lastes ned som

Download Report

Transcript lastes ned som

Hva hvis?

Befolkningen doblet seg akkurat nå

Befolkningsvekst

Jorden har ikke alltid vært overbefolket. Da pyramidene ble bygget var det mindre enn 30 millioner her. Firetusen år senere, nådde verdens folketall en milliard for første gang (samtidig med byggingen av Big Ben).

Befolkningsvekst fortsetter

Når statuene på Mount Rushmore ble laget 80 år senere er folketallet doblet til to milliarder. Neste dobling tok bare 45 år. Vi vokser i utrolig fart. Fortsetter vi slik dobles folketallet igjen om 59 år - i år 2070, hvor gammel er du da?

Scenario

Men verden sliter allerede med sju milliarder. Hva ville skje hvis det skjedde en ny dobling akkurat nå? Alle land overveldes over hele planeten. Verden blir plutselig en overbefolket og frustrert planet. Alle mennesker på jorden trenger mat, vann, de trenger steder å bo. Mange land vil bli forvandlet.

I dag

 Hvordan bor du nå?

 Hvor mange mennesker bor det i ditt hus/hjem?

 Hva bruker dere av vann, strøm, mat?

 Hvordan er mulighetene for skole, fritidsaktiviteter, arbeid?

Seks måneder etter - bolig

Over hele verden bygges det hjem til verdens fjorten milliarder mennesker. Arkitektene sliter med å finne de beste løsningene.

 Tenk deg at dere er dobbelt så mange hjemme – hvordan er det å bo der nå sammenlignet med tidligere?

 Hvor og hvordan tror du folk bor nå?  Hva trenger man for å bygge hus, hva forbrukes direkte og indirekte?

Seks måneder senere - mat

Vi holder på å gå tom for mat. Før folkedoblingen kunne matlagre mette verden i 12 uker. Det er spist opp nå. Verdens gårder opptok tidligere et område på størrelse med Sør-Amerika. Nå må vi finne nye områder; omtrent like stort som USA skal det bli dyrket nok mat til alle Sultne land vender seg mot havet, enorme nett fanger fisk

Seks måneder senere - mat

 Hva tror du skjer med matvareprisene?

 Når du tenker på matvarene du finner i din dagligvarebutikk i dag – hvor kommer de fra, og tror du de vil finnes der nå? Hvorfor/hvorfor ikke?

 Hva tror du skjer med dyr på gårder, fisk i havet, vilt i skogene?

6 måneder senere – infrastruktur

 Hvordan tror du det er med trafikk på veiene – og hvordan påvirker det veistandard?

 Hvordan forflytter folk seg?

 Hva med kommunikasjon?

 Hva tror dere skjer med avløp og renovasjon – og hvilke konsekvenser har i så fall dette?

6 måneder senere - vann

Rent vann er det største problemet i denne overfylte verden. Vannrasjoneringer innføres.

 Hvor mye av planeten er dekket av vann – og hvor mye av det er ferskvann?

 Hvor mye vann ble brukt før befolkningseksplosjonen pr husstand, og til hva? Hvordan tror du det er nå?

6 måneder senere - kraft

Det blir satt i gang bygging av nye atomkraftverk, men det tar tid før de er klare til bruk. I mellomtiden åpnes nye kullkraftverk – i Kina fire nye hver uke. Storbyenes lys slås av ved midnatt.

 Hvilke konsekvenser har det at vi får flere kullkraftverk?

 Hvilke positive og negative konsekvenser kan du se i forbindelse med strømrasjonering?

Tre år senere

Det er alvorlig vannmangel. Vannrasjoneringen forsterkes. Kina trenger desperat nødhjelp – de har ikke korn. Det innføres unntakstilstand i storbyene. Verden blir stadig farligere. Hundre millioner er arbeidsledige, og mange driver fra by til by på jakt etter jobb og mat. Kriminaliteten øker med prisstigning og økonomisk kollaps.

Tre år senere - forurensing

Utvidelsen av kraftsystemet gir mer forurensing. Røyken skygger for solen fordi det er mer utslipp fra kullkraftverk. Røyk blander seg med utslipp fra biler – eldre og folk med pustevansker må holde seg inne. Den tunge smogen varer i ukevis.

 Hva er smog?

 Hvilke konsekvenser på klima har de økte utslippene?

Tre år senere

Det bygges ikke så mye lenger på grunn av vannmangel. Det bygges avsaltingsanlegg for å få ferskvann fra havet. Bøndene må bruke mer gjødning og insektsmidler enn tidligere. Fiskeoppdrettsnæringen eksploderer.

 Hva er sammenhengen mellom boligbygging og vannmangel?

 Hvorfor tror du bøndene må bruke mer gjødning og insektsmidler nå?

Tre år senere - folkevandring

Mange mennesker er på flyttefot, og resultatet er at det innføres innvandringsstopp i mange land.

 Hvorfor er så mange mennesker på flyttefot?

 Hvilke land tror du de vil reise til?

Syv år senere

I byene er det superskyskrapere. I Afrika er det vannflyktninger. Biler er forbudt i de fleste storbyer. Man bruker alternative energikilder som solcellepanel og vindmøller. Det er knapphet på vann, og avsaltingsanleggene krever mye strøm. Vann pumpes også opp fra grunnvannslagrene.

 Hvor forbrukes det mest vann nå – og hvordan er prisen på vann nå sammenlignet med tidligere?

Ti år senere

Hundre millioner mennesker forlater hjemmene sine. Forretningsdriften er ødelagt. Blokker står forlatt. Bøndene har ikke annet valg enn å dra fra gårdene.

 Hva er sammenheng mellom forretningsdrift og vannmangel?

 Hvorfor tror du bøndene reiser fra gårdene?

 Hvor mye vann trenger omtrent en menneske pr dag?

10 år senere - forurensing

All gjødningen og insektsmidlene bøndene brukte for å få ut mer mat av åkrene har lekket ut i elver og dammer, og bekker fører det videre til de store elvene. Gjødningen fører til algevekst over hundrevis av kvadratkilometer i havet. Når algene dør suger de oksygen ut av vannet – resultatet er en flytende ørken.

En ond sirkel av forurensing og død sprer seg over jorda.

35 år senere

Etter mange år med nedgang i befolkning ser det nå ut til å ha stabilisert seg på rundt fire milliarder. De fleste bor nå rundt de siste store sjøene, resten av landmassen er forlatt. Snø og regn fyller sakte grunnvannslagerne igjen, men det vil ta årevis å erstatte vannet som menneskene tok. Milliarder har dødd av sult. I havet bygger fiskebestanden seg opp igjen.

Dette tanke eksperimentet…

Dette var et tanke-eksperiment om en overbefolket verden, men millioner sulter allerede. Fattigdom sprer seg. I de neste årene vil det sannsynligvis bli verre.

Enkelte tror at jorden allerede er på randen av hva den klare – og folketallet øker stadig…