POS - APOS Grada Rijeke

Download Report

Transcript POS - APOS Grada Rijeke

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
Što je POS?
 POS je Program društveno poticane stanogradnje koji je
pokrenut s ciljem da se građanima Republike Hrvatske
omogući rješavanje stambenog pitanja po znatno
povoljnijim uvjetima od tržišnih.
 Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
(NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13).
 Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za
projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno
poticane stanogradnje (NN 106/04, 25/06 i 121/11).
Kako se financira POS?
 Republika Hrvatska osigurava kredit u visini 1.500,00 kn
po m2 stana kojima se financira projektiranje, početak
gradnje i nadzor gradnje.
 Jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) osigurava
kredit u visini vrijednosti zemljišta, komunalnog doprinosa
i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu.
 Kupci osiguravaju sredstva vlastitim učešćem i stambenim
kreditom koji uzimaju od poslovne banke.
Sudionici
 Investitor: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada
Rijeke (APOS Grada Rijeke)
 Grad Rijeka
 RH ( Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Agencija za
pravni promet i posredovanje nekretninama – APN )
 Glavni projktant: Davor Matika ( De Finni d.o.o. Pula )
 Glavni inženjer gradilišta: Zoran Pugar ( Radnik d.d. Križevci )
 Glavni nadzorni inženjer: Davor Plenković ( Eko-Plan d.o.o. Zagreb)
Osnovno o projektu
Jedna višestambena građevina
95 stanova
5 ulaza
Površina: 6.655,97 m2
Parcela: 7.375 m2
Ukupna vrijednost investicije: 48.018.099,55 kn
Ukratko
A kategorija energetske učinkovitosti
(“demit” fasada, toplinska izolacija
krovova i izolacija stubišta)
Prozori s termopan staklima
Etažno plinsko grijanje
Hlađenje prostora putem “split” uređaja
Plinska instalacija sa zasebnim brojilima
146 parkirnih mjesta
Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta
Cijena
 Kalkulativna cijena
do 40 m2 -7.600,00 kn/m2 ≈1.000,00 EUR/m2
40-80 m2 - 6.840,00 kn/m2
80-120 m2 – 6.080,00 kn/m2
preko 120m2 – 5.320,00 kn/m2
 Ovo je kalkulativna cijena, a konačna
cijena utvrditi će se po okončanom
obračunu svih troškova izgradnje, te može
biti do 7% veća od kalkulativne.
 Konačna cijena m2 stana utvrđuje se u
visini stvarnih troškova izgradnje po
završetku objekta i ishođenju uporabne
dozvole.
 Gradnja se financira kreditnim sredstvima i
javnim sredstvima, tj. sredstvima Grada
Rijeke i državnim poticajnim sredstvima.
Cijena: 288.876,00 kn
38.010,00 €
Cijena po m2: 7.600,00 kn
1.000,00 €
I. obrok: 43.331,40 kn
II. obrok: 158.814,85 kn
III. obrok: 86.729,75 kn
* Stan I/4
* Stan II/17
Cijena: 560.158,00 kn
73.705,00 €
Cijena po m2: 7.232,51 kn
951,65 €
I. obrok: 84.023,70 kn
II. obrok: 299.411,89 kn
III. obrok: 176.722,41 kn
Cijena: 737.625,60 kn
97.056,00 €
Cijena po m2: 6.937,79 kn
912,87 €
I. obrok: 110.643,84 kn
II. obrok: 384.384,90 kn
III. obrok: 242.596,86 kn
* Stan V/4
Mogu li se tijekom gradnje raditi
preinake?
Pločice, parketi, boje zidova, pregrade itd.
NE MOGU!
Kako će sve to izgledati?
U kojoj su fazi radovi?
Kad je planirano dovršenje
radova?
Jesen 2014.
Koje su mogućnosti plaćanja?
Plaćanje iz vlastitih sredstava
Plaćanje iz kreditnih sredstava
Plaćanje iz vlastitih i kreditnih sredstava
Kakvi su uvjeti kreditiranja?
Uvjeti kreditiranja utvrđeni su temeljem
Sporazuma o poslovnoj suradnji između
APOS-a Grada Rijeke i 4 poslovne banke, te 1
stambene štedionice:
–
–
–
–
–
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.
KARLOVAČKA BANKA d.d.
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
HPB STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.
Može li se dignuti kredit u nekoj
drugoj banci?
MOŽE,
ALI
BEZ UPISA HIPOTEKE NA
ZEMLJIŠTE !
Kako se realizira kupnja stanova?
 Obročnom otplatom u 3 obroka (30 + 1 g.):
- I. obrok: UČEŠĆE – 15%
- II. obrok: bankovna sredstva
• KREDIT BANKE: max. 60%
• KAMATA: sukladno Sporazumu s bankama
- III. obrok: poticajna sredstva RH i učešće Grada
Rijeke
• KREDIT APOS-a: max. 40%
• KAMATA: 2% za vrijeme počeka, 5% u otplati
Plaćanje iz vlastitih sredstava postupak
 Plaćanje vlastitog učešća (15%) temeljem
POZIVA ZA PLAĆANJE
 Izbor stana i sklapanje Predugovora
 Plaćanje II. i III. obroka
 Sklapanje Ugovora o kupoprodaji po
dovršetku gradnje i ishođenju uporabne
dozvole
Plaćanje iz kreditnih sredstava postupak
 Ishodovanje potvrde o kreditnoj sposobnosti
(utvrđuje ju Banka – HROK)
 Realizacija kredita banke za vlastito učešće
(15%)
 Izbor stana i sklapanje Predugovora
 Realizacija kredita banke za II. obrok
 Sklapanje Ugovora o kupoprodaji po dovršetku
gradnje i ishođenju uporabne dozvole
Plaćanje iz vlastitih i kreditnih
sredstava - postupak
 Ishodovanje potvrde o kreditnoj sposobnosti
(utvrđuje ju Banka – HROK)
 Plaćanje vlastitog učešća (15%) temeljem POZIVA
NA PLAĆANJE
 Izbor stana i sklapanje Predugovora
 Realizacija kredita banke za II. obrok
 Sklapanje Ugovora o kupoprodaji po dovršetku
gradnje i ishođenju uporabne dozvole
Kako bi to izgledalo?
• http://apos.hr/kalkulator
•http://www.evolva.biz/rije
ka/hostov-breg
Informacije i kontakt:
www.apos.hr
Telefoni: 209-267 ili 209-332
Prepuštamo riječ bankama...