Rodzina w staro*ytnym Egipcie

download report

Transcript Rodzina w staro*ytnym Egipcie


Mężczyzna był głową rodziny i posiadał na własność dom

Według porad Ptahotepa powinien założyć rodzinę i zawrzeć małżeństwo we
właściwym czasie

W większości przypadków o zawarciu małżeństwa decydowali rodzice lub
przełożeni, ale poezja miłosna wskazuje, że młodzi mieli w tym względzie dużą
swobodę

Teksty i dzieła sztuki bardzo rzadko mówią o małżeństwie

Istotę ceremonii ślubnej stanowiło przeniesienie się panny młodej wraz z posagiem z
domu rodziców do domu narzeczonego

Egipcjanie byli wielkimi formalistami, nie można więc wykluczyć, iż młodzi stawali
przed urzędnikiem, który wpisywał do ksiąg ich imiona i pisemnie potwierdzał ich
wspólny stan posiadania

Do wspólnego majątku małżonek wnosił dwie trzecie dobytku, a żona jedną trzecią

Po śmierci jednego z małżonków to, które pozostało przy życiu, miało prawo
dożywotniego użytkowania całości majątku, ale dysponować mogło tylko częścią
wniesioną przez siebie

Niewiele wiemy na temat udziału religii w małżeństwie, choć wiemy np. że człowiek
żonaty, odbywający pielgrzymkę do Abydos, zawsze zabierał ze sobą żonę












W sztuce egipskiej rodzina przedstawiana jest zazwyczaj w sposób budzący sympatię,
ojciec i matka trzymają się za ręce lub objęci wpół, dzieci zaś tulą się do rodziców
Literatura egipska przedstawia kobietę jako frywolną, zalotną, kapryśną, niezdolną
dotrzymać tajemnicy, kłamliwą i mściwą, niewierną z natury
Kobieta jest według autorów egipskich zbiorem wszelkich grzechów, workiem pełnym
niegodziwości
Mężczyzna z kolei przedstawiany jest w literaturze jako wierny, kochający, ofiarny i
rozsądny (nieco inaczej jest w przypadku faraona)
W rzeczywistości opinia o kobietach egipskich była znacznie lepsza, miały one opinię
nieskazitelnych żon i czułych matek
Z opowiadań wynika, że niewierne żony karano śmiercią
Cudzołóstwo męża nie pociągało za sobą prawdopodobnie żadnej kary
Mężczyzna miał prawo wprowadzać do swego domu nałożnice
Jeden z przepisów pogrzebowych mówi o gromadzeniu się rodziny na cmentarzu. Rodzina
składała się z ojca, matki, przyjaciół, towarzyszy, dzieci, żony, ulubienic i służących
Znane są nieliczne wypadki poligamii
Mąż miał prawo bić żonę, a brat siostrę, ale pod warunkiem, że prawo to nie było
nadużywana
Obelga wobec żony była karana

Pisarz Ani radzi swoim czytelnikom, aby żenili się w młodym wieku i mieli dużo dzieci

Egipcjanie bardzo lubili dzieci, które są wszechobecne w sztuce

Strabon z pewnym zdziwieniem zauważa szczególny obyczaj Egipcjan wychowywania
wszystkich dzieci, jakie im się narodzą; przywiązują do tego wielką wagę

Ową wielodzietność rodzin – odmienną niż w Grecji – tłumaczono urodzajnością ziemi i
łagodnością klimatu

Według Diodora dzieci egipskie prawie nic nie kosztowały rodziców, bowiem dopóki były
małe biegały boso i nago, chłopcy tylko w naszyjnikach, dziewczynki zaś tylko z
grzebieniem we włosach i pasem

Dzieci żywiły się łodygami papirusów, surowymi lub gotowanymi warzywami, a więc
tanim kosztem

Wszystkie dzieci były przyjmowane w rodzinie bardzo życzliwe, choć pragnieniem
rodziców było zawsze mieć syna

Zadaniem syna było sprawić, aby nie zaginęło imię jego ojca, powinien też on pogrzebać
ojca i dbać o jego grób

Egipcjanie starali się poznać przyszłość noworodków za pośrednictwem siedmiu bóstw
zwanych Hathorami, które przebywały – niewidzialne – u wezgłowia dziecka i nie pytane
mówiły, jaki rodzaj śmierci jest mu pisany. Nie wiadomo czy każdym dzieckiem zajmowały
się Hathory, ale ojciec rodziny mógł ustalić horoskop każdego swojego dziecka

Bardzo ważne było nadanie dziecku imienia, ponieważ Egipcjanie nie posiadali
nazwisk rodowych

Dziecko po nadaniu imienia rejestrowano je w Domu Życia

Małe dziecko chowało się pod opieka matki, która zazwyczaj nosiła je przy piersi, w
sakwie przewieszonej na szyi, dzięki czemu miała wolne ręce

Pisarz Ani składa hołd ofiarności egipskich matek

We właściwym dniu chłopiec otrzymywał przepaskę i pasek, a dziewczynka
sukienkę. Wręczenie tych przedmiotów stanowiło przełomową chwilę w życiu
dziecka. Możliwe, że zbiegało się to z początkiem nauki w szkole