mitosia - bioter

download report

Transcript mitosia - bioter

MITOSIA
MAITANE ORTUZAR
ARGIBIDEA




Zer da mitosia?
Ezaugarriak
Mitosiaren faseak:
- Profasea
- Metafasea
- Anafasea
- Telofasea
Zitozinesia
DEFINIZIOA:

Nukleoa zatitzeko
prozesua da. Mitosian,
zelula amaren nukleoa
erdibitu egiten da, eta
amaren nukleoarenak
adina kromosoma
dituzten bi nukleokume
osatzen dira.
EZAUGARRIAK:

Mitosia gertatu baino lehen beharezkoa da:

ADNaren bikoizketa: Zelulak ADNa sintetizatzen du kromosoma bakoitzaren
bi kopia berdin lortzeko.

Kromosomaren kondentsazioa: Kromosomak histonei estu lotuta egoten
dira, histonek ADNaren paketatzea ahalbidetzen dutenez banaketan zehar
kromosomen lekualdaketa erraztu egiten dute.

Tutu formako egitura presentzia material zelularraren banaketan zehar,
horrela kromosomak eta beste organulu batzuk berdinki banaturik egon
daitezen.
MITOSIAREN FASEAK:
PROFASEA
Iraupen luzeeneko aldia ( %60)
-
Zitoplasman zitoeskeletoa desmuntatzen da,
mikrotubuluek mitosian parte har dezaten.
-
Nukleoan, kromosomak kondentsatu eta harizpi
itxura, gainera nukleoko materiala sakabanatu.
-
Nukleoaren bildukia zatikatu.
-
Nukleoloa sakabanatzen da, desagertuz.
-
Kromatida ahizpek disko proteiko bana dute
zentromeroaren inguruan: Zinetokoroa
-
Zentrioloak banatu eta zelularen poloetarantz
doaz. Urruntzen diren heinean mikrotubulu
multzoa eratzen da tartean, ardatz
mikrotikoaren zuntzak.
-
- zuntz zinetokorikoak
- zuntz polarrak
- zuntz astralak
METAFASEA

Kromosomak ahalik eta gehien trinkotzen
dira.

Zuntz zinetokorikoei lotutako kromatidak
oszilazio-mugimendu baten bidez
mugitzen dira.

Zelularen erdialdean kokatzen dira
ekuatore plaka eratuz.

Zuntz zinetokorikoek eta zuntz polarrek
eusten diete.
ANAFASEA

Mitosiaren etaparik arinena.

Kromosomen banaketa.

Zinetokoroak zatitu egiten dira,
kromatida ahizpak banatu eta
lekualdatu.

Zuntz zinetokorikoen trakzioz
zelularen poloetarantz doaz.

Zentromeroak kromosoma besoen
aurretik, azkarrago joaten dira.
TELOFASEA

Mitosiaren azken fasea.

Kromatida talde biak zelularen aurkako
poloetara iristen dira.

Mikrotubuluak osatzen dituzten tubulina
molekulak zitoplasman zehar
sakabanatzen dira.

Nukleoaren bildukia berreraiki egiten da,
kromosoma talde bakoitzaren inguruan.

Kromosomek jatorrizko itxura
berreskuratzen dute apurka apurka.

Telofasearen amaieran nukleo
bakoitzaren nukleoloa antzeman daiteke.
MITOSIA
--ANIMALI ZELULETAN
-MINTZ PLASMATIKOA ESTUTU
-ZELULAKUMEEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA
GERO ETA ESTUAGOA
ZITOZINESIA
-- LANDARE ZELULETAN
BIDEOA

http://www.youtube.com/watch?v=w4hey-7sTg

http://www.youtube.com/watch?v=6oAyXeQa1
EU