Nasjonalromantikken!

download report

Transcript Nasjonalromantikken!

*
1840-1870
* Kulturhistorisk periode
* Billedkunst, arkitektur, filosofi,
historieforskning, musikk, folkloristikk og
litteratur
* Variant av romantikken
* Heidelbergromantikk
*
* Tyskland
* Nasjonale gjennombrudd
* To typer
* Malekunsten
* Følelser
* Natur
*
* Peter Andreas Munch (1810-1863)
* Johan Sebastian Welhaven(1807-1873)
* Henrik Wergeland(1808-1845)
* Ivar Aasen(1813-1896)
* Knud Knudsen(1812-1895)
* Aasmund Olavsson Vinje(1818-1870)
* Bjørnstjerne Bjørnson(1832-1910)
* Henrik Ibsen(1828-1906)
* Camilla Collett( 1813-1895)
* Peter Asbjørnsen(1812-1885)
* Jørgen Moe(1813-1882)
*
* Født 22. april 1813 Mo, Ringerike
* Bondesønn
* Dikter, biskop
* Samler eventyr, folkeviser, folkediktning
* Død 27. mars 1882
*
* Født 15. januar 1812 i Christiania
* Død 5. januar 1885 i Christiania
* Norsk forfatter
* Folkeminnesamler
* Forstmann
* Eventyrkongen
* Naturviter
*
* Erik Bodom(1829-1879)
* Knud Baade(1808-1879)
* August Cappelen(1827-1852)
* J.C Dahl(1788-1857)
* Thomas Fearnley(1802-1842)
* Hans Gude(1825-1903)
* Lars Hertervig(1830-1929)
* Adolph Tidemand(1814-1876)
* Peder Balke(1804-1887)
* Theodor Kittelsen(1857-1914)
*
* Født 27. april 1857 i Kragerø
* Maler, tegner, bokkunstner
* Inga Dahl(ektefelle)
* Død 21. januar 1914 på Jeløya, Moss
*
* Født 13. mars 1825 i Christiania
* Norsk maler
* Viktigste nasjonalromantiske malere
* Død 17. august 1903 i Berlin
* Bruken av lys og skygge
* Solgjennombrudd
* Brudeferd i Hardanger
*
* Ole Bull(1810-1880)
* Halfdan Kjerulf(1815-1868)
* Johan Svendsen(1840-1911)
* Rikard Nordraak(1842-1866)
* Edvard Grieg(1843-1907)
* Agathe Backer Grøndahl(1847-1907)
*
* født 15. juni 1843, Bergen
* Komponist
* død 4. september 1907, Bergen
*
* Født 5. februar 1810 i Bergen
* Norsk fiolinist
* Komponist
* Interesse for
* Død 17. august 1880 på Lysøen
*
* I lysbildene om komponister, malere og
forfattere valgte vi noen av de mest kjente fra
nasjonalromantikken.
*
* http://www.flickr.com/photos/vikingman/2765855465/sizes/z/in/ph
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
otostream/
http://www.flickr.com/photos/teeba/388284863/
http://www.flickr.com/photos/andregali/926593607/
http://www.flickr.com/photos/andregali/926594971/
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/5132451330/
http://www.flickr.com/photos/dagegil/3937350363/
http://www.flickr.com/photos/vikingman/2765855465/
http://www.flickr.com/photos/gnaldar/315826824/
http://www.flickr.com/photos/laguapa/2346707840/
http://www.flickr.com/photos/bergen_public_library/3469849757/
http://www.flickr.com/photos/bergen_public_library/4711686074/si
zes/z/in/photostream/
*
http://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalromantikken
* http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_Moe
* http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
* http://no.wikipedia.org/wiki/Theodor_Kittelsen
* http://no.wikipedia.org/wiki/Peter_Christen_Asbj%
C3%B8rnsen
* http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Gude
* http://www.flickr.com/photos/mortsan/150864753
4/sizes/z/in/photostream/
*