Mo*liwo*ci i bariery rozwoju firm innowacyjnych

Download Report

Transcript Mo*liwo*ci i bariery rozwoju firm innowacyjnych

Perspektywy wzrostu innowacyjności
w Polsce w latach 2014-2020
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Warszawa, 14 października 2013
,
,
Autor:K.Piech
Autor:A.Ostrowska, W.Pender
TOP 10
Największych inwestorów w B+R na świecie 6-8 mld Euro w 2011 r.
Toyota, Microsoft, Volkswagen, Novartis, Samsung Electronics, Pfizer,
Roche, INTEL, General Motors, MERCK US
Autor:E.Puchała
Autor:K.Klincewicz
Szansa w Strategii
Innowacji dla Europy.
Co robić ?
• Wspierać sektor innowacyjny i jego powiązania
• Eliminować bariery innowacji
• Wykorzystać dorobek badań ekonomicznych do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identyfikacji firm innowacyjnych
Poprawy alokacji funduszy
Transferu technologii
Upowszechnienia wzorców innowacyjności
Diagnozy poziomu innowacyjności
Budowy łańcuchów wartości
• Podjąć wielopoziomowe działania edukacyjne
• Dziękuję za uwagę
• [email protected]