Predavanje1_2014/15

download report

Transcript Predavanje1_2014/15

Proizvodni postupci
Postupci oblikovanja deformiranjem
Dr. sc. Zdenka Keran
[email protected]
B2/213 – sjeverna zgrada FSB-a
Literatura:
 Miljenko Math, Uvod u tehnologiju
oblikovanja deformiranjem

www.fsb.unizg.hr/oblikovanje_deformiranjem

Oblikovanje metala
Lijevanje
Oblikovanje
deformiranjem
•
Lijevanje
rastaljenog
metala u
kalupe
•
•
Volumensko
oblikovanje
Oblikovanje
lima
Obrada
Postupci
odvajanjem čestica
spajanja
•
•
•
Glodanje
Tokarenje
Brušenje
•
•
•
Zavarivanje
Lemljenje
Lijepljenje
CILJ: stjecanje kompetencija za odabir postupaka
pri izradi nekog proizvoda
Primjer spajalice: funkcijski zahtjev – držati papire na okupu određenom silom
Dodatni zahtjevi pri
definiranju proizvoda
Dizajn:
• Zamišljeni oblik
• Strojna proizvodnja
(odabir stroja)
• Ručna proizvodnja
• Potrebna količina
Materijal:
 Metal ili nemetal
 Potrebna svojstva
 Kako promjer žice
utječe na proizvod?
 Dozvoljena cijena
 Otpornost na koroziju
Postupak proizvodnje:
- Može li se materijal savijati bez oštećenja odabranim
postupkom?
- Sigurnost – oštri rubovi?
- Kako ukloniti oštre rubove?
- Kolika je cijena potrebnih strojeva?
CIJENE
 KVALITETE
 VREMENA

Umijeće u proizvodnji znači
optimizaciju
Oblikovanje
deformiranjem
Malj – nakovanj – kovačka kliješta

Skup postupaka kojima se sirovcu mijenja
oblik pri čemu njegov volumen i masa
ostaju nepromijenjeni.
Oblikovanje deformiranjem

Sila uzrokuje naprezanje – naprezanje uzrokuje
promjenu oblika, dakle promjena oblika događa
se zbog djelovanja vanjske sile:
Vlačno
Tlačno Smično Savijanje
Torzija
https://www.youtube.com/watch?v=8
qGHWZm0C-o
Ukupna deformacija=Elastična + Plastična
Prikaz različitih materijala i njihovog
ponašanja u uvjetima deformiranja
Komparacija naprezanja plastičnog tečenja
kf i Hooke-ovog naprezanja σ
Temeljni pojmovi
Plastičnost – fizikalni pojam sposobnosti
deformacije, ne mjeri se.
 Duktilnost – sposobnost materijala da se
plastično deformira bez pojave loma, a
mjeri se nekim od testova (vlačni pokus,
Ericsonova proba…).
 Deformabilnost – sposobnost materijala
da se deformira bez pojave loma u
konkretnim tehnološkim uvjetima.

Pojmovi koji povezuju svojstva materijala s
tehnologijom oblikovanja deformiranjem
Ravnine klizanja – najgušće zaposjednute
atomima
Proces deformiranja uvijek je
izazvan smičnom
komponentom djelujućeg
naprezanja-plastična je
deformacija proces klizanja.
Plastična deformacija kao posljedica gibanja
dislokacija kroz kristalnu rešetku
Dislokacije
http://www.youtube.com/watch?
v=cpvTwYAUeA8
Hladna plastična deformacija polikristalnog
tijela i promjene u materijalu uslijed hladne
deformacije
Logaritamski stupanj deformacije
Utjecaj brzine deformacije na naprezanje
plastičnog tečenja
Naprezanje plastičnog tečenja
Rad deformacije
Temeljni pojmovi oblikovanja
deformiranjem
•
•
•
•
•
•
•
Naprezanje plastičnog tečenja kf
Stupanj deformacije 

Brzina deformacije 
Specifični rad deformacije w
Duktilnost
Plastičnost
Deformabilnost