TWEEDE FASE NOODZAKELIJK ? - AANSLUITING

Download Report

Transcript TWEEDE FASE NOODZAKELIJK ? - AANSLUITING

Voorlichting HAVO 5
Bas Smies
Teamleider Bovenbouw
Frank Warrink
Coördinator HAVO 4 & 5
Fred Bouwhuis & Richard
Walgemoet
Decanen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Wijzigingen schoolleiding

Joanne Duijvestijn – waarnemend Vestigingsdirecteur

Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V

Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5

Francisca de Vries – Coördinator VWO 4, 5 & 6
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Leerlingbegeleiding HAVO 5
Richard Walgemoet
Gabrielle Westenbrink
Fred Bouwhuis
Frank Warrink
Bas Smies
Mentor / Decaan
Mentor
Decaan
Coördinator leerlingzaken
Teamleider
Chris de Ruyter
Samantha Snijders
Zorgcoördinator
Dyslexiecoördinator
HAVO docententeam
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Opbouw schooljaar
Blok 1 t/m 3:
 Afgesloten met toetsweek
 Schoolexamentoetsen (in SET week)
 Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens
het blok
Blok 4:
 Examentraining
 Centraal Schriftelijk Examen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Herkansingen SET

Na blok 1, blok 2, blok 3

Alleen SET uit betreffende blok


Inhalen gemiste SET ingeroosterd op
herkansingsdagen
Ingehaalde SET kan niet herkanst worden
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Studiebegeleidingsuren


Mediatheek
Vakondersteuningsuren
Kenmerken:
 Zelf inschrijven in CUP
 Totaal 25 lesuren per week
 Actieve deelname vereist
 Zelfde status als gewone les
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Steunlessen

Nederlands, Engels en Wiskunde

In verband met kernvakregeling

Deelname verplicht indien noodzakelijk
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vinger aan de pols

Spijbelen & te laat komen

Afwezigheid bij toetsen

Magister: cijfers en absentiegegevens

Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)

Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig
contact.
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Profielwerkstuk

Onderzoek / ontwerp

80 slu per leerling

Onderdeel combinatiecijfer

Begeleiding door vakdocent

Sluitstuk HaCo: koppeling met HBO (bezoek Saxion)

PWS middagen

Voor Kerst verslag inleveren

Deadline definitieve verslag is 6 februari

Deadline niet gehaald? Cijfer = 1

Vervolgtraject tot 3,5
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Presentatieavond di 3 maart


Mondelinge presentaties (onderdeel
beoordeling)
U bent van harte
welkom!
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Berekening en afronding SE
Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO–
cijfers van H4
 H5:
(3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer
(PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer
 GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal
 Weging meestal 80% : 20 %
 Afronding: op één cijfer achter de komma
(5,45 wordt 5,5)

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Examenvakken zonder CSE
Sluiten af in HAVO 4
 Maatschappijleer (combinatiecijfer)
 CKV (voldoende of goed)
Sluiten af in HAVO 5
 LO (voldoende of goed)
 Informatica
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
3F Rekentoets

Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger

t/m 2015: wel op cijferlijst, niet in zak-slaagregeling

Afnameperiodes maart en juni

Elke leerling heeft twee kansen

Deel leerlingen heeft toets al in H4 afgelegd
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Centraal Schriftelijk Examen









Blok 4: voorbereiding CE
Week 16: oefenexamenweek
CSE: maandag 11 mei t/m woensdag 27 mei
In de sporthal
3 uur zonder pauze
Eten en drinken toegestaan
Examenstress
Uitslag: donderdag11 juni
Meer informatie volgt t.z.t.
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Berekening Eindcijfers


Voor vakken zonder CSE: Afronden op geheel
getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)
Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE
afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45
wordt 5!!)
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Combinatiecijfer



Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één
eindcijfer
Daardoor goede balans grote en kleine vakken
Combinatiecijfer bevat:
 Maatschappijleer
(HAVO 4)
 Profielwerkstuk (HAVO 5)
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Slaag/zakregeling
Geslaagd:

LO en CKV voldoende of goed

Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger

Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger

Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger

Er is voldaan aan:

Onvoldoendes
Compensatiepunten
geen
0 of meer
1X5 (4,5-5,4)
0 of meer
1X4 (3,5-4,4)
2 of meer
2X5 (4,5-5,4)
2 of meer
1X5 (4,5-5,4) en
1X4 (3,5-4,4)
3 of meer
Bij berekenen compensatie: 0 decimalen
Tweede Tijdvak
16, 17, 19 juni
 Herexamen
 Herprofilering (hoger cijfer)
 Inhalen. Bij meerdere examens inhalen
eventueel ook in derde tijdvak
 Uitslag 24 juni

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Geslaagd!

Diploma-uitreiking: donderdag 25 juni

Vervolgopleiding

Begeleiding studiekeuze in H5:
- LOB, bezoek open dagen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Doorstromen naar VWO 5






Aangeven bij coördinator
Frans of Duits moet zijn gevolgd
Vakkenpakket moet aansluiten
Cijfermatige eisen
Advies door docenten
Vrijstellingen: ANW, Ma, CKV
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Gezakt, en dan . . .
HAVO 5 doubleren:
 Vrijstelling
voor PWS en SE-vakken (als
vak voldoende is afgesloten)
Deelcertificaten + VAVO
HBO + HAVO (enkele studies)
MBO
Meer informatie bij de examenuitslag
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vragen?
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
DECANAAT
Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet
HAVO
VWO
 MBO
 HBO

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Wat ga ik studeren?
Interessetests/Beroepentests



Via een gespecialiseerd testbureau
bijv. AOB-Compaz
Via internet:
www.123test.nl; studiekeuzecoach.nl
(de tests zijn niet allemaal gratis!)
Een voorbeeld van een site waar je verschillende
opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en
waar je de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
WELKE MOGELIJKHEDEN
HEB IK NA
C&M E&M N&G N&T
Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op:
It’s learning > infoplein H5/V6 > HAVO 5 > HBO vervolgopleidingen
C&M
Journalistiek
 Pedagogiek
 European Studies
 HBO-rechten
 PABO
 Verpleegkunde

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
E&M
Accountancy
 MER
 Small Business en Retail Management
 Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal)
 European Studies (met een extra taal)
 Modemanagement

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
N&G
Biologie en Medisch Lab.onderzoek
 Podotherapie
 Milieukunde
 Fysiotherapie
 Verpleegkunde
 Logopedie

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
N&T
Algemene operationele technieken
 Autotechniek
 Werktuigbouwkunde
 Industrieel Product Ontwerpen
 Game Architecture and Design
 Mechatronica

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
INSCHRIJVEN
BIJ DE HOGESCHOOL
VIA STUDIELINK.NL
Voor 1 mei aanmelden vanaf 2014 verplicht.
Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet
je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit
doe je via www.studielink.nl (Eerst een DigiD aanvragen!)
Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO (www.duo.nl).
Zie ook: www.ib-groep.nl/particulieren
Toelating tot het HO

Diploma HAVO/VWO

Aanvullende eisen
Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of
eigenschappen beschikken.
Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.
De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt
toegelaten.
Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op
met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15
januari.
Bij aanvullende eisen moet je je dus eerst aanmelden bij de hogeschool (Kijk op de
site van de hogeschool voor welke datum dat moet!) en pas daarna bij Studielink.
bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs – Verloskunde
zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/aanvullende_eisen.asp

Loten: sluitingsdatum afgelopen jaar was 15 mei 2014
Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in
een bep. plaats)
Het kabinet wil de centrale lotingsprocedure bij
numerusfixusopleidingen afschaffen. Het is nog niet bekend
wanneer de lotingsprocedure precies verdwijnt.
LOTING
Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.:
 Fysiotherapie (o.a. Saxion)
 Journalistiek (o.a. Windesheim)
 Verpleegkunde (o.a. Saxion)

Zie voor meer info
http://www.duo.nl/particulieren/
Per 1 oktober is het overzicht met de lotingstudies voor het studiejaar
2015-2016 bekend. Dit is te vinden op de website:
http://www.ib-groep.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/meedoenaan-de-loting/aanmelden-voor-een-lotingstudie.asp
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Decentrale selectie






Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en
hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene
voorwaarden
de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen
De instelling bepaalt het aantal keren dat je mee mag doen (1, 2 of 3 keer)
je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding
je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie
Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen
De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie (maar in ieder
geval voor 15 mei)
zie: http://www.ib-groep.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/loten/
decentrale-selectie.asp
o.a.
Journalistiek [HS Utrecht ]
> aanmelden bij DUO voor 15 maart
Fysiotherapie [Hanze /Saxion] > aanmelden bij DUO voor 1 feb / 1 maart
(deze data zijn van het afgelopen jaar, in de loop van december worden de data voor
dit jaar bekend)
Selectie aan de poort
Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort'
voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf
studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde
criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze
opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De
instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de
volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’:
Fysiotherapie
Logopedie
Media en Entertainment Management
HS Zuyd
HS Zuyd
NHTV Breda
NHTV Breda: “Om toegelaten te worden aan de opleiding moet je
een intake assessement doorlopen. Met behulp van dit
assessement kun jij ontdekken of de opleiding echt iets voor je is
en kunnen wij de meest geschikte kandidaten voor de opleiding te
selecteren”.
STUDIEFINANCIERING
Plannen stelsel studiefinanciering
Kabinetsplannen studiefinanciering: studievoorschot
Het kabinet wil per 1 september 2015 de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs
veranderen. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en nieuwe
masterstudenten. Dit staat in een wetsvoorstel voor het studievoorschot.
Studenten in het hoger onderwijs kunnen dan een studievoorschot aanvragen. Dit is een lening, die
studenten tegen voordelige voorwaarden kunnen afsluiten bij de overheid. Dit is niet verplicht. De
studiefinanciering bestaat verder ook uit de ov-chipkaart en de aanvullende beurs.
Voorwaarden studievoorschot
Studenten kunnen gebruik blijven maken van een lening. De voorwaarden hiervoor worden soepeler. Een
student bepaalt zelf of en hoeveel hij per maand leent. De lening is maximaal € 986 per maand. De
voorwaarden waaronder een student het studievoorschot terugbetaalt aan de overheid zijn:
De terugbetaaltermijn gaat omhoog naar maximaal 35 jaar. Nu is dat nog 15 jaar. Eerder aflossen kan altijd.
Het maximaal percentage van het inkomen dat de student moet inzetten voor aflossing, gaat omlaag van
12% naar 4 %.
Als een student het wettelijk minimumloon verdient of minder, hoeft hij niets terug te betalen.
Heeft de student na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden.
Studenten die hun bachelor onder het oude stelsel hebben gevolgd, en in hun master instromen in het
nieuwe stelsel, mogen kiezen of zij gaan terugbetalen onder de voorwaarden van het oude of nieuwe
stelsel.
“Ambitieus en uitdagend”
37
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Veranderingen per 1 september 2015
Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen voortaan gebruikmaken van het
studievoorschot. Dit is een lening van de overheid tegen voordelige voorwaarden. De ov-kaart
blijft gewoon bestaan. Dat geldt ook voor de aanvullende beurs en basisbeurs in het MBO.
Aanvullende beurs omhoog
Studerende kinderen van ouders die samen minder dan €46.000 bruto per jaar verdienen
behouden de aanvullende beurs. Het bedrag van de aanvullende beurs gaat bovendien met
€100 euro in de maand omhoog, naar €365. De aanvullende beurs wordt een gift als de
student zijn diploma haalt.
Ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan
De ov-chipkaart voor studenten blijft bestaan zoals het nu is. Uiterlijk 2017 komen ook mbostudenten onder de 18 jaar in aanmerking voor de studenten ov-chipkaart.
Studievoucher voor studenten in overgangperiode
Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van het studievoorschot, profiteren nog niet
volop van de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om studenten die tussen
2015-2016 en 2018-2019 beginnen aan een bachelorstudie. Deze studenten krijgen na hun
afstuderen een voucher van € 2000. Zij mogen die voucher 5 tot 10 jaar na hun afstuderen
gebruiken voor bijscholing.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiefinanciering
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vervolg STUDIEFINANCIERING
Situatie op dit moment
Prestatiebeurs:
Je beurs is een voorlopige lening. Die voorlopige lening wordt pas een gift als je je
diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit
noemen we ook wel 'prestatiebeurs'.
Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende
beurs en je studentenreisproduct. Alleen je aanvullende beurs over de eerste 5
maanden mag je altijd houden.
Hoe lang krijg je prestatiebeurs?
Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar
prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer
dan vier jaar prestatiebeurs krijgen.
Basisbeurs
Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders)
(Lening)
OV- Studentenkaart
(Collegegeldkrediet)
studiefinanciering
Basisbeurs
Aanvullende beurs
Lenen
Collegegeldkrediet
thuiswonend
100,25
239,30
293,89
158,83
uitwonend
279,14
260,19
293,89
158,83
(Het collegegeld bedraagt € 1.906,=)
Maandbedragen september t/m december 2014. Alle genoemde bedragen zijn maximaal.
Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering
stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te
betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een
prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden
studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling.
Voor verdere informatie zie:
http://www.duo.nl/particulieren/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/
studiefinanciering-aanvragen.asp
Mentorgroep dhr. Walgemoet 0.23
Cynthia Annema
Jeroen Nijboer
Johnny Ay
Bram Onrust
Leon Brands
Dim Scheurink
Tim Heuker of Hoek
Karien Smit
Bram Holtman
Nienke Vermeulen
Else Jorink
Pim Versteeg
Kylie Koers
Flip Wennink
Koen Kremer
Sander Wennink
Tom Laarhuis
Justin Morssink
Mentorgroep mevr. Westenbrink 1.05
Joshua Boensma
Wendel Oude Egberink
Lonneke Cantineau
Romy Schroër
Zlatko Davidovic
Cindy Schroër
Rowan Dobbe
Gaby Sterken
Kjeld Grob
Merel Tanriverdi
Ingo van Hezel
Romee Tielkes
Iris van ‘t Hul
Bas ten Tusscher
Emina Ibrahimovic
Emican Ulu
Aaliyah Meenink
Samet Murat