Презентація школи

download report

Transcript Презентація школи

Руновщинська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Зачепилівської районної ради
Харківської області
МОДЕЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ У
ШКОЛІ, ДРУЖНІЙ ДО ДИТИНИ
Мета:
забезпечити цілісне благополуччя дитини шляхом створення
необхідних умов для її особистісного розвитку, упорядкування
сприятливого шкільного середовища, налагодження партнерської
взаємодії учасників навчально-виховного процесу
Залучати учнів і батьків до
реформування діяльності закладу
Забезпечити конкурентноспроможний рівень якості
освіти
Завдання
Удосконалювати наявні і
розробляти нові ефективні
моделі соціального
партнерства
Прогнозувати та запобігати
можливим ризикам і
небезпекам для життя
Створити
атмосферу довіри
Удосконалювати зміст,
форми і методи
підвищення кваліфікації
учителів
Посилювати роль
навчального закладу в
активізації діяльності
місцевої громади
Налагодити інформаційний
супровід і створити систему
моніторингу діяльності
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Створення згуртованого та організованого колективу однодумців.
Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов, стабільного температурного
режиму упродовж навчального року.
Оновлення змісту форм і методів роботи з метою вирішення проблем навчання та
виховання учнів, відмова від використання рейтингів успішності
Удосконалення політики школи щодо заборони психологічного насилля та недопущення
приниження та утисків.
Взаємодія школи з різними соціальними інституціями у місцевій громаді.
Удосконалення форм і методів розвитку творчих видів діяльності учнів.
Активне залучення батьків на навчально-виховного процесу, превентивного виховання.
Консолідація зусиль учнів, батьків, вчителів.
Створення ефективної системи якісної превентивної освіти з метою забезпечення
цілісного благополуччя дитини як творчої, успішної і мобільної особистості,
готової активно і безпечно діяти для власного розвитку та зростання добробуту і
стабільності українського суспільства.
Руновщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
це школа, яка завжди відкрита для учнів, випускників,
батьків, колег по роботі, сільської громади
Районний семінар для учителів основ здоров´я
Руновщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
це школа, яка завжди відкрита для учнів, випускників,
батьків, колег по роботі, сільської громади
ДАР, районний семінар з превентивного виховання
У школі працює колектив однодумців,
згуртований та організований, який активно
залучається до шкільного життя
Педради, наради при директорові, тренінги з
профілактики професійного вигорання
У школі діє Рада старшокласників, Школа лідерів
учнівського самоврядування, волонтерський загін
Підвищуємо якість навчання; поглиблюємо інтерес до
вивчення окремих предметів
У школі діє Рада старшокласників, Школа лідерів
учнівського самоврядування, волонтерський загін
Організовуємо чергування в приміщенні і на подвір’ї школи
У школі діє Рада старшокласників, Школа лідерів
учнівського самоврядування, волонтерський загін
Організовуємо спортивні змагання між класами;
популяризуємо заняття спортом серед учнів школи
У школі діє Рада старшокласників, Школа лідерів
учнівського самоврядування, волонтерський загін
Організовуємо загальношкільні і класні заходи; сприяємо
розвитку художніх смаків та талантів серед школярів
У школі діє Рада старшокласників, Школа лідерів
учнівського самоврядування, волонтерський загін
Взяли шефство над ветеранами війни та праці, престарілими;
організовуємо акції «Милосердя»
“Милосердя”
Руновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів має міцну
матеріально-технічну базу
Сучасні кабінети, зал рекреації, їдальня, спортивна зала
Руновщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів має міцну
матеріально-технічну базу
Сприяння співпраці та активному навчанню
Залучення учнів до інтерактивних та групових форм роботи, учнівських проектів,
творчих та наукових конкурсів, виставок учнівських робіт, проведення предметних
тижнів
Створення учнівських проектів «Українська оселя - осередок здоров’я»,
«Національна їжа і здоров’я», «Мій вибір – здоровий спосіб життя», «Стежка, що
веде в безодню», «Правильний вибір професії – успішне життя», «Воїниінтернаціоналісти – випускники нашої школи», «Чорнобиль – гірка полинь-трава»,
створення соціального проекту «Моральний вчинок»
Конкурси малюнків, декоративно-ужиткового мистецтва
Результативність роботи школи
Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, МАН,
інтерактивних конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях
90
80
70
60
кількість
учасників
50
40
кількість
перемог
30
МАН
20
10
0
30
20112012
25
20122013
20132014
20
учасників
15
перемог
10
5
0
Кенгуру
Левеня
Соняшник
Учнівської
творчості
Школа була учасником обласних та
міжнародних відкритих виставок
ефективного педагогічного досвіду:
ХVІ обласної тематичної відкритої виставки
ефективного педагогічного досвіду «Освіта
Харківщини ХХІ століття» за темою «Підвищення
ефективності навчального процесу шляхом
упровадження здоров'язберігаючих технологій»
(лауреат у номінації «Змістовність»), 2009 р.; ХVІІ
обласної тематичної відкритої виставки
ефективного педагогічного досвіду «Освіта
Харківщини ХХІ століття» за темою «Моделі
інноваційної навчально-виховної роботи сільських
навчальних закладів» (Диплом І ступеня), 2009 р.;
та Міжнародної виставки «Сучасні навчальні
заклади – 2010» (Диплом за вагомий внесок у
модернізацію національної системи освіти).
Організація превентивного виховання
Проведення уроків «Основ здоров´я» та спецкурсу
«Захисти себе від ВІЛ»
Анкетування
Моніторингові дослідження
Порівняльний аналіз результатів
адаптації першокласників
Адаптація першокласників до навчання
у школі
50
43.75
45
40
37.5
35.71
35.71
Відсоток
35
28.58
30
25
18.75
20
15
10
5
0
0
0
А
Б
А
Високий р.
Б
Достатній р.
А
Б
Середній р.
А
Б
Низький р.
ВМІННЯ ДІЯТИ ЗА ЗРАЗКОМ ПРИ СЛУХОВОМУ СПРИЙМАННІ
СОЦІОМЕТРІЯ, вересень
50
43.75
45
40
42.86
37.5
35.71
Відхиляємі; 20
Зірки; 26,67
Ізольовані; 0
Відсоток
35
30
21.43
25
18.75
20
15
10
Зневажені;
46,66
Переважаючі;
6,67
5
0
0
0
А
Б
Високий р.
А
Б
Достатній р.
А
Б
Середній р.
А
Б
Низький р.
ВМІННЯ ДІЯТИ ЗА ЗРАЗКОМ ПРИ ЗОРОВОМУ СПРИЙМАННІ
Моніторингові дослідження
Адаптація першокласників до навчання
у школі
80
Відсоток
50
40
25
30
21,43 18,75
7,14
6,25
А
Б
А
Б
А
Б
А
28,57
30
42,86
28,57
20
0
Б
37,5
40
10
0
0
6,25
0
А
0
Б
А
Б
А
Б
А
Б
Високий р. Достатній р. Середній р. Низький р.
Високий р. Достатній р. Середній р. Низький р.
ФОНЕМАТИЧНИЙ СЛУХ
РОЗВИТОК ОБРАЗНО-ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
60
66.66
70
50
26.67
Відсоток
30
50
37.71
40
55.56
60
46.66
50
Відсоток
Відсоток
50
60
50
20
10
56,25
60
71,43
70
26.67
20
14.29
10
40
33.33
30
22.22
20
11.11
11.11
А
Б
10
0
0
А
Б
Високий р.
А
Б
Достатній р.
РІВЕНЬ АДАПТОВАНОСТІ
А
Б
Середній р.
Високий р.
А
Б
Достатній р.
РІВЕНЬ АДАПТОВАНОСТІ В 1-А КЛАСІ
А
Б
Середній р.
Моніторингові дослідження
Адаптація учнів 5 класу , мотивація до навчання
Шкільна тривож ність
71,21
59,09
54,55
53,72
60 50,63 51,65
50
46,9743,64
46,59
40,6 43,39
39,86
39,16
37,19
36,36 32,73
30,91
40
4кл
5кл
20
0
Т -1
Т -2
Т -3
Т -4
Т -5
Т -6
Т -7
Т -8
Особиста адаптованість
70
60
63,64
50
50
37,5
40
4кл
27,27
30
20
9,09
Шкільна мотивація
5кл
12,5
10
80
0
68,33
67,58 67,42
66,67 67,18
66,06
63,64
Адаптація
Неадаптація
Дезадаптація
60
відсоток
Т -0
відсоток
відсоток
80
45,45
4кл
40
27,27
27,27
5кл
18,18
20
9,09
0
9,09
0
0
0
1р.м.
2 р.м.
3 р.м.
4 р.м.
5 р.м.
Ср. Бал
СБМ
СБПА
Маршрут безпеки
Маршрут безпеки
«Від серця до серця»
Учнівські акції
«Ми – за здоровий спосіб життя»
«Правильний вибір професії – успішне життя»
«Правильний вибір професії – успішне життя»
«Ні – насильству!»
Дякуємо за увагу !