PowerPoint - OSG Hengelo

Download Report

Transcript PowerPoint - OSG Hengelo

Voorlichting VWO 5
2014 - 2015
Bas Smies
Teamleider Bovenbouw
Francisca de Vries
Coördinatrice VWO 4,5 & 6
Mark Bakker
Coördinator buitenlandse reizen
Wijzigingen schoolleiding

Joanne Duijvestijn – Waarnemend vestigingsdirecteur

Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V

Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5

Francisca de Vries – Coördinatrice VWO 4, 5 & 6
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Leerlingbegeleiding VWO 5
Fred Bouwhuis
Richard Walgemoet
Freddy Walhof
Marinus Nijman
Francisca de Vries
Bas Smies
Decaan
Decaan
Mentor
Mentor
Coördinatrice leerlingzaken
Teamleider
Chris de Ruyter
Samantha de la Parra
Zorgcoördinator
Dyslexiecoördinator
VWO docententeam
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Gemeenschappelijke doelen:
Diploma halen
en
Volwassen worden
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Zelfstandigheid



Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid
Afspraken zoveel mogelijk direct met de
leerlingen
Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan
verschillen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Zelfstandigheid
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vinger aan de pols





Startgesprekken met mentor
Spijbelen & te laat komen
Magister: cijfers en absentiegegevens
Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)
Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien
nodig contact.
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Ouders en huiswerk:Lekker puh…
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vakkenpakket

Algemeen deel

Profieldeel





Vrij deel


“Ambitieus en uitdagend”
C&M
E&M
N&G
N&T
1 of 2 examenvakken
Module (optioneel)
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Wisselingen vakkenpakket



Wisselen van keuzevak:
 Tot einde blok 1
 Als er plaats is
 Schriftelijke toestemming ouders
Laten vallen extra keuzevak:
 einde blok 2 of einde blok 4
 Schriftelijke toestemming ouders
Wisselen van profiel
 Binnen dezelfde stroom
 Tot einde blok 1
 Schriftelijke toestemming ouders
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Studiebegeleidingsuren


Mediatheek
Vakondersteuningsuren
Kenmerken:





Zelf inschrijven in CUP
Totaal 32 lesuren per week
Actieve deelname vereist
Zelfde status als gewone les
Bij slechte resultaten: vakondersteuning verplicht
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Steunlessen

Nederlands, Engels en Wiskunde

In verband met kernvakregeling

Deelname verplicht indien noodzakelijk
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Toetsing


4 blokken
Aan het einde van ieder blok een afsluitende
toetsweek
Voor vrijwel ieder vak een SET
 Tijdens toetsweek lesvrij



Gedurende het blok: KT’s en PO’s
Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Herkansingen




Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1
of blok 2
Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3
of blok 4
Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met
docent. Na blok 4 op inhaaldag.
Ingehaalde SET kan niet herkanst worden
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Berekening overgangscijfer V5
Mee naar V5: gemiddeld toetscijfer V4 en PO–cijfer van V4
 V5:
(4 x blok V5 + 1 x V4)/5 = gem. Blokcijfer (GB)
(PO V4 + PO V5)/2 = gem. PO cijfer (GPO)
 GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal
 Weging meestal 80% : 20 % in voortgangscijfer (VC, dit is
ook het rapportcijfer)
 Afronding: op één cijfer achter de komma
(5,45 wordt 5,5)

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Combinatiecijfer



Enkele kleine vakken worden in het examenjaar gecombineerd
tot één eindcijfer.
Daardoor goede balans grote en kleine vakken
Combinatiecijfer bevat:
 Maatschappijleer (afgesloten in V4)
 ANW (afgesloten in V4)
 KCV (afgesloten in V4, alleen Gymnasium)
 Profielwerkstuk (VWO 6)
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bevorderingsregels
Bevorderd naar V6:

LO, module en CKV voldoende of goed (5,5)

Maximaal 1x 5 (4,5 – 5,4) voor de vakken Ne, En, Wi

Daarnaast is voldaan aan:
Onvoldoendes
Compensatiepunten
geen
0 of meer
1X5 (4,5-5,4)
0 of meer
1X4 (3,5-4,4)
2 of meer
2X5 (4,5-5,4)
2 of meer
1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5- 3 of meer
4,4)


Bij berekenen compensatie: afronden op heel cijfer + kleine
vakken samen gevoegd (combinatiecijfer)
In bespreking: bij één voorwaarde tekort
3F Rekentoets




Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger
Telt mee in kernvakregeling examenjaar
Module rekenvaardigheid
Diagnostische toets in januari: bij voldoende
resultaat deelname afsluitende toets in maart 2015
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Toets(en) gemist





Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij
docent (KT) en coördinator(SET).
Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang
van de toets
Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):
 Naam en klas leerling
 Reden afwezigheid
 Welke toets(en) gemist
Afwezigheid zonder reden: 1,0!
Informatie ouders: brief, code AT in Magister
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Oriëntatie vervolgstudie






Op school: gesprekken in mentorlessen
Gebruik methode Qompas
Voorlichting door oud-leerlingen (november)
Voorlichting op UT over studeren en studiekeuze
Voorlichting over beroepen op een school in
Hengelo
Bezoek open dagen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bezoek Open Dagen





Verplicht onderdeel LOB
Bij voorkeur niet onder lestijd
Indien dit niet mogelijk is: verlof van school
Formulier in te vullen door leerling (i.o.m. mentor)
en ouders
Leerling brengt na afloop verslag uit
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Bijzonder verlof

Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen

Tot 3 dagen: teamleider (dhr. B. Smies)

Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties:
vestigingsdirecteur (mevr. J. Duijvestijn)
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Sciencekamp
Voor alle leerlingen uit de
Natuurstroom V5
 Vertrek zondagavond 19 april
 Terugkomst donderdag 23 april
 Kosten ongeveer 110 euro

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Impressie reizen
Buitenlandse reizen

Bestemmingen: Rome (7-daagse vliegreis), Parijs & Berlijn (5-daagse
busreis)

Voorbereiding: stukje in reisgids en presentatie ter plaatse

Aanmelding / kosten (indicatie):
- eind september brief met alle info
- Rome: 725 euro, Parijs & Berlijn: 400 euro

Thuisblijvers: vervangend programma
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Mentorgroep men. Walhof 1.28
Wouter ter Brake
Banu Demir
Ramzy Elawady
Esther Falkmann
Max Geerdink
Stijn van der Ham
Elwyn Hams
Brent Hofmeijer
Annemarie Jutte
Jo-Anne Krukkert
Myrthe Veurink
Merel Leeuwerink
Ties Meijers
Jacco Mook
Iris Schoorlemmer
Anne Nap
Jorg Ordelmans
Fons Poon
Amal van Riel
Arthur van der Sar
Julia Slatius
Anna Wiebing
Mentorgroep dhr.Nijman
1.21
Ruben Altundag
Menno van Houten
Olivier Baars
Joris van der Meulen
Mick Bomers
Maurits Naber
Marijn Borninkhof
Lorenzo Nijland
Ruben Bos
Aram Onsal
Hubert Brentjens
Joris Schuuring
Chris Buijvoets
Titus Schuurmans
Onur Bulut
Perry Verbeten
Willem-Jan Burger
Xanthe ter Wengel
Ediz Derin
Rik Wijbenga
Emy Ganzeboom
Begüm Ünal
Lotte Grotholt
Lieke Zwier
Eline Heerze
Anna Zoet