1 Het Montessori Lyceum Amsterdam is op zoek naar: Een

Download Report

Transcript 1 Het Montessori Lyceum Amsterdam is op zoek naar: Een

Het Montessori Lyceum Amsterdam is op zoek naar:
Een deelschoolleider bovenbouw vwo
en
Een deelschoolleider havo/vwo onderbouw
die vaart kunnen maken met de modernisering van het onderwijs in de onder- en bovenbouw
Functieomvang: 0.8 fte ( eventueel aan te vullen met een lesgevende taak)
Salarisschaal: 12 volgens cao VO
De school
Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen,
docenten en ouders elkaar respecteren. Het MLA vindt het van belang dat leerlingen vertrouwen
hebben in hun capaciteiten en het vermogen hebben eigen keuzes te maken. Leerlingen worden
uitgedaagd na te denken over hun eigen stijl van leren en werken. Dit alles in een sfeer van
openheid, tolerantie en creativiteit.
De schoolleiding van het MLA bestaat uit een rector, een conrector en in totaal 8
deelschoolleiders. De school telt 1.925 leerlingen en is opgesplitst in vier afdelingen: mavo,
onderbouw havo/vwo, bovenbouw havo en bovenbouw vwo. Een afdeling wordt, afhankelijk
van de grootte geleid door één, twee of drie deelschoolleiders. De deelscholen hebben een eigen
docententeam maar werken nauw samen. De mavo is ondergebracht op een aparte locatie.
Kleinschaligheid qua onderwijsorganisatie staat voorop.
De opdracht
Het MLA bevindt zich volop in ontwikkeling. Met betrekking tot het eigen verhaal van de school is er
een zekere spanning ontstaan tussen de werkelijkheid die men in school wil creëren en de
werkelijkheid die zich vanuit de omgeving manifesteert. De idealen van weleer zijn nog krachtig
aanwezig en mogen dat ook zijn, maar harmoniseren niet altijd even goed met de praktische realiteit
van vandaag de dag.
Er ligt de opdracht om via sturing en coaching de kwaliteit en de positie van het vwo te versterken. In
schooljaar 2016 – 2017 wordt voor het derde jaar gewerkt met homogene vwo klassen in de
onderbouw. In dit schooljaar ontstaan ook voor het eerst homogene 3 vwo klassen. Het nader vorm
geven van de havo/vwo klassen in de onderbouw in combinatie met de aansluiting op het vwo in de
bovenbouw en van het vwo in de bovenbouw is een belangrijke taak voor de nieuwe
deelschoolleiders. Het is nodig daarbij oog te hebben voor docenten met initiatief die zich er van
bewust zijn dat de omgeving, bestaande uit leerlingen, ouders en collega´s, vernieuwende impulsen
verwacht. Creativiteit en proactief handelen zijn daarom van groot belang bij de vormgeving van de
modernisering van het onderwijs in de onderbouw en in de bovenbouw.
Profielschets deelschoolleiders vwo Montessori Lyceum Amsterdam
1
Binnen de school als geheel is er behoefte aan consistent en koersvast beleid vanuit de schoolleiding,
waarbij helder gecommuniceerd wordt wat de richting van het beleid is. Het mede formuleren,
vormgeven en uitdragen van dit beleid maakt deel uit van de opdracht.
Functie-eisen
Om succesvol invulling te geven aan de positie van deelschoolleider op het MLA blijkt uit uw brief en
cv dat u beschikt over:
• leidinggevende ervaring aan onderwijsprofessionals
• kennis van de onderwijs ontwikkelingen in het vwo
• kennis van de organisatie van de onderwijsorganisatie
• een afgeronde academische opleiding / 1e graads opleiding voor vwo bovenbouw
• een afgeronde academische opleiding/1e graads of 2e graads opleiding voor havo – vwo
onderbouw.
Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over een aansprekende visie op eigentijds
montessorionderwijs en dat u in staat bent om de volgende rollen met verve en inzet te vervullen:
Voorzitter: vervult deze rol in belangrijke overlegsituaties. Is in staat de visie van de schoolleiding
helder te verwoorden en uit te dragen.
Leider: zet woorden om in daden, maakt praktische werkprocedures, gaat zorgvuldig en methodisch
aan de slag met de uitvoering. Stuurt, waar nodig, teamleden aan binnen dit proces.
Coördinator: let op goede onderlinge communicatie. Voorkomt conflicten. Voorziet in wat de
anderen nodig hebben om goed te presteren.
Organisator: gaat praktisch en methodisch aan de gang met het realiseren van de oplossingen.
Blijft checken of alles wel glad loopt en er niets fout gaat of wordt vergeten.
Coach: gaat in op individuele hulpvragen door coachend op te treden. Heeft oog voor de
ontwikkelingswensen en mogelijkheden van individuele teamleden.
Meer informatie kunt u vinden in Taakanalyse deelschoolleider MLA.
Inlichtingen
Inlichtingen kunt u inwinnen bij Bernard Jacobs, conrector MLA via 06 – 21241785.
Solliciteren
De procedure wordt begeleid door extern adviseur Ellen van den Tol. Sollicitaties kunnen tot en met
zondag 29 mei 2016 verstuurd worden aan: [email protected]
De vacature staat open voor zowel interne als externe kandidaten.
Belangrijke data
Voorrondegesprekken: woensdag 8 juni 2016
1e gespreksronde: woensdag 15 juni 2016
2e gespreksronde: maandag 20 juni 2016
Aanstelling zo mogelijk per 1 augustus 2016
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Profielschets deelschoolleiders vwo Montessori Lyceum Amsterdam
2