krzyżówka wykorzystana na lekcji religii

Download Report

Transcript krzyżówka wykorzystana na lekcji religii

KRZYŻÓWKA –RELIGIE ŚWIATA
Hasło krzyżówki utworzą litery z wyróżnionych pól, ułożone w odpowiedniej kolejności.
ISLAM:
1.Imię Boga
2.Imię proroka
3.Święta Księga
4.Nazwa świątyni
5. Święte miasto
6.Nazwa postu
JUDAIZM
7.Imię Boga
8.Ojciec Judaizmu
9.Święta Księga
10. Nazwa świątyni
11. Najważniejsze
Święto
12.Najważniejsze
przykazania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
HASŁO:
CHRZEŚCIJAŃSTWO
13. Twórca
Chrześcijaństwa
14.Święta Księga
15. Nazwa Świątyni
16. Najświętszy znak
17.Największe
przykazanie
18. Znak łaski Bożej