Sorainen – Saulė Dagilytė

Download Report

Transcript Sorainen – Saulė Dagilytė

Nekilnojamojo turto mokesčiai. Kam, kiek ir už ką?

Saulė Dagilytė 2014 m. lapkričio 20 d.

Vilnius

Apie ką kalbėsime?

Apie ką kalbėsime?

 NT pardavimo apmokestinimas GPM;  GPM lengvatų taikymas;  NT pardavimo apmokestinimas PM;  PM lengvatų taikymas;  NT apmokestinimo PVM atvejai ir sąlygos;  NT vystymas JV pagrindu;  NTM ir lengvatų taikymas.

3

Gyventojų pajamų mokestis ir pelno mokestis

NT pardavimas – apmokestinamosios pajamos?

 NT pardavimo pajamos tiek UAB, tiek FA – 15 %;  FA atveju – pardavimas ne IV, t.y. neskaičiuojamos Sodros ir PSD įmokos;  Apmokestinamoji vertė = pardavimo vertė - įsigijimo vertė.

5

Apmokestinamoji vertė

 GPM: NT pardavimo apmokestinamoji vertė apskaičiuojama iš pajamų atimant: Turto įsigijimo (statybos) kainą; Turto rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas; Privalomus mokėjimus susijusius su turto perleidimu (notaras, Registrų centras, rinkliavos už geodezinius matavimus ir t.t.).

Iš apmokestinamosios vertės negali būti atimama: Advokatų, konsultantų išlaidos turto įsigijimui; Paprastojo remonto išlaidos; Palūkanos už paskolą skirtą turto įsigijimui ar remontui; Kitos tipinės verslo išlaidos.

 PM: Iš apmokestinamosios vertės atimamos visos tipinės veiklos išlaidos.

6

GPM lengvatos. Kada taikome?

 Pajamos iš turto pardavimo (įskaitant priskirtą žemę) neapmokestinamos, jei: turtas išlaikytas ilgiau nei 5(3) metu; parduodamas gyvenamasis būstas, kuriame 2 metus buvo deklaruota gyventojo gyvenamoji vieta; arba nors gyvenamoji vieta deklaruota trumpiau nei 2 metus, bet gautos pajamos per 1 metus panaudojamos naujo būsto įsigijimui.

NT padalinimas ar paskirties pakeitimas nepakeičia įsigijimo momento ir atitinkamai lengvatos taikymo.

7

PM. Apmokestinimo galimybės.

100 % 100 % UAB

15%

100 %

15%

Pardavimas 100 % UAB

15%

Pardavimas PVM 100 %

15%

100 % UAB

0%

Pardavimas PVM >25% >2 m.

UAB 100 % PVM ?

8

Pridėtinės vertės mokestis

NT vystymas: apmokestinama PVM?

 Neapmokestinama PVM jeigu: Einamasis remontas; Turto skaidymas ar jungimas; Paskirties pakeitimas.

 Apmokestinama PVM jeigu: Naujo objekto ar jo dalies sukūrimas; Rekonstrukcija; Kapitalinis remontas?

10

Išregistravimas iš PVMM MA iniciatyva: ką daryti?

 Išregistruojama MA iniciatyva, jei: MM ne mažiau kaip 2 mėn. deklaruotas tik grąžintinas PVM, ir nedeklaruotas prekių (paslaugų) teikimas, ar prekių įsigijimų iš kitų VN, ir nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas.  Nors MA turi teikti paklausimus apie vykdomą veiklą ir/ar įspėjimus apie ketinamą išregistravimą, praktikoje taip vyksta ne visada;  MM, įsigyjantis ir/ar statantis ilgalaikį turtą turėtų teikti paaiškinimą MA savo iniciatyva.

11

Jungtinė veikla: NT vystymo galimybės

Jungtinė veikla - patraukli NT vystymo forma?

 Vienas apmokestinimo lygmuo, todėl patrauklu fiziniams asmenims;  Skirtingos vertės/tipo įnašai ir galimybė susitarti dėl pajamų bei sąnaudų pasidalinimo;  Skurdus reglamentavimas ir labai ribota VMI praktika.

BET: Teisinės/komercinės rizikos? 13

Jungtinė veikla: vienas apmokestinimo lygmuo

piniginiai vnt.

piniginiai vnt.

apmokestinimo momentas NT pardavimas

turto vnt .

apmokestinimo momentas

turto vnt.

turto vnt .

Turto vystymas Turto vystymas

Investicija turtu Investicija pinigais Investicija turtu Investicija pinigais 14

Nekilnojamojo turto mokestis

Apmokestinimas NT mokesčiu: kam taikoma?

 Mokesčio objektas – NT, esantis LR, išskyrus: faktiškai naudojamą NT, kurio statyba neužbaigta.  Taikomas tarifas 0,3 – 3 % nuo NT mokestinės vertės (didesnis tarifas taikomas apleistam ir nenaudojamam NT: Vilniuje taikomas NT: 1% (2,5% apleistam ir nenaudojamam NT); Kaune taikomas NT: 1,1% (3% apleistam ir nenaudojamam NT); Klaipėdoje taikomas NT: 0,8% (3% apleistam ir nenaudojamam NT); Panevėžyje taikomas NT: 0,8% (3% apleistam ir nenaudojamam NT).

 Mokestinė vertė = vidutinė rinkos vertė;  FA nuomojamas turtas JA – NT moka JA.

16

Inžinerinių statinių atskyrimas

 Parkavimo vietų atskyrimas - būtas sutaupyti?

Komercinių patalpų vertė nustatoma NT naudojimo pajamų vertės metodu; t.y. vertė priklauso nuo iš tokio NT generuojamų pajamų; Inžinerinių patalpų vertė nustatoma atkuriamuoju metodu; t.y.

vertinama patalpų kaina jų sukūrimo momentu, atsižvelgiant į nusidėvėjimą.

 Rekomenduotina inžinerinius statinius registruoti atskirai.

17

Nebaigtos statybos registravimas

 NT mokestis netaikomas, jei: statinio statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas arba atnaujinimas nėra baigtas; ir statinys faktiškai yra nenaudojamas; ir pradėti vykdyti darbai.

 NT mokestis gali būti netaikomas tik daliai pastato;  Baigus kapitalinį remontą, rekonstrukciją ar atnaujinimą NT mokestis mokamas nuo naujos NT vertės.

 Apmokestinama PVM?

18

Mokestinės vertės nustatymas

 Inžinerinių statinių ir kito NT mokestinė vertė (išskyrus komercinio naudojimo, gyvenamąsias, sodų, garažų, pagalbinio ūkio paskirties NT) nustatoma 5 metams pagal NT vertinimo duomenis;  Tačiau NT vertinimo pakartotinumas nėra ribojamas;  Pagal individualų vertinimą nustatyta NT vertė gali būti laikoma mokestine verte;  Inžineriniams statiniams nusidėvint kas metus jų vertė mažėja. 19

Saulė Dagilytė Mokesčių ir muitų praktikos grupės vadovė +3706 526 39803 [email protected]

LIETUVA

Jogailos 4 LT-01116 Vilnius tel. +370 52 685 040 [email protected]

ESTIJA

Pärnu mnt 15 10141 Talinas tel. +372 6 400 900 [email protected]

LATVIJA

Kr. Valdemāra iela 21 LV-1010 Ryga tel. +371 67 365 000 [email protected]

BALTARUSIJA

ul Nemiga 40 220004 Minskas tel. +375 17 306 2102 [email protected]

www.sorainen.com

20