Voorbeelden van Employee Benefits

Download Report

Transcript Voorbeelden van Employee Benefits

Personeelsvoorzieningen.
Employee Benefit oplossingen van
Achmea
in de zakelijke markt.
Miranda Caron
Senior Accountmanager
Personeelsvoorzieningen
1
Noem een merk van
Achmea.
2
Welkom! Merken van Achmea
3
Organogram Achmea
4
Employee Benefits.
1,2 miljard
Wat verstaan jullie hieronder?
Zet op een post-it wat jij verstaat onder
Employee Benefits.
5
1,4 miljard
Voorbeelden van Employee Benefits
Geld:
• Pensioen en prepensioen
• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• ANW-hiaat verzekering
• Collectieve
ziektekostenverzekering
• Loonsparen
• Optie/aandelenpakket
• Commissie en provisie
• Overwerkvergoeding
• Reiskostenvergoeding
• Representatiekostenvergoeding
• Telefoonkostenvergoeding
• Goedkope lening/hypotheek
• 13e maand
6
• Korting op artikelen
Voorbeelden van Employee Benefits
Goederen:
Lease-auto
• Fiets
• OV-kaart
• Mobiele telefoon
• Computer/Printer
• Tablet/Ipad
7
Voorbeelden van Employee Benefits
Vrije tijd:
• Flexibele pensionering
• Overwerk compenseren
• Meer betaalde
vakantiedagen
• Verlofsparen
• Flexibele werktijden
8
• Ouderschapsverlof
• Kinderopvang
• Boodschappendienst
• Calamiteiten- en
zorgverlof
• Sabbatical leave
Voorbeelden van Employee Benefits
Ontplooiing:
• Training en opleidingen
• Verantwoordelijke functie
• Lidmaatschappen beroepsorganisaties
• Lezingen en Seminars
• Studieverlof
• Kwaliteit van de werkplek
9
Personeelsvoorzieningen van
Centraal Beheer Achmea
Personeelsvoorzieningen
Verzekeringspakket
Auto-, Woon-, Reis-,
Rechtsbijstand
Vermogenspakket
Sparen, beleggen
Financieringspakket
Hypotheken
Zorgpakket
(ZKA)
11
Speciale Diensten
Aanbiedingen op internet
Personeelsvoorzieningen
Centraal Beheer Achmea
•
Een van de grootste verzekeraars
•
Ruim 14.000 werkgevers
•
Specialist in verzekeren van werknemers
•
We bereiken ruim 2 mio huishoudens
•
Zorgvuldig afgestemd op werknemers
•
Afspraken met diverse grote Branches en Koepels:
FME, CBM, KVGO, Bouwend Nederland etc.
12
Personeelsvoorzieningen
Centraal Beheer Achmea
• Inzicht in schadecijfers (Auto)
• Hoge kwaliteit schade herstelbedrijven
• Bij schade 365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar
• Ontzorgen
• Duidelijk informatie op internet, telefoon, brochures en
1 aanspreekpunt
• Het succes zit in de samenwerking waarbij 3 partijen centraal
staan
13
Samenwerking met werkgevers
werkgever
werknemers
CBA
14
Voordelen
Voor werkgevers
Voor werknemers
•
•
Aantrekkelijke kortingen
•
Gratis opzegservice
•
Profiteren van Speciale
aanbiedingen
•
Gratis uitbreiding van het
arbeidsvoorwaarden pakket
Alles onder 1 dak onder te
brengen
•
Snelle en goede schadeservice
1 aanspreekpunt
•
Privacy blijft gewaarborgd
•
•
Biedt werknemers de
mogelijkheid om met flinke
kortingen gebruik te maken van
een uitgebreid pakket
Draagt bij aan een positief imago
voor nieuwe en bestaande
werknemers
•
15
•
Kennis binnen Achmea door
accountmanager
•
HR platvorm, advies op gebied
van aansprakelijkheid en
mobiliteitsvraagstukken
Communicatie = maatwerk
Met enige frequentie communicatie afstemmen met
werkgever
• Artikel in intern personeelsblad
• Salarisbijsluiter (flyer)
• Communicatie op intranet
• Posters
16
Voorbeelden brochures
17
Reclame voorbeeld
Leeuw | Centraal Beheer Achmea
18
Overige gespreksonderwerpen
• Mobiliteit (Wagenplan, e-driver, ZS auto)
• Duurzame inzetbaarheid (Inkomen WIA en
verzuimoplossingen, Zorg en Santrion)
• Aantrekkelijk werkgeverschap (PV,
Pensioen Verzekeren, Zorg, PBS)
• Continuïteit Bedrijfsvoering (Pensioen
administratie, ZS brand, aansprakelijkheid)
19
Vacatures of Stageplekken?
Kijk op:
www.werkenbijachmea.nl
20
Vragen?
21