kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan

download report

Transcript kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan

KEPENDUDUKAN,
KETENAGAKERJAAN,
KESEMPATAN KERJA DAN
PENGANGGURAN
ANA DHAOUD DAROIN
TENAGA KERJA (Man power)
Angkatan kerja (labor force)
tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja,
atau mempunyai pekerjaan dan yang mencari
pekerjaan.
1. Bukan angkatan kerja
tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang
tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan
sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orangorang yang kegiataannya seperi pelajar, ibu
rumah tangga,
1.
ANGKATAN KERJA
Pekerja
orang-orang yang mempunyai pekerjaan,
mencakup orang yang mempunyai
pekerjaan dan saat disensus atau disurvei
memang sedang bekerja, serta orang yang
mempunyai pekerjaan tapi sementara
tidak bekerja.
 Pengangguran
orang yang tidak mempunyai pekerjaan,
lengkapnya orang yang tidak bekerja dan
(masih atau sedang) mencari pekerjaan.

HUBUNGAN ANTARA JUMLAH PENDUDUK, ANGKATAN KERJA,
KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN
Jmlh Penduduk
Pengangguran
Wirausaha
Angkatan kerja
Kesempatan
kerja
Masuknya penduduk usia kerja pada
bukan angkatan kerja disebabkan oleh
banyak faktor.



1. Seseorang melanjutkan sekolah sehingga
menunda untuk bekerja.
2. Telah menjadi adat istiadat turun temurun
yang terjadi pada suatu keluarga yang
mewajibkan bagi anak-anak perempuan
haruslah mengurus rumah tangga
3. Atau tidak mendapat pekerjaan yang
sesuai dengan keahlian yang mengakibatkan
seseorang menganggur dan menunggu
lapangan pekerjaan yang pas untuk bekerja.
Jenis-jenis pengangguran
Pengangguran Musiman
Petani pada musim paceklik
2. Pengangguran Friksional
Tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi
menginginkan pindah pekerjaan lain, sehingga
belum mendapatkan tempat pekerjaan yang
baru
3. Pengangguran Voluntary (Sukarela)
secara sukarela tidak mau bekerja.
1. Pengangguran Struktural
Revolusi industri
1.
Mari berfikir Kritis
1.
2.
3.
4.
5.
Termasuk apakah anda? Angkatan
kerja/bukan angkatan
kerja/pekerja/pengangguran?
Nizam/Baim/Afika/keisha alfaru masuk
dalam kategori apa?
Berapa sebenarnya usia kerja seseorang?
Apa jenis pengangguran yang ada di
Indonesia?
Bagaimana cara menanggulanginya?
Terima
kasih