In 3 e klas 15 uur  Voorbeelden:  Assisteren bij lessen gehandicapten bij manege   Helpen bij zorginstelling Meedoen met acties Unicef   Helpen bij wijkactiviteiten Eigen ideeën  Informatie volgt!

“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

     

Vinger aan de pols

Startgesprekken Spijbelen Te laat komen Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag) Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact.

“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Mentor

 Mentor: vragen over studiehouding, gedrag, problemen thuis  Vakdocent: vragen over vak  Decaan: vragen over studiekeuze  Teamleider: vragen over organisatie “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Ziekte

 1e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Bijzonder verlof

 Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: Teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Mevr. J. Duijvestijn “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Toets(en) gemist

 Afwezigheid zonder reden: 1,0!

 Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent.   Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling   Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Informatie

 Mail  Schoolgids  It’s Learning: infoplein 3 V  Schoolsite: Ouders 2 / 3 V  Overzicht belangrijke data “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Kosten

 Ouderbijdrage ( schoolgids )  Kosten schoolactiviteiten “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Met de mentor mee

3AA Rien ter Ellen 3GA Henry Wanrooij 3MA Peter van der Heijden 3MG Simon van der Molen lokaal 1.07

lokaal 1.05

lokaal 0.25

lokaal 0.23

“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”