Οικονόμου Κ., Σπανός Κ. (2013). "Το πρόγραμμα Πόλη

Download Report

Transcript Οικονόμου Κ., Σπανός Κ. (2013). "Το πρόγραμμα Πόλη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
«Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές
περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση»
«Το πρόγραμμα Πόλη - Ενέργεια
στις Δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας»
Οικονόμου Κων/νος, Σπανός Κων/νος
1
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
3
4
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Το ΚΠΕ ΚισσάβουΕλασσόνας ιδρύθηκε (ως
ΚΠΕ Ελασσόνας) με
απόφαση του Υπουργού
Παιδείας το 2008, έπειτα
από πρόταση που υπέβαλε
ο Δήμος Ελασσόνας, και
στεγάζεται σε μοντέρνο
κτήριο στο κέντρο της
πόλης.
5
Οι εγκαταστάσεις του ΚΠΕ διαθέτουν χώρο
πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα διδασκαλίας, χώρο
με ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό,
χώρους γραφείων, θεατρική σκηνή και βιβλιοθήκη.
Το ΚΠΕ της Ελασσόνας συγχωνεύτηκε με αυτό του
Κισσάβου-Μαυροβουνίου το 2011 και έκτοτε
λειτουργεί ως ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας με έδρα
την Ελασσόνα.
6
Ο Δήμος Ελασσόνας συστήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και ανήκει
στην Περιφ. Ενότητα Λάρισας. Η ευρύτερη περιοχή εκτείνεται σε επιφάνεια
κυρίως ορεινή και ημιορεινή.
Οικονομία: Γεωργικές ενασχολήσεις, κτηνοτροφία, βιομηχανία γάλακτος.
Πολιτιστικά στοιχεία: αρχαιολογικά ευρήματα, ναοί και μοναστήρια
Ο πληθυσμός της Ελασσόνας είναι περίπου 7.500 κάτοικοι.
8
Έμβλημα της περιοχής αλλά και επίκεντρο
ενδιαφέροντος του ΚΠΕ είναι ο Όλυμπος, ο
Παρθενώνας της ελληνικής φύσης, με
υψόμετρο 2918 μ. Σύμβολο παγκόσμιας
οικολογικής αξίας με πολιτιστικές διαστάσεις.
Ο Όλυμπος είναι εθνικός δρυμός από το
1938, απόθεμα της βιόσφαιρας από το 1981
(UNESCO) και ενταγμένος στο δίκτυο Natura
2000.
9
10
«Αντίπαλος» (στην πολιτιστική παράδοση), σύντροφος όμως
γεωγραφικά του Ολύμπου είναι ο Κίσσαβος-΄Οσσα με
υψόμετρο 1,978 μ.
Το βουνό είναι πολύ εύφορο με πολύ πλούσια αγροτική
παραγωγή που στηρίζεται κυρίως στην καλλιέργεια
δέντρων. Τα πιο φημισμένα προϊόντα είναι μήλα και
κεράσια.
Πόλεις και χωριά στην Όσσα:Αγιά, Συκούριο, Αμπελάκια,
Καρίτσα, Μελιβοία, Μεταξοχώρι, Μεγαλόβρυσο, Ανατολή,
Κόκκινο Νερό, Ομόλιο και Σπηλιά.
11
12
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ :
η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας (εκπαιδευτικής
κοινότητας και όλων των πολιτών) σε θέματα αειφορικής
διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προστασίας των
βιοσυστημάτων μέσα από τη διερεύνηση του
περιβαλλοντικού πλούτου των επαρχιών Ελασσόνας και
Κισσάβου.
13
Ο σκοπός εξυπηρετείται από τους εξής επιμέρους
στόχους:
•Τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων διά βίου
μάθησης για όλους τους πολίτες
•Την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των
μαθητών
• Την ικανοποίηση επιμορφωτικών αναγκών
εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην υλοποίηση
προγραμμάτων ΠΕ στα σχολεία
14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 Για το σκοπό και τους στόχους του το Κέντρο υιοθετεί και
εφαρμόζει πολιτικές που προορίζονται για την
περιβαλλοντική-αειφορική ενημέρωση των πολιτών, την
υποστήριξη προγραμμάτων ΠΕ στα σχολεία, τη βελτίωση των
εκπαιδευτικών και επιστημονικών δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ΠΕ και της εκπαίδευσης για
την αειφορία
 Επίσης ενδυναμώνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες
ως προς την περιβαλλοντική προστασία και με άλλους φορείς
όπως κρατικές υπηρεσίες, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
και ΜΚΟ που ασχολούνται με την ΠΕ, την αειφόρο ανάπτυξη
και την εκπαίδευση για την αειφορία.
15
Οι ανωτέρω πολιτικές γίνονται πραγματικότητα μέσα από:
- Επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ενηλίκους στο πλαίσιο της Διά βίου μάθησης
- - εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Δράσεις ανάπτυξης της κοινότητας σε συνεργασία με
επιστημονικά ιδρύματα και κρατικούς και μη κρατικούς
φορείς που ασχολούνται με θέματα προστασίας
περιβάλλοντος και οικολογικής ισορροπίας
- Παραγωγή εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού
- Υποστήριξη της έρευνας στο πεδίο της αειφορικής
ανάπτυξης.
16
 Στις συνεργασίες του ΚΠΕ περιλαμβάνονται:
 Η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας
 Η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
ΑΠΘ
 Το TEI Λάρισας
 Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως το δίκυτο
Περραιβία για το περιβάλλον και τον πολιτισμό
 Η Ελληνική Εταιρία προστασίας της φύσης
 Η GreenPeace
 άλλα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά
ιδρύματα
 Τα προηγούμενα χρόνια το ΚΠΕ δέχτηκε την αμέριστη
φροντίδα του Δήμου Ελασσόνας, καθώς και του Δήμου
Αγιάς την τελευταία χρονιά.
17
3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στο Κέντρο προσφέρονται τα ακόλουθα
προγράμματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές:
1.Όλυμπος, Ιστορία-Οικολογία
2. Βιολογικά προϊόντα-Αρωματικά και θεραπευτικά
φυτά
3. Νερό και υδάτινη ενέργεια
4. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
5. Πόλη και ενέργεια
6. (έπειτα από τη συγχώνευση) Μονοπάτια της πέτρας
και του δάσους στον Κίσσαβο
18
Τα προγράμματα απευθύνονται και στις 2
βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από την ίδρυσή
του (Σεπτέμβριος 2009) έως σήμερα
(Ιανουάριος 2013) το ΚΠΕ είχε
επισκεψιμότητα 500 εκπαιδευτικών και
5.000 μαθητών.
Ας ρίξουμε μια συνοπτική ματιά στα
προγράμματα για τα σχολεία,
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
19
«Όλυμπος, Ιστορία-Οικολογία»
 «ΟΛΥΜΠΟΣ –ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Το βουνό χαρακτηρίζεται ως ο Παρθενώνας της ελληνικής
φύσης, με σπάνια ενδημικά φυτά, Αλπικές ζώνες,
θεαματική ομορφιά και μοναδικά περιβαλλοντικά
μονοπάτια, δηλαδή ιδανικό πεδίο για περιβαλλοντική
εκπαίδευση.
20
•βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες του βουνού.
•πολιτιστικό περιεχόμενο του βουνού
•παρατήρηση ανθρωπογενών παρεμβάσεων
 Ομαδικές δραστηριότητες
 Εξοικείωση με τη μοναδικότητα του Ολύμπου
 Ευαισθητοποίηση
 Καταγραφή
 Αναγνώριση
22
23
24
«Βιολογικά προϊόντα-αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά»
Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελασσόνα.
26
 Να κατανοήσουν οι μαθητές το περιβάλλον κατά τρόπο
ολιστικό καθώς και την αλληλεπίδραση των συστατικών
του.
 Να εξετάσουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές όσον αφορά
το περιβάλλον
 Να γνωρίσουν παραδοσιακούς και συμβατικούς τρόπους
καλλιέργειας της γης και να κατανοήσουν τις βασικές
διαφορές τους
 Να ενημερωθούν για τον έλεγχο και την πιστοποίηση
τέτοιων προϊόντων
 Να γνωρίσουν τον πλούτο που διαθέτει η ελληνική σε
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
27
28
29
30
«Υδάτινη ενέργεια –νεροτριβές –νερόμυλοι»
 Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται κυρίως στο χωριό
Κεφαλόβρυσο κοντά στην Ελασσόνα.
 Οι μαθητές επισκέπτονται την περιοχή της λίμνης,
μαθαίνουν για τα υδάτινα οικοσυστήματα,
βλέπουν καταρράκτη, καθώς και εγκαταστάσεις
νεροτριβών.
 Επιπλέον οι μαθητές εμπλέκονται σε θέματα
λαϊκού πολιτισμού, εθίμων και ιστορίας, ακόμη σε
θέματα μόλυνσης νερού ειδικά στη Θεσσαλία.
31
32
«Παραδοσιακή αρχιτεκτονική Ολύμπου»
Η αναγνώριση βιώσιμων πρακτικών που
χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές μορφές
αρχιτεκτονικής και τους οικισμούς στην περιοχή
της Ελασσόνας είναι η επιδίωξη του προγράμματος
αυτού.
34
Μέσα από έρευνα και αναφορές (επισκέψεις και
φωτογράφιση) για στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονική
(σπίτια, αγροτικά κτήρια, γέφυρες κλπ.) οι
περιβαλλοντικές ομάδες εξερευνούν την ανταπόκριση των
κτισμάτων στο κλίμα, τη φύση των υλικών, το ύφος και
την αισθητική που χαρακτηρίζουν αυτά τα μέρη της
πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας.
Επιμέρους στόχοι:
 Η αναγνώριση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της
Ελασσόνας
 Κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, επικοινωνία,
εμπιστοσύνη κλπ.)
 Ανάπτυξη ευαισθησίας προς το περιβάλλον και τον
πολιτισμό
 Ανάπτυξη φιλικών περιβαλλοντικά απόψεων
35
37
40
42
«Μονοπάτια της πέτρας και του δάσους στον
Κίσσαβο»
Στόχος του προγράμματος η αναγνώριση βιώσιμων
πρακτικών που χαρακτηρίζουν την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική στους οικισμούς του Κισσάβου.
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση οι μαθητές
επιχειρούν έρευνα με επισκέψεις και
φωτογραφίσεις με σκοπό την εξερεύνηση της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αλλά και των
δασωδών περιοχών. Επιπλέον στοιχείο εδώ είναι η
ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα
από την εξοικείωση με τις δασώδεις περιοχές,
καθώς και η καλύτερη διαχείρισή τους.
44
45
46
47
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
Το ΚΠΕ διοργάνωσε και διοργανώνει ποικίλες δράσεις για
ενηλίκους. Ενδεικτικά:
ΜΑΙΟΣ 2010 - ΗΜΕΡΙΔΑ
«Διάδοση του δικτύου Γεωργία και Περιβάλλον»
…………………………………………
ΜΑΙΟΣ 2011 - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Όλυμπος Αειφόρος Ανάπτυξη»
…………………………………………
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των Οικισμών του Κισσάβου»
…………………………………………
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο»
48
ΜΑΙΟΣ 2010 – ΗΜΕΡΙΔΑ
«Διάδοση του δικτύου Γεωργία και
Περιβάλλον»
49
ΜΑΙΟΣ 2011 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Όλυμπος Αειφόρος Ανάπτυξη»
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των οικισμών
του Κισσάβου»
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον
Όλυμπο»
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 – GRUNDTVIG
«Πρεσβύτεροι και Νέοι ανακαλύπτουν την
τέχνη της αφήγησης και των παραμυθιών»
«Πόλη και ενέργεια»
54
«Πόλη και ενέργεια»
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να μπορούν οι μαθητές:
•Να αναγνωρίζουν τις ενεργειακές χρήσεις στην πόλη.
•Να περιγράφουν τις ανανεώσιμες και τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται
στην πόλη για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.
•Να αναφέρουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που επιφέρει η χρήση των παραπάνω μορφών
ενέργειας.
•Να προσδιορίζουν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια στο σπίτι,
στο σχολείο και στη πόλη.
•Να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία πάνω σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης
μια που αποτελεί σημαντικό παράγοντα περιβαλλοντικής υποβάθμισης του πλανήτη.
•Να αναλάβουν δράση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για τη μείωση ενεργειακής
κατανάλωσης των πόλεων με την υιοθέτηση ενεργειακών πρακτικών που χαρακτηρίζουν την
αειφορική πόλη.
55
«Πόλη και ενέργεια»
Τι είναι η ενέργεια;
56
«Πόλη και ενέργεια»
Μορφές ενέργειας
57
«Πόλη και ενέργεια»
Ανανεώσιμες
Πηγές
Ενέργειας
Μη
Ανανεώσιμες
Πηγές
Ενέργειας
58
«Πόλη και ενέργεια»
Εξοικονόμηση ενέργειας
Γιατί;
59
«Πόλη και ενέργεια»
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από τη σπατάλη ενέργειας
60
«Πόλη και ενέργεια»
Η ενέργεια στην πόλη μου









Οχήματα
Ποδήλατα
Καλώδια ΔΕΗ
Αεροπλάνα
Φωτισμός
Πεζοί
Φυσικό αέριο
Εργοστάσια
…
61
«Πόλη και ενέργεια»
Η ενέργεια στο σπίτι μου









Τηλεόραση
Ψυγείο
Υπολογιστής
Θέρμανση
Φωτισμός
Διακόπτες
Κουζίνα
Πλυντήριο
….
62
«Πόλη και ενέργεια»
Πώς μπορούν να συμβάλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας στην
πόλη και στο σπίτι τους;
63
«Πόλη και ενέργεια»
Δράσεις στο ΚΠΕ…
64
«Πόλη και ενέργεια»
65
«Πόλη και ενέργεια»
66
«Πόλη και ενέργεια»
67
«Πόλη και ενέργεια»
Δράσεις στο πεδίο…
68
«Πόλη και ενέργεια»
69
«Πόλη και ενέργεια»
70
71
72
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
73