PowerPoint - OSG Hengelo

Download Report

Transcript PowerPoint - OSG Hengelo

Voorlichting VWO 6
Bas Smies
Teamleider Bovenbouw
Francisca de Vries
Coördinatrice VWO 4, 5 & 6
Fred Bouwhuis & Richard
Walgemoet
Decanen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Wijzigingen schoolleiding

Joanne Duijvestijn – waarnemend Vestigingsdirecteur

Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V

Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5

Francisca de Vries – Coördinatrice VWO 4, 5 & 6
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Leerlingbegeleiding VWO 6
Richard Walgemoet
Decaan
Fred Bouwhuis
Decaan / Mentor
Jeannet Brouwer
Mentor
Francisca de Vries
Coördinatrice leerlingzaken
Bas Smies
Teamleider
Chris de Ruyter
Zorgcoördinator
Samantha Snijders
Dyslexiecoördinator
VWO docententeam
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Zelfstandigheid



Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid
Afspraken zoveel mogelijk direct met de
leerlingen
Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan
verschillen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Zelfstandigheid
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vinger aan de pols





Startgesprekken met mentor
Spijbelen & te laat komen
Magister: cijfers en absentiegegevens
Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)
Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien
nodig contact.
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Ouders en huiswerk:Lekker puh…
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Ouders en huiswerk







Belangstellend informeren
Faciliteren (tijd, werkplek)
Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen)
Kijken naar de toekomst
Wat werkt? Wat gaat goed?
Wat zijn je kwaliteiten
Met inzet kun je het leren (growth mindset)
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Ouders en huiswerk


Handige tips in het boekje Onderpresteren: Help je
kind de middelbare school door zonder duwen en
trekken (uitgever: SWP)
Leuke (korte) test voor ouders op
www.onderpresteren.nl
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Opbouw schooljaar
Blok 1 t/m 3:
 Afgesloten met toetsweek
 Schoolexamentoetsen (in SET week)
 Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens
het blok
Blok 4:
 Examentraining
 Centraal Schriftelijk Examen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Herkansingen SET

Na blok 1, blok 2, blok 3

Alleen SET uit betreffende blok


Inhalen gemiste SET ingeroosterd op
herkansingsdagen
Ingehaalde SET kan niet herkanst worden
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Studiebegeleidingsuren


Mediatheek
Vakondersteuningsuren
Kenmerken:
 Zelf inschrijven in CUP
 Totaal 25 lesuren per week
 Actieve deelname vereist
 Zelfde status als gewone les
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Steunlessen

Nederlands, Engels en Wiskunde

In verband met kernvakregeling

Deelname verplicht indien noodzakelijk
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Profielwerkstuk

Onderzoek / ontwerp

80 slu per leerling

Onderdeel combinatiecijfer

Begeleiding door vakdocent

PWS middagen

Voor Kerst verslag inleveren

Deadline definitieve verslag is 6 februari

Deadline niet gehaald? Cijfer = 1

Vervolgtraject tot 3,5
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Presentatieavond di 3 maart


Mondelinge presentaties (onderdeel
beoordeling)
U bent van harte
welkom!
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Berekening en afronding SE
Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers van V4
& V5
 V6:
(3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. Blokcijfer
(PO V4 + PO V5 + PO V6)/3 = gem. PO cijfer
 GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal
 Weging meestal 80% : 20 %
 Afronding: op één cijfer achter de komma
(5,45 wordt 5,5)

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Examenvakken zonder CSE
VWO 4/5:
ANW*
Maatschappijleer*
CKV (v of g)
KCV*
VWO 6:
LO (v of g)
Informatica
Wiskunde D
PWS*
* combinatiecijfer
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Combinatiecijfer

Alle kleine vakken samen:
 ANW
 Maatschappijleer
 KCV
(alleen gymnasiumleerlingen)
 Profielwerkstuk


Ieder onderdeel moet 4 ( 3,5) of hoger zijn
Cijfers worden afgerond, gemiddeld en opnieuw
afgerond en tellen dan mee als 1 vak
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
3F Rekentoets

Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger

t/m 2015: wel op cijferlijst, niet in zak-slaagregeling

Afnameperiodes maart en juni

Elke leerling heeft twee kansen

Deel leerlingen heeft toets al in V5 afgelegd
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Centraal Schriftelijk Examen









Blok 4: voorbereiding CE
Week 16: oefenexamenweek
CSE: maandag 11 mei t/m woensdag 27 mei
In de sporthal
3 uur zonder pauze
Eten en drinken toegestaan
Examenstress
Uitslag: donderdag11 juni
Meer informatie volgt t.z.t.
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Berekening Eindcijfers


Voor vakken zonder CSE: Afronden op geheel
getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)
Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE
afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45
wordt 5!!)
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Slaag/zakregeling
Geslaagd:

LO en CKV voldoende of goed

Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger

Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger

Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger

Er is voldaan aan:

Onvoldoendes
Compensatiepunten
geen
0 of meer
1X5 (4,5-5,4)
0 of meer
1X4 (3,5-4,4)
2 of meer
2X5 (4,5-5,4)
2 of meer
1X5 (4,5-5,4) en
1X4 (3,5-4,4)
3 of meer
Bij berekenen compensatie: 0 decimalen
Tweede Tijdvak
16, 17, 19 juni
 Herexamen
 Herprofilering (hoger cijfer)
 Inhalen. Bij meerdere examens inhalen
eventueel ook in derde tijdvak
 Uitslag 24 juni

“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Geslaagd!

Diploma-uitreiking: donderdag 25 juni

Vervolgopleiding

Begeleiding studiekeuze in V6:
- LOB, bezoek open dagen
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Gezakt, en dan . . .
VWO 6 doubleren op BL:
 Vrijstelling
voor PWS, In en WisD (als vak voldoende
is afgesloten)
 Geen vrijstelling voor LO
VAVO (deelcertificaten)
HBO + VAVO
(enkele studies in Twente)
Meer informatie bij de examenuitslag
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Vragen?
“Ambitieus en uitdagend”
“Faciliterend en vol vertrouwen”
Mentorgroep dhr.Bouwhuis 1.28
Michelle Bak
Jolien Deterink
Coen Ensink
Veerle Dijkstra
Melanie Heuver
Joris Eeftink
Agaath Schuurmans
Dion Hoek
Pepijn Streng
Maarten de Jager
Melanie Blume
Sobhi Jerjes
Jesse de Boer
Sophie Kolk
Anne Breur
Anne Koning
Duco van Buuren
Erkan Mercimek
Gerlinde Buurlage
Viktor Oude Egberink
Furkân Dengiz
Reinoud Pino
Jorn Quattrocchi
Maarten Besten
Rozemiek Wessels
Mentorgroep mevr.Brouwer 0.10
Lilian Berenpas
Kars Veldkamp
Hans-Jan Westerhof
Eray Bilgili
Rick Westland
Peter Bosch
Michiel Wiggers
Tobias Bruel
Joppe Wesselink
Niels Cornelissen de Beer
Ruurd Jaarsma
Niels Kroese
Tim Luijten
Jan Willem Mijnheer
Anouk Scholten