voorlichting 3HV 2014-2015

Download Report

Transcript voorlichting 3HV 2014-2015

“ Ambitieus en uitdagend” Maike Lotgerink Teamleider HAVO 2 en 3 Mentoren 3 HAVO “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Leerlingbegeleiding klas 3 HAVO

Maike Lotgerink José Laarhuis Hein ter Weele Jasper Sinnema Chris de Ruyter Samantha de la Parra Roy Huiskes Tineke de Boer HAVO 3 docententeam “ Ambitieus en uitdagend” teamleider mentor mentor mentor ondersteuningscoördinator dyslexie coördinator counselor counselor “Faciliterend en vol vertrouwen ”

3 HAVO een overgangsjaar

• Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase • Profielkeuze • HACO: Havisten Competent “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Lessentabel

Nederlands(3) Engels (3) Frans (3) Duits (3) Geschiedenis (2) Aardrijkskunde (2) Wiskunde (4) Natuurkunde (3) “ Ambitieus en uitdagend” Scheikunde (2) Economie (2) Muziek (1) Tekenen (2) LO (2) Mentorles (1) HACO (1) “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Profielkeuze

• Profielen Tweede Fase: CM, EM, NG, NT • Intensieve oriëntatie vanuit HACO • Voorlichtingsavond: 27 januari 2015 • Advies vakdocenten: week 8 • Keuze vakkenpakket: week 12 • Profielkeuzetest AOB Compaz ( eigen kosten ) “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Havisten Competent (1)

• Doorlopende leerlijn HAVO 3, 4, 5 • Webquests (It’s Learning) / Portfolio • Aansluiting op Tweede Fase en HBO • Profielkeuze is centrale thema in HAVO 3 • Beoordelen op competenties • Voldoende beoordeling vereist voor overgang H4 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Havisten Competent (2)

Competenties staan centraal: • Plannen, eigen werk organiseren • Communiceren • Presenteren • Omgaan met informatie • Onderzoek doen • Samenwerken • Reflecteren (Portfolio) “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Bevorderingsregels ( 1 )

Bevorderbaar

: • Ne, En, Wi: Geen onvoldoendes • Voldoende voor HACO * Te, Mu, LO, Ha, Str, Tn : maximaal 1 compensatiepunt

Onvoldoendes

geen 1 x 5 (4,5 – 5,4) 1 x 4 ( 3,5 – 4,4) 2 x 5 ( 4,5 – 5,4 )

compensatiepunten

0 of meer 0 of meer 2 of meer 2 of meer “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Bevorderingsregels ( 2 )

Bespreking

: Voor één van de kernvakken een onvoldoende is behaald Ne, En, Wi Onvoldoende voor HACO * Ha, Tn, Str Te, Mu, LO: maximaal 1 compensatiepunt

Onvoldoendes

1 x 4 (3,5 – 4,4)

compensatiepunten

0 of 1 0 of 1 2 x 5 (4,5 – 5,4) 1 x 3 (2,5 – 3,4) 1 x4 (3,5 – 4,4) en 1x 5 (4,5 – 5,4) 3 x 5 (4,5 – 5,4) “ Ambitieus en uitdagend” 2 of meer 2 of meer 2 of meer “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Niet over ?

• Doubleren • Overstap VMBO • Doorstroom advies ( bindend of niet-bindend ) “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Mentor

• Eerste aanspreekpunt in leerlingbegeleiding • Contact “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Ziekte

• 1 e dag ziekte: ouder belt naar school • Na het weekend: opnieuw bellen • Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen • Kind weer beter: briefje mee van ouder “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Bijzonder verlof

• Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen • Tot 3 dagen: Teamleider • Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: Mevr. J. Duijvestijn “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Vinger aan de pols

• Startgesprekken • Spijbelen • Te laat komen • Magister: cijfers en absentiegegevens • Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag) • Inventarisatie werkhouding in week 42. Indien nodig contact .

“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Toets(en) gemist

• Afwezigheid zonder reden: 1,0!

• Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent. • Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets • Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en): • Naam en klas leerling • Reden afwezigheid • Welke toets(en) gemist “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Informatie

• Mail • Magister • Schoolgids • It’s Learning: infoplein H 3 • Schoolsite: Ouders HV 2 / H 3 • Overzicht belangrijke data “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Kosten

• Ouderbijdrage ( schoolgids ) • Kosten schoolactiviteiten “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”

Met de mentor mee 3HA Jasper Sinnema 3HB José Laarhuis 3HC Hein ter Weele

“ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen ”