Oplæg om skolereform på Holmegaardskolen 280514

Download Report

Transcript Oplæg om skolereform på Holmegaardskolen 280514

Velkommen til forældre, foreningslivet og øvrige interessenter
Aftenens program i overskrifter:
19.00 Velkomst ved skolens ledelse
19.05 Bestyrelsens årsberetning v/Per Malmberg
19.20 Reformens implementering på Holmegaardskolen
20.15 Pause og input
20.30 Spørgsmål og kommentarer fra salen
20.50 Afrundning og tak for i aften
Oplæg om skolereform
 Skolereformen i store træk
 Den overordnede ramme for arbejdet
 Hvordan kommer vi i gang på Holmegaardskolen
 Sådan arbejder vi med implementering af skolereformen
 Hvordan kommer elevernes hverdag til at se ud?
 Hvad gør vi, som andre ikke gør?
 Hvordan følger interessenter med i reformarbejdet?
Skolereformen i store træk
 At gøre en god skole bedre
 At give folkeskolen et fagligt løft
Skolereformen i store træk
 Udfordringer på landsplan:
 Niveauet i læsning og matematik er ikke højt nok
 De faglig svage/stærke elevers potentiale udvikles ikke nok
 Udskolingen klæder ikke eleverne tilstrækkeligt på til at
vælge ungdomsuddannelse
Skolereform i store træk
 Overordnede mål:
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,
de kan
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekt for professionel viden og praksis
Skolereform i store træk
 Indsatsområder:
 En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre
undervisning
 Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
 Få klare mål og regelforenklinger
Skolereform i store træk
 Skolen indgår i samarbejde/partnerskaber med:
 Det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv
 Kunst- og kulturskoler
 Kommunale musik- og ungdomsskoler
Skolereform i store træk
 En længere og mere varieret skoledag:
 Øget undervisningstid
 Flere fagopdelte timer
 Understøttende undervisning
 45 min. bevægelse i gennemsnit/skoledag
Skolereform i store træk
 Engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse
 Madkundskab og håndværk og design
 0.-3. kl.: 30 timer/uge i gennemsnit (1200)
 4.-6. kl.: 33 timer/uge i gennemsnit (1320)
 7.-9. kl.: 35 timer/uge i gennemsnit (1400)
 Pauser og lektiehjælp indgår i den samlede
undervisningstid.
Lektiehjælp fra 1. august 2014
 Lektiehjælp er et tilbud
 Det kan benyttes fra gang til gang
 Der skal ugentlig tilbydes 2 timer i indskolingen, 3 timer på
4.-6. klassetrin og 2 timer på 7.-9. klassetrin
 Lektiehjælp skal placeres sidst på elevens skoledag, og det
kan i indskolingen ikke erstatte SFO-tid
Understøttende undervisning
 På sigt skal der udvikles en kanon
 Eksterne samarbejdspartnere skal inddrages
 Placeres primært i ydertimer
 Tidlig information ved omlægning
 De timeløse fag placeres primært i disse timer
Valgfag
Alle elever fra 7. klasse skal vælge et valgfag
Holmegaardskolen udbyder 5 valgfag i skoleåret 14/15:
Billedkunst (delvis i samarbejde m. Ungdomsskolen)
Friluftsliv (i samarbejde med foreningslivet m.fl.)
Innovation/entreprenørskab
Musical/drama (i samarbejde med Ungdomsskolen)
Kinesisk (i samarbejde med ZBC)
Hvad sker der hos os?
Skemaets organisering
Hvilke tanker har vi gjort os på
Holmegaardskolen?
Skemaets organisering/tanker





Parallellægning giver øget mulighed for
holddeling og niveaudeling
Øget modulskemalægning
Vi beholder ”klassen” som grundstruktur
Lektiehjælp spredes over ugen
Fagkompetencer styrer opgaveløsningen
Skoledagens organisering –
ET EKSEMPEL
1. klasse/30 t.
Mandag
08.00 – 08.45 Dansk
Tirsdag
Matematik
Onsdag
Dansk
Torsdag
Matematik
Fredag
Dansk
08.45 – 09.30 Dansk
Matematik
Dansk
Matematik
Dansk
09.30 – 10.00

PAUSE
PAUSE
PAUSE
PAUSE
PAUSE
10.00 – 10.45 Matematik/
Billedkunst
10.45 - 11.30 Matematik/
Billedkunst
11.30 – 12.05
Pause
Dansk
Idræt
Dansk
Musik
Dansk
Idræt
Dansk
Musik
12.05 – 12.50 Natur/teknik
Dansk
12.50 – 13.35
Pause
Pause
Kristendom
Understøtt.
Understøtt.
Understøtt.
Lektiehjælp
/SFO
14.15 – 17.00 SFO
Lektiehjælp
/SFO
SFO
Lektiehjælp
/SFO
SFO
13.35 – 14.15
Pause
Kristendom
Understøtt.
til 13.40
SFO
(fra kl. 13.40)
SFO
Pause
Engelsk
Understøtt.
SFO
SFO
(til16.00)
Skoledagens organisering –
ET EKSEMPEL
9. klasse/35 t

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 – 08.45 Dansk
Historie
Engelsk
Dansk
Matematik
08.45 – 09.30 Dansk
Kristendom
Engelsk
Dansk
Matematik
09.30 – 10.00 Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
10.00 – 10.45 Matematik
Samfundsfag
Dansk
Fysik/kemi
Tysk
10.45 - 11.30 Matematik
Samfundsfag
Dansk
Fysik/kemi
Tysk
11.30 – 12.05 Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
12.05 – 12.50 Engelsk
Fysik/kemi
Biologi
Matematik
Idræt
12.50 – 13.35 Tysk
Dansk
Geografi
Tysk
Idræt
13.35 – 13.45 Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13.45 – 14.00 Valgfag
13.45 - 14.30
Understøtt.
Understøtt.
Understøtt.
Understøtt.
14.00 – 15.00 Valgfag
14.30 – 15.15
Lektiehjælp
Understøtt.
Lektiehjælp
Understøtt.
kun til 14.45
Hvad gør vi anderledes?
 SOM DEN ENESTE SKOLE OPRETTER VI KINESISK
 HÅNDVÆRK OG DESIGN TO ÅR FØR, DET BLIVER
OBLIGATORISK
 NY NORDISK SKOLE
 KOMPETENCER STYRER OPGAVELØSNINGEN
 KANON FOR UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING
 UDVIDET SAMARBEJDE MED EKSTERNE PARTER
Nu vil vi gerne have input fra jer,
mens I holder pause
 Alle de spørgsmål, tanker, input og inspiration, som I
kan komme med
 I er med til at kvalificere de beslutninger, vi skal træffe
 Målet er, at vi kan skabe den bedste skoledag for jeres
børn
 Implementeringen er en dynamisk proces med start i
2014….