Mongolian Artificial Nest Project - International Wildlife Consultants

Download Report

Transcript Mongolian Artificial Nest Project - International Wildlife Consultants

Шонхор шувууны хамгаалал
Сургууль хоорондын харилцааны хөтөлбөр
Хамгаалал гэж юу вэ?
• Хамгаалал гэдэг нь байгалийн
баялгийг хамгаалж, зөв зүйтэй
ашиглана гэсэн үг юм
• Байгалийн нөөцийн жишээ нь
•
•
•
•
Ус
Амьтан
Ургамал
Хатуу түлш
• Хүн төрөлхтөн ирээдүйн
оршихуйнхаа төлөө байгалийн
баялгийг хадгалж хамгаалах
ёстой
• Хадгалан хамгаалахгүй бол
олон зүйл устаж үгүй болно.
Яагаад шонхор шувууг хамгаалах
ёстой вэ?
• Шонхор шувуу бол махчин
шувуу бөгөөд бусад амьтдыг
барьж хоол тэжээлдээ
хэрэглэнэ.
• Шонхор шувуу бол хүнсний
гинжин хэлхээний оройд байгаа
махчин шувуу.
• Хоол тэжээлийн гинжин
хэлхээнээс мачин амьтдыг
салгавал экосистемийн
тэнцвэрт бус байдал бий болно.
• Шонхор шувуу уствал жижиг
мэрэгч амьтан асар олон
тоогоор үржинэ. Ингэснээр
хүний эрүүл мэнд, хөдөө аж
ахуйн ургамалд сөрөг
нөлөөлнө.
Биологийн төрөл зүйл ба
шонхор шувуу
• Дэлхий дээр амьдралын
олон хэлбэр оршин
байдаг.
• Хүн төрөлхтөн эх
дэлхийнхээ баялаг био
төрөл зүйлийг хамгаалж
хайрлах ёстой.
• Шонхор шувуу нь дэлхийн
олон ард түмний түүх,
соёл, урлаг ардын дуу
хөгжимд агуулагдан ирсэн.
Шонхорт учирч буй аюул заналамьдрах орчны доройтол
• Ой модыг устгаснаас
шалтгаалсан
• ХАА-н эдлэн газрыг
нэмэгдүүлснээс үүссэн
амьдрах орчны доройтол
• амьдрах орчны
доройтлоосүүдэн шонхор
шувуу хоол тэжээлгүй болж,
үүрлэх газар ховорддог.
• амьдрах орчны доройтлоос
үүдэн шонхор шувуу устах
аюулд орох буюу устаж үгүй
болно.
Шонхор шувуунд учирч буй аюул-барьж
устгаж буй байдал
• Хоол тэжээл хомсдуулж байна гэж
үзсэнээс шонхор шувууг хүмүүс
устгаж байна.
• Шонхор шувууг урхидаж бариад
шонхор сургагчдад зардаг. Хууль
бусаар барьсан олон шонхор
• шувуу хил давуулан гаргах үед
үхэж үрэгддэг.
• Шонхор шувууг ачсан загасан дор
нуусан байдал
• Шонхор шувууг ихээр барьснаас
үүдэн тоо толгой нь эрс цөөрнө.
• Уралдааны тагтааг барилаа гэж
хордуулсан эгэл шонхорууд.
Шонхорт учирч буй аюул-цахилгаанд
цохиулах
• Шонхор зэрэг махчин шувуу
цахилгаанд цохиулж үхдэг.
• Хээр тал газрын шувууд
цахилгааны утсан дээр сууж
байгаад цахилгаанд цохиулдаг.
• Хятадын Чинхай мужид
цахилгаанд цохиулж үхсэн идлэг
шонхор
Шонхорт учирч байгаа аюулДДТ
• ХАА-н ургацыг хөнөөгч шавьжийг устгах зорилгоор тариаланчдын хэрэглэж
байсан пестицидийн нэг төрөл бол ДДТ бөгөөд 1940-өөд оноос ашигласан.
• Хоронд хордсон шавьжийг жижиг шувууд идээд хорддог
• Хордсон шувуудыг барьж идсэн эгэл шонхор ДДТ-гийн өндөр тунд хордсон
байдал.
• Энэ хорноос үүдэн эгэл шонхрын өндөгний хальс маш нимгэн болох ба эх
шувуу өндгөө дарахаар дээр нь хэвтэх үед өндөг хагардаг.
• АНУ-ын зарим нутагт ийм байдлаар эгэл шонхрын тоо толгой маш ихээр
хорогдон устсан байдаг.
Шонхор шувууг буцаан тавих
хөтөлбөр
• 1970-аад оноос эхлэн
биологичид шонхорыг тэжээмэл
орчинд үржүүлж эхэлсэн.
• Эгэл шонхрыг тэжээвэр орчинд
үржүүлж Европ, Америкт зэрлэг
байгальд нь буцааж тавьдаг.
• Дэлхийн олон оронд шонхор
шувууг дахин нутагшуулсан
туршлага бий.
• Болгарт шонхорыг дахин
нутагшуулах хөтөлбөр
Тэжээвэр нөхцөл дэх үржил
• Дээр үед сургах шонхор шувууг
дан байгаль дээрээс нь барьж
сургагчдад зардаг байсан.
• Шонхор сургагчид 1970-аад
оноос шонхорыг тэжээвэр
нөхцөлд үржүүлж болох
боломжийг бий болгосон.
• Шонхор сургагчдад зориулсан
шонхор шувуу үржүүлгийн
газрууд дэлхийд олноор бий
болсон.
• Үржүүлгийн газар шонхор
шувууг үржүүлнэ гэдэг нь зэрлэг
байгалиас цөөхөн шонхор
шувууг барина гэсэн үг.
Хамгаалах төсөл
• Абу Дабигийн байгаль орчны
агентлагаас дэлхий даяар
шонхор шувуу хамгаалах
хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
• амьдрах орчны доройтолболон
хэт их ганаснаа үүдэн Болгарт
идлэг шувуу устаж үгүй болсон.
Дахин нутагшуулах төсөл эхлээд
байна.
• Монголд идлэг шонхор шувууны
5,000 үүр тавьсан.
• Шувуу цахилгаантай шугаман
дээр сууж цахилгаанд
цохиулахаас хамгаалж өндөр
шон суулгасан байдал
Талархал
Энэхүү Пауэр пойнт танилцуулгад хэрэглэсэн зураг бичвэрийн зохиогч, зурагчид, шувуу сургагчид, судлаач
биологичдод гүн талархлаа илэрхийлье.
• Stig Olsen
• Chris Johnson
• Dimitar Ragyov
• Andrew Dixon
• Vitaliy Sokolov
• Paul Vercammen
• Ma Ming
• Peter Leek
• Lee O’Dwyer
Funded by the Environment Agency, Abu Dhabi and supported by Mongolian Ministry of Nature Environment and
Tourism. Implemented by International Wildlife Consultants , UK and Wildlife and Conservation Center, Mongolia