Novi ustroj Hrvatskog zavoda za norme i norme relevantne

download report

Transcript Novi ustroj Hrvatskog zavoda za norme i norme relevantne

Hrvatski zavod za
norme i norme za
arhive, knjižnice i
muzeje
mr. sc. Nenad Nikolić
Hrvatski zavod za norme
Normizacija, nazivi i
definicije
norma
 normizacija

Normirati se mogu:
 proizvodi
 procesi
 usluge
– dokument
– djelatnost
Način donošenja
norme
 Mjesto
stručne rasprave : tehnički
odbor
 Članovi tehničkog odbora: istaknuti
stručnjaci s određenog područja
 Način rada tehničkog odbora:
dogovaranje, konsenzus
 Objava: Hrvatski zavod za norme,
HZN Glasilo
Vrste dokumenata u
normizaciji

norma
 tehnički izvještaj
 ostali javno dostupni dokumenti (npr. dogovori s
radionica … )
 međunarodne upute (Guide)
 nacionalne norme
 nacionalni dodaci
radni dokumenti
nacrt norme
prednorma
Životni vijek norme
 donošenje,
objava
 nakon prve objave za 3 godine prva
revizija
 nakon prve revizije svakih 5 godina
nova revizija (teži se prema 4 godine)
potvrdi
nešto se doda ili preradi
(amandmani)
odbaci se i povuče
Ciljevi normizacije
 čuvanje
zdravlja i okoliša (u okviru stupnja
tehnološkog razvoja)
 prihvatljivi rizik
 ograničiti raznolikost (npr. veličina cipela)
 spojivost, zamjenljivost
 zaštita samog proizvoda od vanjskih
utjecaja
 uporabljivost proizvoda (da služi svojoj
svrsi)
 ….
Vrste organizacija za
normizaciju
 međunarodne
(npr. ISO, IEC…)
 regionalne (CEN, CENELEC…)
 nacionalne (HZN, DIN, BSI, AFNOR )
principi rada: međunarodna
suradnja i sporazumijevanje,
neutralnost u odnosu na predmet
normizacije
 Osnovni
Hrvatski zavod za norme
 nacionalno
normirno tijelo Republike
Hrvatske
 predstavlja Republiku Hrvatsku u
međunarodnim i regionalnim
organizacijama za normizaciju
 dostupnost informacija i dokumenata
 mjesto dogovora i postizanja
nacionalnog konsenzusa
Područja normizacije
 osnovne
norme
 gradnja, graditeljstvo
 kemikalije, kemijsko inženjerstvo,
prehrambeni proizvodi
 strojarstvo
 metalni materijali
 nemetalni materijali
 zdravlje, okoliš i medicinska oprema
 prijevoz, rukovanje i pakiranje
Područja normizacije
 proizvodi
za kućanstvo i slobodno
vrijeme
 usluge
 informacijska tehnologija
 telekomunikacije
 opća elektrotehnika
 elektronika
 energetska elektrotehnika
Međunarodni i europski tehnički
odbori u području AKM
 ISO/TC
46, Information and
documentation
 ISO/TC 171, Document management
application
 ISO/JTC 1, Information technology
 ISO/TC 37, Terminology and other
languague and content resources
Međunarodni i europski tehnički
odbori u području AKM
 ISO/TC
145, Graphical symbols
 ISO/TC 237, Project committee:
Exibition terminology
 CEN/TC
property
346, Conservation of cultural
Tehnički odbori
 HZN/TO
46, Bibliotekarstvo,
dokumentacija i informacije
nova oznaka HZN/TO 550
 HZN/TO Z1, Informacijska tehnologija
 HZN/TO 546, Zaštita kulturnog dobra
 HZN/TO 145, Grafički simboli
 HZN/TO 37, Nazivlje (načela i
usklađivanje)
Neke hrvatske norme

HRN ISO 4:1999 2. izd. pp
(hr) TO 46
 Informacije i dokumentacija -- Pravila za skraćivanje
riječi u naslovu i naslova publikacija (ISO 4:1997)
 Information and documentation -- Rules for the
abbreviation of title words and titles of publications (ISO
4:1997)
 HRN ISO 8:1997 1. izd. pr
(en) TO 46
 Dokumentacija -- Uobličavanje periodičkih publikacija
(ISO 8:1977)
 Documentation -- Presentation of periodicals (ISO
8:1977)
Neke hrvatske norme






HRN ISO 9:1997 1. izd. pr
(en) TO 46
Informacije i dokumentacija -- Transliteracija ćiriličnih u
latinične znakove za slavenske i neslavenske jezike (ISO
9:1995)
Information and documentation -- Transliteration of
Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and
non-Slavic languages (ISO 9:1995)
HRN ISO 18:2002
2. izd. pp
(hr) TO 46
Dokumentacija -- Kazalo sadržaja u periodičkim
publikacijama (ISO 18:1981)
Documentation -- Contents list of periodicals (ISO
18:1981)
Neke hrvatske norme





HRN ISO 214:2002 2. izd.
pp (hr) TO
46
Dokumentacija -- Sažeci za publikacije i
dokumentaciju (ISO 214:1976)
Documentation -- Abstracts for publications and
documentation (ISO 214:1976 HRN ISO
215:2002
2. izd.
pp (hr) TO 46
Dokumentacija -- Uobličavanje priloga u
periodičkim i drugim serijskim publikacijama (ISO
215:1986)
Documentation -- Presentation of contributions to
periodicals and other series (ISO 215:1986)
Neke hrvatske norme

HRN ISO 690:1998
2. izd. pp
(hr) TO 46
 Dokumentacija -- Bibliografske bilješke -- Sadržaj, oblik i
struktura (ISO 690:1987)
 Documentation -- Bibliographic references -- Content,
form and structure (ISO 690:1987)
 HRN ISO 832:1999
2. izd. pp
(hr) TO 46
 Informacije i dokumentacija -- Bibliografski opis i
bibliografske bilješke -- Pravila za skraćivanje
bibliografskih izraza (ISO 832:1994)
 Information and documentation -- Bibliographic
description and references -- Rules for the abbreviation
of bibliographic terms (ISO 832:1994)
Europski projekti
CEN/TC 346
Norme u razvoju

Conservation of cultural property - Main general
terms and definitions concerning conservation of
cultural property 2010-02
 Conservation of cultural property - Test methods
- Determination of water absorption by capillarity
2010-02
 Conservation of cultural property - Test methods
- Measurement of static contact angle 2010-02
 Conservation of cultural property - Test methods
- Determination of water vapour permeability
2010-02
Europski projekti
CEN/TC 346
Norme u razvoju

Conservation of cultural property - Test methods
- Colour measurement of matt surfaces 2010-02
 prEN 15757 Conservation of Cultural Property Specifications for temperature and relative
humidity to limit climate-induces 2010-02
 prEN 15758 Conservation of cultural property Procedures and instruments for measuring
temperatures of the air and of the surfaces of
objects 2010-02
 prEN 15759 Conservation of cultural property Specification and control of indoor environment Heating of churches 2010-02
Dođite u HZN!
www.hzn.hr
Hvala!