ouderavond profielkeuze h3 en v3 november 2014

Download Report

Transcript ouderavond profielkeuze h3 en v3 november 2014

Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3
Teamleider
I. Rensema
Mentoren
H. Haan (H3A)
D.Smid (H3B)
S. Rozeboom (V3)
Decaan
G. de Jong
Decanaat: Keuzebegeleiding
• Profiel, Vakkenpakket, Vervolgopleiding
– interesses
– talenten / capaciteiten
• trends
• ouders / vriendenkring
• vakdocent / het vak
Profielkeuzeproces
• Inmiddels geactiveerd:
licentie voor www.Qompas.nl met o.a.:
–
–
–
–
–
Profielen en profielvakken
Info voor ouders
Profielkeuzetest
Interesse-vragenlijst
Competentietest
qompas informatie
Profielkeuzeproces
•
•
•
•
•
•
•
18 november → informatie–avond (RSG)
december
→ brochure tweede fase
februari → profielkeuzedag Stenden
februari
→ adviezen vakdocenten N,T,J
9 maart
→ profielkeuzegesprek
9 maart
→ inleveren profielkeuzeformulier
13 mei
→ vakkenkeuze definitief
+ ouderspreekuur / voortgangsrapporten
November 2014
• 2e fase onderwijs
• 4 Profielen
• Profielkeuze-proces
• infobrochure
2e fase onderwijs
•
•
•
•
Minder vakken
Meer diepgang
Hoger tempo
Toetsen over meer lesstof
• Zelfstandigere studiehouding
Steunpunt-uur
• Rekentoets
– In voorexamenklas
– Cijfer op eindlijst
– Telt m.i.v. 2016 mee in slaag/zak-regeling
• Profielwerkstuk
Opbouw lesprogramma
• Algemeen verplicht deel
• Profieldeel
• Vrij deel
• Havo:
• Vwo:
7 CE-vakken
8 CE-vakken
Algemeen verplicht deel
•
•
•
•
•
•
Nederlands (CE)
Engels (CE)
Duits of Frans (vwo, CE)
Algemene Natuurwetenschappen (vwo)
Maatschappijleer
Profielwerkstuk
• Culturele en Kunstzinnige Vorming
• Lichamelijke Opvoeding
• Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB)
De 4 profielen
•
•
•
•
CM cultuur & maatschappij
EM economie & maatschappij
NG natuur & gezondheid
NT natuur & techniek
CM: cultuur en maatschappij
CM: cultuur en maatschappij
• Nederlands
• Engels
• Duits of Frans (vwo)
•
•
•
•
•
Geschiedenis
Wiskunde (A of C, vwo)
DU of FA of TE (havo 2x, vwo 1x)
AK of EC
Keuze - examenvak
EM: economie en maatschappij
EM: economie en maatschappij
Nederlands
Engels
Duits of Frans (vwo)
Geschiedenis
Economie
Wiskunde (A of B)
AK of DU of FA
Keuze - examenvak
NG: natuur en gezondheid
NG: natuur en gezondheid
Nederlands
Engels
Duits of Frans (vwo)
Biologie
Scheikunde
Wiskunde A of B
AK of NA
Keuze - examenvak
NG: natuur en techniek
NG: natuur en techniek
Nederlands
Engels
Duits of Frans (vwo)
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B
Biologie
Keuze - examenvak
Verschillende wiskundes
Wiskunde A
• statistiek / kansrekening,
functies
• toegepaste wiskunde
• Taliger, contextrijker
• m.n. voor economische,
sociale, natuur/milieu
vervolgopleidingen
Wiskunde B
• functies, vlakke
meetkunde, algebra
• Veel pittiger dan
wiskunde A
• m.n. voor technische
vervolgopleidingen
Vrije deel
• Keuze-examenvak:
Let op: sommige vakken gaan roostertechnisch
niet samen
• Modules:
schooleigen invulling van het vrije deel
Modulewerktijd (MWT)
• vakoverstijgend
• delen van examenvakken
• heterogene kleinere groepen:
havo + vwo samen, jaargangen samen
• andere manier van werken
Voorbeelden modules
Wiskunde D
Management & Organisatie (M&O)
Natuur Leven & Techniek (NL&T)
BSM (bewegen sport en maatschappij)
Drama
Spaans
Profielkeuzeproces
Vragen?
• G.I. de Jong
• 0599 581226/[email protected]
• Donderdag (lokaal 45A)