Ταξιδεύοντας στον κόσμο – Ενδημικά νοσήματα

Download Report

Transcript Ταξιδεύοντας στον κόσμο – Ενδημικά νοσήματα

Νικόλαος Χρ. Κονδύλης , ΜD , MMAHUS , MSc
Ειδικός Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής
Σας θυμίζει κάτι
αυτός ο Κύριος ?
Τώρα?
ένα φαινόμενο - συμβάν που
επαναλαμβάνεται / αναπαράγεται
συνεχώς σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή
ένα συγκεκριμένο τομέα.
αρρώστια ή άλλο παθολογικό φαινόμενο
που τείνει να εμφανίζεται συχνά ή με
κάποια μεγάλη διάρκεια σε ένα
συγκεκριμένο τόπο
http://el.wiktionary.org , http://el.wikipedia.org/wiki
τόπος
προορισμού
είδος της
διαμονής
τρόπος ζωής
κατά το ταξίδι
http://www.ygeianet.gov.gr
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.)
Αναπνευστικές Λοιμώξεις
Διάρροια των Ταξιδιωτών
Ελονοσία
Νοσήματα που Προλαμβάνονται με Εμβολιασμό
Ιογενείς Αιμορραγικοί Πυρετοί
http://www.ygeianet.gov.gr
Διάρροια των Ταξιδιωτών
Η συχνότερη νόσος στους
Ο κίνδυνος
ταξιδιώτες
για τη διάρροια των
είναι η λοίμωξη του γαστρεντερικού
ταξιδιωτών συνήθως κατατάσσεται σε
,εξαιτίας λήψης μολυσμένης
τρία επίπεδα,
τροφής
ανάλογα
ή
με τον προορισμό.
νερού, γνωστής ως διάρροια
Ταξιδιώτες
τωναπόΥπολογίζεται
ανεπτυγμένες
μετάτων
ότιχώρες
διάρροια
ταξιδιωτών (Steffen etαπό
al. διαμονή
1983, Steffen
δύο
εβδομάδων
et
στον
ταξιδιωτών
προσβάλλει
περίπου το 40%
al. 1987).
στις Η.Π.Α.,
στη Βόρεια
καιE.
ταξιδιωτών
των
ΤοΚαναδά,
εντεροτοξινογόνο
κολοβακτηρίδιο
Σημαντικά
αίτια των
περιλαμβάνουν
το αναπτυγμένων
Κεντρική
στην
Αυστραλία
(Steffen
et
al. και
1983,
Coli
(ETEC)Ευρώπη,
είναιχωρών
η συνηθέστερη
αιτία,
καμπυλοβακτηρίδιο
(Campylobacter),
τη Von
στηένα
Νέαμεγάλο
Ζηλανδία
έχουν
μικρή
Sonnenburg
et al. 2000, Guerrant et al.
αλλά
εύρος
παθογόνων
σαλμονέλα
πιθανότητα
ναυπεύθυνο.
προσβληθούν,
της τάξης
1980,
μπορεί
να είναι
(Salmonella
typhi),
τηMerson
σιγκέλαet al. 1976, Hill 2000,
του 8%. Αν ο προορισμός
των
ταξιδιωτών
Echeverria
et όπως
al.
1981).
(Shigella), διάφορα
παράσιτα
είναι η Καραϊβική, η Νότια Ευρώπη, το
Giardia lamblia, Entamoeba histolytica,
Ισραήλ, η Ιαπωνία ή η Νότια Αφρική, ο
Cryptosporidium parvum και Cyclospora
κίνδυνος κυμαίνεται μεταξύ 8 - 20%.
cayetanensis, καθώς και ιούς όπως οι
Για προορισμούς σε αναπτυσσόμενες
ροταϊοί, οι εντεροϊοί και οι καλισιϊοί.
χώρες ο κίνδυνος ποικίλλει από 20 - 66%
κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων
εβδομάδων διαμονής (Von Sonnenburg
et al. 2000).
Πρόληψη των ασθενειών
Η
Οιηπατίτιδα, η λύσσα, η χολέρα,
Η ελονοσία καθώς
και
άλλες
παθήσεις
Η διάρροια καιο τέτανος, ο κίτρινος πυρετός,
περισσότερες παρασιτώσεις προλαμβάνονται
που μεταδίδονται
από τσιμπήματα
οι γαστρεντερίτιδες
μπορούν
να άλλες ασθένειες,
ομε
τύφος
και πολλές
την
κατάλληλη
συμπεριφορά (αποφυγή
εντόμων, προλαμβάνονται
μεμε
τητην
χρήση
προληφθούν
αποφυγή
προλαμβάνονται
με τον κατάλληλο
κολύμβησης
σε μολυσμένα
νερά, κατανάλωση
των κατάλληλων
εντομοαπωθητικών,
την
κατανάλωσης νερού
ή
πάγου
και
εμβολιασμό
και τηαποφυγή
τήρηση των
κανόνων
ασφαλούς νερού,
κατανάλωσης
προφυλακτική χορήγηση
τροφίμων που δεν
θεωρούνται
ασφαλή ή
ατομικής
υγιεινής
μισοψημένων
τροφίμων)
ανθελονοσιακών
φαρμάκων
και την
που
δεν πληρούν
τους όρους υγιεινής
αποφυγή έκθεσης
στα
διάφορα
έντομα
(π.χ.
τρόφιμα
από
πλανόδιους πωλητές)
καθώς και με τη σχολαστική φροντίδα
ατομικής
υγιεινής
Τα
σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα
νοσήματα και το AIDS, αποφεύγονται με
την υιοθέτηση της κατάλληλης
συμπεριφοράς για ασφαλείς σεξουαλικές
επαφές
http://www.ygeianet.gov.gr
Εμβόλια
Τέτανου , Διφθερίτιδας , Κοκίτη
Παρωτίτιδας , Ιλαράς , Ερυθράς
Πολιομυελίτιδας , Αιμόφιλου Ινφλουέντζας τύπου Β ,
Ηπατίτιδας Β , Φυματίωσης
http://www.ygeianet.gov.gr
Επιπρόσθετα Εμβόλια …
Χολέρας , Γρίπης ,Ηπατίτιδας Α ,
Ιαπωνικής Εγκεφαλοπάθειας ,
Νόσου Lyme , Μηνιγγιτιδόκοκκου ,
Πνευμονιόκοκκου , Λύσσας ,
Εγκεφαλίτιδας από τσιμπούρια ,
Τυφοειδούς πυρετού , Κίτρινου πυρετού
http://www.ygeianet.gov.gr
Μερικά Παραδείγματα….
Γυναίκα 35 ετών μετανάστης (από το
1999), θα επισκεφθεί την
οικογένειά της στη Μομπάσα, στην
Κένυα.
Θα παραμείνει για 2 εβδομάδες.
Μαζί της θα ταξιδέψει και το παιδί της,
ηλικίας 10 ετών, που γεννήθηκε στην
Ελλάδα.
Τι θα έπρεπε να τη-τους
συμβουλέψουμε?
Παράδειγμα 2
Τι θα έπρεπε να τους
συμβουλέψουμε?
Είναι ο Γιατρός του
Πλοίου της Αγάπης
(Love Boat )