Blomsterplanter

download report

Transcript Blomsterplanter

Blomsterplanter
Blomsterplanter
• De første
blomsterplantene dukket
opp for om lag 100
millioner år siden.
• Siden den gang har de
spredt seg over store
deler av verden.
Det finnes 260 000 kjente arter av blomsterplanter på jorden. Du kjenner
sikkert navnet på noen av dem.
Blomsterplanter
• Blomsterplantene skaper
sin egen næring ved en
prosess som kalles
fotosyntese.
• Vann, sollys og
karbondioksid omdannes
til sukkerstoff og oksygen.
Sukkerstoffene kan være sevje eller sukkersaft. Dette er plantenes
næringslager.
Blomsterplanter
• Blomsterplanter har røtter
som fester dem til jorden.
• Røttene har også som
oppgave å ta opp vann
og næring fra jorden.
• Jo flere røtter en plante
har, jo mer næring og
vann vil den kunne ta
opp.
Om vinteren fungerer røttene
som lager for sukkerstoff.
Foto: Liddy Roberts
Blomsterplanter
• Blomsterplantenes
stengler har som oppgave
å holde blader og blomster
oppe.
• Inne i stenglene finnes det
rør som sender vann og
sukker mellom røtter og
blader.
Enkelte blomsterplanters stengler
blir veldig høye. Trær som vokser
i tett skog har høye stengler som
gjør at de når opp til sollyset.
Foto: Jason Grote
Blomsterplanter
• Blomstene er
blomsterplantenes
kjønnsorganer.
• For å kunne formere seg,
må blomstene bestøves.
Noen blomster kan bestøve seg
selv, men de fleste må motta
pollen fra en annen plante for at
formeringen skal kunne finne
sted.
Foto: Alvesgaspar
Blomsterplanter
• En blomst inneholder ofte
både hannlige og
hunnlige kjønnsceller.
• De hannlige cellene
kalles pollenkorn. Disse
sitter ytterst på
pollenbærerne.
• Inne i blomsten ligger
fruktknuten. Her finner vi
hunnlige kjønnsceller.
Kronbladene omgir formeringsorganene,
mens begerbladene beskytter blomsten.
Blomsterplanter
• Den største utfordringen
knyttet til blomsterplantenes
befruktning er å få fraktet
pollenkorn til andre planter fra
samme art.
• Noen blomsterplanter lar
vinden gjøre jobben.
• Når det blåser, blir pollenet
fraktet til nye steder.
Foto: Martin Roell
Bjørketreet har lange stilker med pollenkorn som stikker ut av blomsten.
Blomsterplanter
• Mange blomsterplanter får
hjelp av insekter, fugler eller
pattedyr til å spre pollenkorn.
• I de fargerike blomstene
finnes nektar som mange dyr
liker.
• Når et insekt beveger seg fra
blomst til blomst, spres
pollenkornene.
Foto: Louise Docker
Dersom et pollenkorn når fram til et frøemne hos en annen plante fra
samme art, vil disse to smelte sammen. En befruktning har skjedd, og frøet
kan nå utvikle seg.
Blomsterplanter
• Etter befruktningen begynner blomsten å omdanne seg til en frukt.
• Frukten vokser og lager et skall rundt frøene som senere skal bli til
nye planter.
Foto:Tanakawho
Foto:Tanakawho
Foto: KitAy
Kirsebærblomst i tre stadier. Blomstring, fruktdannelse og moden frukt.
Blomsterplanter
• For at frøene skal få best
mulighet til å vokse opp
til å bli nye planter, bør
de spres et stykke fra
opphavet.
• Mange dyr spiser frukt.
Dette bidrar til å spre
frøene.
Foto: Audreyjm529
Frøene blir ikke ødelagt i dyrenes fordøyelse. I stedet kommer de ut med
dyrenes avføring.
Blomsterplanter
• Ikke alle frukter er
avhengige av dyr for å bli
fraktet bort fra opphavet.
• Løvetann lar vinden spre
frøene sine.
• Kokosnøtter driver i
sjøen.
Lønn har frukt med vinger. Finnes det lønn der du bor?
Blomsterplanter
• I verdens kjølige områder betyr
høst og vinter at
blomsterplantene mister
bladene sine.
• Flerårige planter lagrer næring i
røttene, og veksten stopper opp.
• Noen planter lever kun i ett år.
Disse dør som følge av mangel
på varme, vann og sollys.
Foto: Andy Weisner
Dødt plantemateriale brytes ned av bakterier, dyr og sopp. Disse
omdanner planterestene til næringsstoffer.
Blomsterplanter
• Om vinteren ligger
frøene i dvale mens de
venter på varme, sollys
og fuktighet.
• Når våren kommer, tar
frøet til seg vann.
• Skallet rundt frøet
sprekker, og en rot
kommer fram.
Foto: Kanzeon Zen Center
Et skudd kommer så opp av jorden, og blader vokser fram. Grønne,
og klare til å fange opp sollys.
Blomsterplanter
Bilde:
Lenke:
Rettigheter:
Solsikker
http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Sunflowers.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Blomstereng
http://farm2.static.flickr.com/1348/942104813_05834d10b5_b.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Sol
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Sun01.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Blomst
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Red_flower_01.png
http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
Røtter
http://farm2.static.flickr.com/1110/1151954065_6421ac9c43.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.en
Stengler
http://farm1.static.flickr.com/12/16892806_03315132c6.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Blomst
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cichorium_intybus-alvesgaspar1.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Formeringsorganer
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Mature_flower_diagram.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Bjørk
http://farm1.static.flickr.com/218/454046946_b8a9706b00_o.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Blomst og bie
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Louise_Docker_-_Lift_Off_Best_Viewed_Large_%28by%29.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Kirsebær i blomstring
http://farm1.static.flickr.com/181/387822009_ce6999dc59.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Bestøvet
http://flickr.com/photos/[email protected]/420909398/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Frukt
http://farm2.static.flickr.com/1240/562254367_151bed8f36.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Ekorn spiser
http://farm1.static.flickr.com/221/512170636_1388ea15ef.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Lønn
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Klevo_vaisiai.jpeg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Høst
http://farm1.static.flickr.com/28/57714787_d8d3191c47_b.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Spiring
http://farm1.static.flickr.com/181/395717911_eed0f3eb2e.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en