Κέντρα Μάθησης

Download Report

Transcript Κέντρα Μάθησης

Εμπέδωση

 Βασικές αρχές  Οργάνωση τάξης  Διδακτικές στρατηγικές  Παραδείγματα – Καλές πρακτικές  Η εμπέδωση στο σχολείο

• Γιατί εμπέδωση; (σκοποί της εμπέδωσης) • Γιατί ξεχωριστός χρόνος εμπέδωσης; • Τι δεν είναι εμπέδωση; • Εμπέδωση μόνο στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά;

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_p raktikes.pdf

Οργάνωση τάξης

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_p raktikes.pdf

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_p raktikes.pdf

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_p raktikes.pdf

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_p raktikes.pdf

    Σταθμοί: Ενασχόληση με διαφορετικές εργασίες πάνω στο ίδιο θέμα.

Κέντρα Μάθησης: Οι εργασίες στα κέντρα μάθησης δε συσχετίζονται μεταξύ τους (π.χ. γραπτή έκφραση, μαθηματικά, εικαστικά).

Ημερήσιες διατάξεις (καρτέλες/σιωπηρές εργασίες): Κατάλογος εργασιών ή δραστηριοτήτων.

Τροχιακές Μελέτες (Πρότζεκτ): Ανεξάρτητες έρευνες των παιδιών.

 Δραστηριότητες διαδίκτυο, βιβλία εκπαιδευτικού).

από συναδέλφους, (προσωπικό αρχείο  Δραστηριότητες Εμπλουτισμού στα βιβλία των Μαθηματικών και στο Εκτενές Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών.

 Εφαρμογίδια – Λογισμικά.

 Τράπεζα υλικού για την Εμπέδωση στα Μαθηματικά.

 Τράπεζα υλικού σχολικής μονάδας.

Οργάνωση τάξης

 Μετωπική και αργότερα εξατομίκευση  Ομαδοσυνεργατική  Συνδυασμός

Διδακτικές στρατηγικές

 Κέντρα μάθησης  Σταθμοί μάθησης  Ημερήσιες διατάξεις  Γωνιά μάθησης

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_p raktikes.pdf

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_p raktikes.pdf

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_praktikes.

pdf

Δρ. Μάριος Στυλιανίδης http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/tomeis_drasis/nea_analytika_programmata/empedosi_basikes_arches_kales_praktikes.pdf

 Συνδυασμοί και παραλλαγές Κέντρα μάθησης ή σταθμοί μάθησης για κάποιους μαθητές και μετωπική διδασκαλία σε άλλους (εξατομίκευση).

 Παραδείγματα και υλικό για την εμπέδωση.

Ανοικτές δραστηριότητες Περιορισμός φόρτου εργασίας Διαβαθμισμένες δραστηριότητες

Καρτέλες (Ημερήσιες διατάξεις) Διαγράμματα Οδηγός και προβλήματος εργαλειοθήκη επίλυσης

Λάμπρος Στεφάνου, Σύμβουλος για τα μαθηματικά

Λάμπρος Στεφάνου, Σύμβουλος για τα μαθηματικά

Λάμπρος Στεφάνου, Σύμβουλος για τα μαθηματικά

Λάμπρος Στεφάνου, Σύμβουλος για τα μαθηματικά

Λάμπρος Στεφάνου, Σύμβουλος για τα μαθηματικά

Η σπασμένη υπολογιστική Στην υπολογιστική έχουν σπάσει τα πλήκτρα (…………….). Προσπάθησε με τα πλήκτρα που σου έχουν μείνει να φτιάξεις τον αριθμό …………….. με όσους περισσότερους τρόπους μπορείς.

Γράψε εδώ τους τρόπους που σκέφτηκες: Ελένη Μιχαηλίδου, Σύμβουλος για τα μαθηματικά

Γλώσσα και πολιτισμός

   

Σταθμός : Παραμυθόκοσμος

Στάδιο1:

Τα παιδιά έχουν μπροστά τους φακέλους που περιέχουν διάφορες λέξεις. Τα παιδιά παίρνουν τυχαία από 5 λέξεις κάθε φορά και φτιάχνουν με αυτές προτάσεις. Τις γράφουν στο τετράδιο τους Εμπέδωσης. Ελέγχουν την ορθογραφία και τη γραμματική με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και έπειτα ανακοινώνουν στην ομάδα τους τις προτάσεις που έγραψαν.

Στάδιο 2:

Τα παιδιά έχουν μπροστά τους φακέλους που περιέχουν διάφορες λέξεις. Τα παιδιά παίρνουν τυχαία από 2 λέξεις κάθε φορά και φτιάχνουν με αυτές προτάσεις που να

συνδέονται

μεταξύ τους.

Στάδιο 3:

Τα παιδιά επιλέγουν λέξεις διαλέγοντας ταυτόχρονα ζωάκια/ μπουλουκάκια ή και ήρωες από διάφορα παραμύθια για να αρχίσουν την ιστορία τους.

Στάδιο 4:

Τα παιδιά χτίζουν σιγά σιγά μία μικρή ιστορία. Για το επίπεδο Α είναι ικανοποιητικές 4-5 προτάσεις. Για τα παιδιά του επιπέδου Γ μπορεί να γραφεί ομαδικά μία ιστορία και τα παιδιά να κληθούν να την εικονογραφήσουν. Το κάθε παιδί αναλαμβάνει να εικονογραφήσει μία εικόνα/σκηνή από το παραμύθι.

Επιπλέον ιδέες:

καλούνται να τις βάλουν σε σειρά στο τετράδιό τους και να γράψουν την ιστορία. Χρησιμοποιούνται εικόνες από κλασικά παραμύθια τους πχ. Η Κοκκινοσκουφίτσα, Ο λαγός και η χελώνα κλπ. Γεωργία Σάββα Δίνονται ανακατεμένες εικόνες παραμυθιών. Τα παιδιά http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/nea_analytika_programmata.html

Γεωργία Σάββα http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/nea_analytika_programmata.html

Γεωργία Σάββα http://www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/nea_analytika_programmata.html

 Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ελένη Μιχαηλίδου ΙΒ’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης»