1 - Vechtdal College

Download Report

Transcript 1 - Vechtdal College

Nieuws uit ’t decanaat
28 oktober 2014
havo/vwo
bestemd voor
bovenbouwleerlingen
havo/vwo
Nieuws uit ’t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het
Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt op zeer ongeregelde tijden. In Nieuws uit ’t
decanaat vind je mededelingen over zaken die betrekking hebben op het kiezen van een
opleiding of een beroep.
De decaan havo/vwo: L. Ridderbos ([email protected])
Meeloopdagen en andere voorlichtingsactiviteiten
Als je één of meerdere studies gevonden hebt die bij je passen, kun je, voordat je de knoop
doorhakt, op veel instellingen voor hbo en wo een meeloopdag volgen.
Tijdens een meeloopdag volg je colleges en proef je de sfeer bij een opleiding. Je loopt een dag
mee met studenten van de opleiding aan wie je vragen kunt stellen.
Kijk op de website van de verschillende instellingen wanneer er gelegenheid is tot het volgen van
een meeloopdag. Ook staat op de diverse sites vermeld hoe je je kunt opgeven voor een
meeloopdag.
Diverse opleidingen van Saxion Hogeschool organiseren per jaar tevens één of twee
proeflessendagen. Je maakt kennis met docenten, ontdekt of de werkvormen je liggen en ook of
de stof je interesseert.
Verder kent de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), naast de meeloopdagen ook
maandelijks de zogenaamde Walk In!.
Tijdens de NHL Walk In! zitten studenten voor je klaar.
Naast het beantwoorden van je vragen, kunnen de studenten je ook een rondleiding door het
gebouw en langs de verschillende opleidingen geven. Ook hiervoor geldt dat je je van te voren
moet opgeven.
Speciaal voor vwo'ers: Universitaire Pabo bij Windesheim en de VU
Vwo-leerlingen die graag het onderwijs in willen, kunnen bij Windesheim de Universitaire Pabo
volgen. Het is een combinatie van de beroepsgerichte Pabo en de wetenschappelijke studie
Pedagogiek. De studenten volgen de Pabo in Zwolle en Pedagogiek aan de VU in Amsterdam.
De Universitaire Pabo is geschikt voor studenten die doelgericht leren en hard willen werken aan
hun onderwijscarrière. Ze staan al vrij snel voor de klas en leren onderzoek te doen naar de
ontwikkeling van kinderen om het onderwijs te verbeteren. Hiermee onderscheiden ze zich van de
rest. De arbeidsmarkt is op zoek naar leraren die naast lesgeven ook een grote rol willen spelen in
veranderingen in het onderwijs.
Na de opleiding zijn de studenten in het bezit van twee bachelordiploma’s: het hbobachelordiploma Lerarenopleiding Basisonderwijs én het wo-bachelordiploma Pedagogiek.
Elseviers 'Beste studies'
Elsevier voert elk jaar een grootschalig onderzoek uit naar ervaringen van zowel studenten als
docenten en komt zo tot de nodige conclusies, rangen en standen op het gebied van opleidingen
en instellingen in het landelijk hoger onderwijs. Deze informatie is online te raadplegen via:
http://bestestudies.elsevier.nl/onderzoek/beste-studies-2014/7
Je kunt op deze websites kiezen uit resultaten op basis van ervaringen van studenten en op basis
van de mening van docenten.
Brief aan leerlingen: 'Bereid je goed voor op studie'
In afwachting van de behandeling van het wetsvoorstel Studievoorschot, beter bekend als het
sociaal leenstelsel, door de Tweede Kamer, stuurt minister Bussemaker (Onderwijs) binnenkort
alle 155.712 leerlingen die dit jaar eindexamen doen voor havo, vwo of mbo-4, een brief.
Hierin roept de minister de leerlingen op zich goed voor te bereiden op hun studie en de manier
waarop ze die gaan betalen. De brief wordt niet alleen verstuurd met het oog op de invoering van
het leenstelsel, maar ook vanwege de veranderde toelatingseisen voor doorstromers vanuit het
mbo naar het hbo.
.
Hardenberg havo/vwo
Hart voor talent