Κλείδα αναγνώρισης - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

download report

Transcript Κλείδα αναγνώρισης - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Παρουσίαση εκπαιδευτικής βαλίτσας
για τη Λίμνη της Ορόκλινης
Παρουσίαση (powerpoint) για τη Λίμνη της
Ορόκλινης και κλείδα αναγνώρισης
Το υλικό «Εκπαιδευτικό υλικό για τη λίμνη της Ορόκλινης» ετοιμάστηκε στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση και
Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Λίμνη Ορόκλινης, Λάρνακα» (LIFE10 NAT/CY/000716).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βορόκλινη, 11 Απριλίου 2014
Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού υλικού
• Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού: Ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης για τη λίμνη Ορόκλινης, αλλά και για τη
σημασία της κυπριακής φύσης γενικότερα καθώς και τη σημασία του
Δικτύου Natura 2000 και τη διαχείριση υδροβιότοπων, όπως η λίμνη
Ορόκλινης.
• Βάση δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού: Εναρμονισμένο με τα νέα
Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο
πεδίο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
• Ομάδα στόχος: παιδιά 6 – 12 ετών
• Γλώσσα: Ελληνικά
• Μορφή: Έντυπη & ηλεκτρονική
Ενότητες εκπαιδευτικού υλικού
Ενότητα Α΄
Παραμύθι
«Η Λίμνη»
Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή
Ενότητες εκπαιδευτικού υλικού
Ενότητα Α΄
Παιχνίδια
«Παιχνίδι Μνήμης»
&
«Τηλεπαιχνίδι γνώσεων»
Ενότητες εκπαιδευτικού υλικού
Ενότητα Α΄
Παρουσίαση ppt
«Η ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ»
Ενότητες εκπαιδευτικού υλικού
Ενότητα Β΄
Εκπαιδευτικές προτάσεις
«Λίμνη Ορόκλινης: Εκπαιδευτικές
Προτάσεις για τη Δημοτική
Εκπαίδευση»
Ενότητες εκπαιδευτικού υλικού
Ενότητα Β΄
Κλείδα αναγνώρισης πουλιών
«Κλείδα αναγνώρισης για τα
κυριότερα είδη πουλιών της
λίμνης της Ορόκλινης»
Παρουσίαση (ppt) «Η ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ»
 Πλούσιο φωτογραφικό υλικό
 Πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα
γενικότερα και για την περιοχή της
λίμνης Ορόκλινης ειδικότερα.
 Χρήση ως εργαλείο ανάπτυξης
εκπαιδευτικών προτάσεων του
εκπαιδευτικού υλικού.
Παρουσίαση (ppt) «Η ΛΙΜΝΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ»
Θεματικές ενότητες
Α. Βιοποικιλότητα
Β. Η λίμνη Ορόκλινης
• Ορισμός
• Γενικές πληροφορίες & ιστορικά
στοιχεία
• Χρηστική & μη χρηστική αξία
• Απειλές & προστασία της
βιοποικιλότητας (Δίκτυο Natura
2000 & Πρόγραμμα LIFE)
• Βιοποικιλότητα της Κύπρου
• Πουλιά & μετανάστευση
• Καθεστώς προστασίας
• Είδη που φιλοξενούνται
• Απειλές για τον υδροβιότοπο
• Δραστηριότητες έργου LIFE
OROKLINI για την αντιμετώπιση
των απειλών
Κλείδα αναγνώρισης
«Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης Ορόκλινης»
 Η κλείδα χρησιμεύει για την αναγνώριση
43 ειδών πουλιών που εντοπίζονται στη
λίμνη Ορόκλινης.
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ως
εκπαιδευτικό εργαλείο κατά την επίσκεψη
των μαθητών/τριών στη λίμνη, για
γνωριμία με τα κυριότερα είδη πουλιών
που εντοπίζονται εκεί.
 Μέσα από την εκπαιδευτική πρόταση
«Ανακαλύπτοντας τη λίμνη Ορόκλινης»,
του τρίτου μαθησιακού επιπέδου,
προτείνεται μια πιο ολοκληρωμένη
προσέγγιση για τη χρήση της κλείδας
(πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
επίσκεψη).
Κλείδα αναγνώρισης
«Κλείδα αναγνώρισης για τα κυριότερα είδη πουλιών της λίμνης της Ορόκλινης»
 Ακολουθώντας τις οδηγίες της
κλείδας οι μαθητές/τριες θα
μπορούν να αναγνωρίσουν τα
κυριότερα είδη πουλιών που
θα συναντήσουν στη λίμνη της
Ορόκλινης.
 Στο τέλος της αναγνώρισης
δίνεται για κάθε πουλί:
• η επιστημονική του ονομασία,
• αν είναι σπάνιο ή κοινό στη
λίμνη Ορόκλινης,
• επιπρόσθετες πληροφορίες.
Κλείδα αναγνώρισης
© A. Stoecker
Παράδειγμα
Ευχαριστώ για την
προσοχή σας!