Bilim Tarihi

download report

Transcript Bilim Tarihi

BOGK 307 Bilim Tarihi

Yrd. Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ 1/44

Tanışalım

• • Faik Karataş – Kimya Eğitimi – D-Blok zemin kat – Elmek:

[email protected]

– Ders blogu: http://counselingedu.blogspot.com

– Twitter: @KaratasF / Fatih Egitim @ facebook

Sıra sizde!!!

2/44

Kurallar

• Derse devam ve katılım – Soru-Cevap – Katılma-karşı çıkma 3/44

Ders İçeriği ve Amacı

• Bu derste bilimin (pozitif ya da fen bilimleri) ilk uygarlıklardan günümüze kadar gelişim sürecini inceleyeceğiz. • Dersimizin amacı; bilimin nasıl ve hangi sosyal kültürel şartlar altında doğup geliştiğini irdeleyerek günümüz bilgi toplumlarının oluşumunda bilimin nasıl katkılar yaptığını anlamlandırabilmek ve daha geniş bir bilimsel algı geliştirebilmektir.

4/44

Ölçme ve Değerlendirme

• Ara-sınav : %30 – Test (doğru-yanlış, boşluk doldurma ve/veya çoktan seçmeli) • Yarıyıl-sonu : – Test/ Açık uçlu %70 5/44

Bilim Nedir?

6/44

Bilim Nedir?

• En genel manada bilim; insanlığın evreni anlama ve anlamlandırma çabalarından biridir.

– Başka var mı?

– Dinler, felsefe… • Bilimin farkı ne?

– Gözlenebilen ve test edilebilen olgular ve olgular arası ilişkiler 7/44

Bilim Nedir?

• İnsanların gözlem ve deneylerle elde ettiği tarafsız ve düzenli bilgi birikimleridir.

• Araştırma bulgularına dayanarak, neden-sonuç niteliğinde ilişkiler bulmaya çalışan, olay ve olguları yöntemlere dayalı olarak çözümleyip genellemelere ulaşmaya çalışan sistematik bilgiler bütünüdür.

8/44

Bilim Tarihi?

9/44

Bilim Tarihi

• Geçmişten günümüze bilimin geçtiği aşamaları bize aktaran bir araştırma alanıdır.

• Sadece buluşlar ve icatlar mı?

– Bilimsel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılması – Bilimsel bilginin sosyal yaşantı, kültür ve toplumlar üzerine etkileri – Toplumun bilimin gelişimine etkileri – Bilimsel düşünce, metot ve yöntemlerin gelişimi 10/44

Neden Bilim Tarihi?

• Genel kültür – Bugünü düne bakarak yorumlama – Toplumların bilimi nasıl etkilediği ve bilimin toplumları nasıl değiştirdiğinin farkında olma • Bilimsel okur-yazarlık – Bilimin doğasının farkında olma (sürekli gelişen ilerleyen bilim; bilimsel bilginin gücü, kesinliği ve doğruluğu) – Bilimsel düşünceye karşı olumlu tutum • Alana daha bütüncül bakış ve kendine güven 11/44

• Bilimin doğası – Bilimsel bilgi – Bilimsel metotlar

Hafta 2

12/44

Kaynaklar

• Bilim Tarihi (2. Baskı - 2009). Hüseyin Gazi Topdemir ve Yavuz Unat, Pegem Akademi, Ankara • Bilim, Teknoloji, Toplum ve Sosyal Değişim (2009) Prof. Dr. Salih Çepni, Doç. Dr. Hakan Şevki Ayvacı ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bacanak, Süzer Kırtasiye: Trabzon.

• Dr.Bayram Akarsu Ders notları 13/44