Drapie*ne Zwierz*ta

download report

Transcript Drapie*ne Zwierz*ta

to rząd ssaków, do których zalicza się ok. 250 gatunków. Ssaki
drapieżne to zwierzęta lądowe i wodne. Zamieszkują wszystkie
kontynenty, dzięki dużej zdolności przystosowawczej. Rząd
drapieżnych jest jednym z najbardziej zróżnicowanych rzędów jeśli
chodzi o przystosowania ekologiczne.
Większość drapieżnych to gatunki zwierząt mięsożernych lub
wszystkożernych. W obrębie tego rzędu są też zwierzęta
roślinożerne. Mniejsze zwierzęta drapieżne odżywiają się zazwyczaj
owadami, a żyjące w wodzie rybami, skorupiakami i mięczakami.
Charakterystyczną cechą ssaków drapieżnych jest ich
uzębienie. Drapieżcy posiadają pokaźne kły, zredukowane
siekacze, a zęby trzonowe mają guzki, które służą do
rozdrabniania pokarmu. Drapieżniki mają bardzo dobrze
rozwinięty zmysł węchu i słuchu, a czasem także wzrok.
Niektóre zapadają w sen zimowy. Ssaki drapieżne są też
zróżnicowane jeśli chodzi o rozmiar – do tego rzędu zaliczane
są gatunki ważące od kilku do kilkuset kilogramów.
-Lew
- Gepard
-Tygrys
-Likaon
-Jaguar
-Niedźwiedź Brunatny
-Wilk
-Niedźwiedź Polarny
-Lampart
-Margaj
-Panda Wielka
-Dingo
-Jenot
-Kojot
-Diabeł tasmański
-Ryś eurazjatycki
-Borsuk
- Foki
- Lampart morski
-Orka
- Kuna leśna
- Gronostaj
- Rosomak
-Ocelot
-Żbik
-Puma
-Skunks
-Szop
-Wydra
.
.
Drapieżniki polskich wód,
to najczęstszy rodzaj ryb
łowionych przez wędkarzy.
Drapieżne ptaki ,rząd ptaków
charakteryzujących się hakowato
zagiętymi dziobami, silnymi nogami
uzbrojonymi w ostre, zakrzywione
szpony. Posiadają znakomity wzrok.
Systematycznie rząd tych ptaków
podzielony jest na 5
rodzin: kondory, rybołowy,
jastrzębiowate, sekretarze i
sokołowate.
Różnice w ogólnym pokroju drapieżnych ptaków
są odzwierciedleniem bardzo różnorodnych
przystosowań do warunków życia. Długość ciała
waha się od 15 cm do 1,3 m. Żywią się padliną
oraz polują na różne ssaki, ptaki, gady, płazy i
ryby, a najmniejsze sokoły nawet na owady.
W roku wyprowadzają jeden lęg. Pisklęta są
typowymi gniazdownikami. Potomstwem
opiekują się oboje rodzice. W Polsce występują
32 gatunki drapieżnych ptaków, z czego 22 są
gatunkami lęgowymi. Wszystkie podlegają
ochronie.