Islam 2 - Elverumskolen

download report

Transcript Islam 2 - Elverumskolen

Islam
Foto: Crystalina
Islam
• Islam er en av verdens største religioner.
Man regner med at islam har om lag 1,3 milliarder tilhengere verden over.
Islam
• Islam = navnet på religionen
• Muslim = kalles en som tror på
religionen Islam
• I islam er Guds navn Allah.
• 99 navn på Allah=
Den barmhjertige
Den hellige
Han som tilgir
• I følge islam er Allah skaperen
av alt som finnes.
Allah har gitt menneskene
mulighet til selv å velge om
de vil tro på – og leve etter
Hans lover.
Islam
• Islam baserer seg på
profeten Muhammeds lære.
• I følge islam var Muhammed
Allahs sendebud.
• Gjennom Muhammed har
Allah fortalt menneskene
hvordan de skal leve.
Innenfor Islam tror man at mange av personene i Bibelen var
profeter som har blitt misforstått og feiltolket av andre religioner.
KORANEN:
• Er muslimenes hellige bok.
• Guds ord slik de ble åpenbart til
Muhammed.
• Finnes bare å lese på arabisk.
• Gitt som rim og rytme
• Skrevet ned 24 år etter Muhammeds
død
• Nøyaktig kopi finnes hos Gud i
himmelen
• Omtrent like mye tekst som NT
Skriften er skrevet med kalligrafi. Sidene er ofte pyntet med
mønstre og motiver.
KORANEN
• 114 surer (kapitler)
– Surene er oppdelt i vers
– To hovedgrupper surer
• Åpenbaringer fra Mekka
• Åpenbaringer fra Medina
Hvordan behandle koranen?
• Ligger på den øverste hylla
• Ligge beskyttet av et mykt
stoff
• Aldri legges rett ned på
bakken
• Ansikt, hender og føtter skal
vaskes før man tar i Koranen
• Alle tanker rettet mot Allah
Islam
• Islams fem søyler er en viktig del av Koranen.
Foto: Mohd Elfie Nieshaem Juferi
De fem søylene gir retningslinjer innenfor områder som
trosbekjennelse, bønn, faste, pilegrimsreise og veldedighet.
TROSBEKJENNELSEN
BØNNEN
VELFERDSSKATT
FASTEN
PILEGRIMSFERD
Islam
1. Det er ingen gud uten Gud (Allah), og Muhammed er hans profet.
• Trosbekjennelsen er den
viktigste av islams fem
søyler.
• Når man sier
trosbekjennelsen, erklærer
man at man er muslim.
• Trosbekjennelsen kalles for
Shahada.
 Hviskes inn i øret på en
nyfødt
 Gjentas daglig ved bønn
Foto: Shazron
Islam
2. Fem ganger daglig skal man vende
seg mot Mekka og be.
• Bønnen foregår til faste tider hver dag.
• Bønnen kan foretas i moskéen, men man kan
også be der hvor man måtte befinne seg.
• Hver fredag er alle muslimske menn pliktet til
å møte til bønn i moskéen.
• Rituell vask før bønn
• Kroppsbevegelser som viser at den troende
underkaster seg Allah
Islam
• Moské: «stedet man kaster seg ned».
• Møtes til i bønn og andre religiøse aktiviteter i moskéen.
Ledes av imam (religiøs leder).
• Mennenes møtested, kvinner er velkomne
• Når man går inn i en moské, må man ta av seg skoene
og vaske seg.
• Bønnerommet er det viktigste rommet.
• Myke tepper å sitte på.
• Utsmykket med kalligrafi og ornamenter (ingen
gudebilder)
Fra høye tårn (minareter) kaller man inn til bønn fem
ganger daglig.
Foto: Oliver
Islam
Foto: Jon Eben Field
Foto: Jesus Solana
Foto: Ming-yen Hsu
Foto: Urban Icon
Foto: Hizami Amin-Tai
Foto: Serdar's digital world
Foto: Neil Carey
Foto: David Dennis
Islam
3. Zakat: Betaling til fellesskap og de som trenger det mest.
• Å gi gaver til de
fattige er en viktig
del av islamsk tro og
kultur.
• Det er forventet at
man en gang i året
gir 2,5 prosent av
det man eier.
Foto: David Lisbona
Islam
4. Faste fra soloppgang til solnedgang i måneden ramadan.
• Under fasten skal den
troende ikke spise
eller drikke.
• Det gjøres unntak for
syke mennesker,
gravide kvinner og
små barn.
Etter solnedgang er det igjen tillatt å spise og drikke.
Foto: Akhlaque Haque
Hvorfor ramadan?
– Ramadan er den måneden
Muhammed mottok Koranen
– Gud har pålagt den troende å
faste
– Oppleve hvordan det er å være
fattig og sulten
– Får bedre selvkontroll
Islam
5. Alle som er i stand til det skal foreta pilegrimsferden til Mekka minst en gang i livet.
• Hvert år drar to millioner
muslimer på
pilegrimsferd til Mekka.
• Det er en rekke ting man
skal gjøre når man drar
på pilegrimsferd.
• Pilegrim = ”fremmed”
eller ”utenlandsk”
• Pilegrimer søker åndelig
renselse og å komme Alle må oppsøke Den hellige moské i Mekka.
nærmere Gud
Islam
Foto: Muhammad Mahdi Karim
Man går sju runder rundt Kabaen.
Foto: Amalia Sanusi
Man kaster stein på noe som skal
forestille djevelen.
Foto: Amalia Sanusi
På Arafatsletten ber man om tilgivelse.
Foto: Cheeky Bandari
Man ofrer dyr som sauer, geiter og
kameler.
Islam
• Koranen sier at mann og kvinne
har samme menneskeverd.
• Mannen er familiens forsørger
og overhode.
• Kvinnen har sine forpliktelser i
hjemmet.
Islam aksepterer skillsmisse. Det har
tradisjonelt sett vært lettere for menn å få
skillsmisse enn for kvinner.
Foto: Beth Rankin
Muslimer i Europa:
• Ca 20 mill
• Største ikke-kristen religionen i Europa
• Begynte å komme til Norge på slutten av
1960- tallet
• Norge 150 000 med muslimsk bakgrunn
Ingen ensartet gruppe:
• En del er sekulariserte (ikke-religiøse)
• Kan være uenige om hvordan koranen og
hadith skal tolkes.
• Noen vil tilpasse seg vestlig kultur så godt
det lar seg gjøre
• Andre ønsker at islamske lover skal gjelde
her
• Ungdom har ofte et annet syn enn foreldre
og besteforeldre
Hadith litteraturen
• Muhammed utvalgt av Allah → en modell for
muslimer → kalles Profetens sunna → skrevet
ned i Hadith litteraturen
• Koranen + Hadith litteraturen = slik en muslim skal
leve
Utfordringer:
• Blir fremstilt som «fiende» i media
– Muslimske fundamentalister gjør livet
vanskelig for mange muslimer
– Føler at de må forsvare sin religion
• Debatten om tildekking
• Mat og drikke
Islam
• Mange muslimske kvinner
bærer hijab.
• Tradisjonen er flere tusen
år gammel.
• Mange kastet sløret på
1900-tallet.
Foto: Annuarsalleh
På 1970-tallet oppstod det nye sløret som en følge av motstand mot
økt materialisme og press på kvinnekroppen.
Islam
• Ting som er forbudt kalles
harām. (svinekjøtt og
blodmat, feil slakting)
• Ting som er tillatt kalles
halal. (riktig slakting)
For at en muslim skal spise
kjøtt, må det være halal.
Foto: James Emery
• Sharia = regler for hvordan man bør oppføre seg
• Koranen + hadith litteraturen = sharia
–
–
–
–
–
Hvordan arv skal fordeles
Plikter innen en familie
Hva man kan/ikke kan spise eller drikke
Utføring av de fem søylene
Straff
Islam
Bilde:
Lenke:
Rettigheter:
Koran
http://farm1.static.flickr.com/10/11463203_ce43cd4e80.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Kart
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Muslims-en.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Allah
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dcp7323-Edirne-Eski_Camii_Allah.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Jorden
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Nasa_blue_marble.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Maria & Jesus
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Virgin_Mary_and_Jesus_%28old_Persian_miniature%29.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Koranen
http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Opened_Qur%27an.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Shahada
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Saudi_thuluth.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Barn
http://farm3.static.flickr.com/2086/2239874322_15b16b9d6a.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Bønn
http://farm4.static.flickr.com/3122/2687377398_326de2019c_b.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Moské
http://farm3.static.flickr.com/2119/2447866537_624e5097af_b.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Den blå moské
http://farm1.static.flickr.com/48/188719276_5aa111f97a.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Den blå moské
http://farm3.static.flickr.com/2184/1764289321_7080091c5c.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Den blå moské
http://farm1.static.flickr.com/13/18289146_99692c7a44.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Den blå moské
http://farm2.static.flickr.com/1091/576378443_388e823b1c.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Den blå moské
http://farm4.static.flickr.com/3278/2728837452_84a21ab407.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.en
Den blå moské
http://farm4.static.flickr.com/3290/2432202842_71d2a0b7cf.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Den blå moské
http://farm3.static.flickr.com/2263/2246711333_49392b9c55.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.en
Den blå moské
http://farm4.static.flickr.com/3266/2813248069_91bfc1e5f0.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.en
Zakat
http://farm1.static.flickr.com/144/325035838_f4999c77ee.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Ramadan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Iftar_during_Ramadan.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Mekka
http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Supplicating_Pilgrim_at_Masjid_Al_Haram._Mecca,_Saudi_Arabia.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Kaba
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Kaaba_mirror_edit_jj.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Hijab
http://farm3.static.flickr.com/2133/2294666552_eb59bd38f7.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Arafat
http://farm1.static.flickr.com/44/129838627_58fe06f362.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Steining
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Amellie_-_Stoning_of_the_devil_2006_Hajj.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Familie
http://www.flickr.com/photos/bethcanphoto/140107457/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Ofring
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Eidpakistan.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Halal
http://farm1.static.flickr.com/215/518443750_470d15a611.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Fem s.
http://farm4.static.flickr.com/3251/2442157149_bd540a202f_b.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Paradis
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Bruegel_d._%C3%84._003.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain