Oppretting av konto - Narvik Kameraklubb

download report

Transcript Oppretting av konto - Narvik Kameraklubb

Narvik Kameraklubb
Registrering av konto på Flickr
20.02.2012, Per Granaune
1. Gå til Flickrs hjemmeside: http://www.flickr.com/
* Bruk «Sign Up» for å registrere ny konto:
NKK!
Registrering av konto på Flickr!
Side 1 av 8
2. Velg måte å registrere konto på
Alt. 1: Har ikke konto hos Yahoo!,
Facebook eller Google:
Opprett Yahoo!-konto med
«Create new Account»
Alt. 2: Har allerede konto på
Facebook eller hos Google:
Logg inn med ID/passord her.
Alt. 3: Har allerede konto hos
Yahoo!, logg inn med ID/passord
her.
NKK!
Registrering av konto på Flickr!
Side 2 av 8
3. Oppretting av konto hos Yahoo!
NKK!
Registrering av konto på Flickr!
Side 3 av 8
Registreringsskjemaet for konto hos Yahoo! er ganske standard.
* Det er ingenting i veien for å registrere en «anonym» fødselsdato som 01.01.1900.
* Engelsk er det mest nærliggende språket som går å velge.
* Oppgi postnr uten «NO-», f.eks. «8512».
* Sett et passord som blir indikert med minst 2 eller 3 «styrkelamper»:
* Passord må gjentas for å sikre mot skrivefeil.
* Man kan registrere en valgfri e-post-konto for bruk om man glemmer passordet. Det vil
da kunne sendes en link for resetting av passordet. Svarene på de to hemmelige
spørsmålene og annen informasjon må oppgis for å få satt et nytt passord.
* Les vedtektene («Yahoo! Terms of Service,...»), eller skriv i det minste ut slik at
man vet hva man har gått med på i ettertid. (Om mulig, skriv gjerne ut til PDF-fil heller
enn på papir.)
* Den såkalte captchaen må tolkes og skrives inn i feltet «Type the code shown»,
f.eks.:
=
LJLV5y2
4. Velg visningsnavn hos Flickr
* Etter å ha fylt ut alle nødvendige felter - man får ikke lov til å fortsette før dette er gjort,
får man opp en side hvor man skal velge visningsnavn for Flickr:
* Visningsnavnet kan endres senere. Bruk knappen for å opprette kontoen:
NKK!
Registrering av konto på Flickr!
Side 4 av 8
5. Personalisering av Flickr-konto
* Man kan velge et eget bilde som skjermikon:
NKK!
Registrering av konto på Flickr!
Side 5 av 8
* Det er lurt å definere sin egen under-adresse hos Flickr, så ikke adressen blir av typen
«http://www.flickr.com/photos/[email protected]». Det ser mye bedre ut med f.eks. «http://
www.flickr.com/photos/rudolfsnaps». Store bokstaver blir aut. konvertert til små.
* Bruk Preview-knappen for å vise hvordan adressen blir:
NKK!
Registrering av konto på Flickr!
Side 6 av 8
* Legg inn en ønsket mengde opplysninger om deg selv:
* Feltene «Gender» og «Singleness» behøver ikke å settes - de kan stå tomme, som
vist over.
NKK!
Registrering av konto på Flickr!
Side 7 av 8
6. Flickr er nå klar til bruk
* Last opp bilder og finn venner:
NKK!
Registrering av konto på Flickr!
Side 8 av 8