Realismen - litteraturhistorie

download report

Transcript Realismen - litteraturhistorie

1875-1890






Begynnelsen av realismen
Industrialiseringen
Realistenes tanker og meninger
Samfunns påvirkerne
Språket
Viktige personer

Georg Brandes innleder realismen
«Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer
under debat»






Industrialisering
Fra bondesamfunn til industrisamfunn
Paris 1848
Bjørnstjerne Bjørnson omveltning
«En Falitt» - første omslag
Camilla Collett 1855 roman
http://www.flickr.com/photos/national_library_of_norway/6288330186/sizes/m/in
/photostream/







Handelsmenn og håndverkere
Fabrikker
Bønder og leilendinger
U-landet forandres
Overklassen brytes opp, borgerskapet får makt
Dårlige arbeidsforhold
Fagforeninger som ivaretar interesser
Karl Marx
klassekamp
 Gud og religion
 Thranittbevegelsen
 Trussel for makthaverne
oppvigleri
 Resultatet
 Proletariatet
Arbeiderklassen har frigjort http://www.flickr.com/photos/[email protected]/4579943875/siz
seg og har makten
es/o/in/photostream










Tendensromaner
Synspunkt i samfunnsdebatten
Hindret menneskets frihet
«Et Dukkehjem»
«Komme etter hvem som har rett, samfunnet eller
jeg»
Bryte samfunnets normer
Hovedpersoner, undertrykte kvinner
En sann og troverdig virkelighet
Uttrykksformer - romanen og dramaet
Objektiv forteller







Begrenset innsyn i fortellingens personer
I rekkefølge
Kort tidsperiode
Nærmere virkeligheten for leseren
Kritikk mot samfunnsgrupper
Karakteren - Representant for en gruppe
Ledet til rett og galt

Henrik Ibsen
«… ingen dikter gjennomlever noe isolert. Hva han gjennomlever, det
gjennomlever hans samtidige landsmenn med ham …»




Georg Brandes – ikke nok realistisk 1870
Charles Dickens, Leo Tolstoj, Gustav Flaubert
Francois Voltaire, Immanuel Kant, Charles
Darwin, John Stuart Mill og Auguste Comte
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/274
0229689






Mellom 1850 til 1900
Kommunen bestemmer 1885
En av tre
Skoletilbud
Nordahl Rolfsens lesebok for folkeskolen
Norske forfattere deltar i debatten








4.10.1814
Fransk maler
Overgangsfigur
Europeisk kunsthistorie
Gustave Courbet
Vincent Van Gogh
Barbizon-skolen
20.1.1875
http://www.flickr.com/photos/[email protected]
8/3193650193/sizes/o/in/photostream








10.6.1819
Ornans,Frankrike
Jus,stadium
paris
Maler
Stor realist
Realisme
31.12.1877
http://www.flickr.com/photos/joellisahttpwww
flickrcomphotos/6061145657/sizes/o/in/photo
stream






1870
Æresmedaljen
Napoleon III
Politisk rolle
President,Franske kunstnerforbundet
Byråd I pariskommunen
http://www.flickr.com/photos/henmagonza/6680139491/sizes/o/in/photostream








13.8.1852,Vestre aker
16.10.1925, Oslo
Maler,forfatter,journalist
Georg Anton Krohg
Statens kunstakademi, 1909-1925
Motiver
Prostituerte
Skagenmalerne,kunstnerkoloni
http://www.flickr.com/photos/redspiderfish/44
38052644/sizes/l/in/photostream




Henrik Ibsen
Bjørnstjerne Bjørnson
Jonas Lie
Alexander Kielland






1828-1906
Skien
Trelaster
Tvangsauksjon
Velstående til fattige
Apotekerlære
Dårlig Økonomisk
Diktet i smug
Heltbergs studentfabrikk
Dårlig på skolen
Skuespill og artikler
«Catilina»
«Jeg er kunstner Irene, og jeg skammer meg
ikke over den skrøpelighet som kanskje kleber
ved meg. For jeg er født kunstner, ser du. –og
blir så annent enn kunstner likevel»
 Stor Forfatter
 William Shakespeare
 Italia og Tyskland
















1866 - Brand
1867 - Peer Gynt
1873 - Kejser og Galilæer
1879 - Et Dukkehjem
1881 – Gengangere
1882 - En Folkefiende
1884 - Vildanden
1886 - Rosmersholm
1890 - Hedda Gabler
1832-1910
Bjørgan prestegård
Nesset i Romsdal
Middelskole i Molde
Ikke skoleflink
Midtpunktet i kameratflokken
Fikk nok av skolen
Avsjedsdikt
«Jeg vil være en dikter. Jeg vil ingen eksamen
ta.»


















Heltebergs Studentfabrikk
Stort inntrykk
Dikter
Prøvde
Ikke så flittig
Eksamen i 1852
Skreiv en del småfortellinger og artikler
Mellom slagene
Streng oppdragelse









København
Karoline Reimers
Bergen
Ja vi elsker
Rømte til Danmark
Flyttet til Roma
Karoline og sønnen flyttet etter
Paris
Lyriker
1856 – Mellom slagene
 1857 – Synnøve Solbakken
 1857 – Thrond
 1858 – Halte-Hulda
 1859 - Arne
 1860 – En glad gutt
 1861 – Kong Sverre
 1862 – Sigurd Slembe
 1864 – Maria Stuart i Skotland
 1870 – Ja vi elsker
 1872 – Sigurd Jorsalfar

Faren
 Stavanger
 Fornem latinskole
 Heltbergs Studentfabrikk







Beate Ramsland
Darwins teori
Ikke så bra
Frankrike
Bjørnson synes Kielland var veldig flink
”noveller”
1879 – Noveller
 1880 – Garman og Worse
 1882 – Skipper Worse
 1883 – Gift










Hokksund
Faren
Heltberg
Tromsø
Juridisk embetseksamen
Thomasine Lie
Bjørnson
Dikt og blad
Kongsvinger









Alvor
”Den fremsynte”
Dikterlønn
Barndommen i Tromsø
Utenlands
Sosiale romaner
Problemer under debatt
”familien på Gilje”
Romantradisjon








1882 – Gå på
1883 – livsslaven
1883 – Familien på Gilje
1886 – Digte
1889 – Digte
1891- Trold
1896 – Dyre Rein
1901 – Når jernteppet faller





1809-1882
Naturforsker
Stammer fra apene
Ingen gud
motstand
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6715
130631/sizes/m/in/photostream/





1818-1883
Forfatter, filosof og økonom
Marxisme
Klassekamp
http://www.flickr.com/photos/lomo56/6466551893/s
izes/m/in/photostream/






1817-1890
Thranebevegelsen
1848
1851
Ateist
http://www.flickr.com/photos/ivars/5826343940/size
s/m/in/photostream/




Bilder hentet fra http://www.flickr.com/
http://no.wikipedia.org/wiki/Realisme_(litteratur)
Fra saga til CD 9a
Forfattere: Marit Jensen, Per Lien
ISBN: 9788211009524
Forlag: Fagbokforl.
Utgitt: 2009