Λ Ειδικές Ανάγκες

Download Report

Transcript Λ Ειδικές Ανάγκες

Ομάδα στόχος
Ομάδα Λ
 Αναστασίου Κώστας
 Δεληγιάννη Ισαβέλλα
 Ζωγοπούλου Άννα
 Κουκάκης Γιώργος
 Παπασταμάτης Γιάννης
 Σταθάκη Αρετιάννα
Τα ΑμεΑ περιλαμβάνουν άτομα:
 Κωφά & βαρήκοα
 Τυφλά & με προβλήματα όρασης (ΑμΠΟ)
 Επιληπτικά/ Χανσενικά
 Με νοητική καθυστέρηση & μαθησιακές δυσκολίες
 Με ψυχικές νόσους
 Με κινητικές διαταραχές
 Με μακρόχρονες ασθένειες & παραμονή σε ιδρύματα
 Με διαταραχές από οποιαδήποτε άλλη αιτία
Η αναπηρία διακρίνεται σε:
 Μόνιμη ή παροδική
 Εκ γενετής ή επίκτητη
 Αφανής ή εμφανής
Στατιστικά:
 Ο ακριβής αριθμός τους είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί.
 Περίπου 37 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη(10% του
πληθυσμού).
 Στην Ελλάδα περίπου 1 εκατομμύριο σύμφωνα με
ποσοστά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και των
επίσημων φορέων του κράτους.
Κάποια άλλα στοιχεία
 Το 80% των ΑμεΑ εντοπίζεται στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
 Την τελευταία δεκαετία οι ρυθμοί είναι αυξητικοί (έχει
σημειωθεί μια αύξηση της τάξης του 2-7%), η οποία
φαίνεται να οφείλεται στα τροχαία ατυχήματα
 Το 2017 ο αριθμός τους υπολογίζεται να φτάσει το 17%.
Συνήθη προβλήματα μέσου
ανθρώπου με αναπηρία
 Τα ΑμεΑ φέρουν χαρακτηριστικά
πληροφοριακής φτώχειας & κοινωνικού
αποκλεισμού.
 Στην Ελλάδα πάνω από το 80% των ΑμεΑ ζει
στα όρια της φτώχειας & το 84% αυτών είναι
αποκλεισμένο από την αγορά εργασίας
Σχέση των ΑμεΑ με διαδίκτυο
 Τα ΑμεΑ χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τους ίδιους
λόγους με αυτούς των αρτιμελών.
 το μεγαλύτερο πρόβλημα πρόσβασης στο Διαδίκτυο
είναι ο φτωχός σχεδιασμός.
 Σύμφωνα με έρευνες για την προσπελασιμότητα
βάσεων δεδομένων , ηλεκτρονικών περιοδικών κτλ, οι
εκδότες δεν μεριμνούν για τα ΑμεΑ ή παρέχουν
ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις.
Διάφορα προβλήματα σε σχέση με το
διαδίκτυο.
 Μη σήμανση γραφικών παραστάσεων, εικόνων,
πινάκων και πλαισίων.
 Δυσκολία με το υπογραμμισμένο κείμενο.
 Τα ΑμΠΟ δεν μπορούν να δουν εικόνες, φωτογραφίες,
γραφικά & πρέπει να ακούν μακρές περιγραφές από τον
αναγνώστη οθόνης.
 Τα άτομα με αχρωματοψία: πρόβλημα με τις
ιστοσελίδες που δεν έχουν επαρκή αντίθεση χρωμάτων.
Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών Με
Αναπηρία
(http://access.uoa.gr/)
•Διαπροσωπική επικοινωνία με μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας
•Πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσης
•Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό
•Ενημέρωση για το προγράμμα και τις αίθουσες διδασκαλίας
•Λήψη ενημερώσεων και σημειώσεων
Παροχές
 Υπηρεσία Εθελόντισμου
 Σταθμοί Εργασίας Βιβλιοθηκών
 Δωρεάν Λογισμικό για ΑμεA
 Οδηγίες και Εργαλεία για λειτουργία
συστημάτων γραφής όπως η γλώσσα Βraille
Camera Mouse
 Στόχος:Χρήση από άτομα με κινητικές δυσκολίες από
τον λαιμό και κάτω
 Αποτέλεσμα:Έλεγχος ποντικιού μόνο με το κεφάλι με
δυνατότητα click
 Προϋποθέσεις: Ύπαρξη κοινής κάμερας
 Απαιτήσεις συστήματος: Windows XP,Vista,7
JDVoiceMail
 Στόχος:Διευκόλυνση ατόμων με κινητική
αναπηρία,τύφλωση ή χαμηλή όραση
 Αποτέλεσμα:Aποστολή φωνιτικού e-mail
 Προϋποθέσεις: Ύπαρξη μικροφώνου . Επίσης ο
παραλήπτης πρέπει να διαθέτει διεύθυνση ηλ.ταχυδρομείου
χωρίς να απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο λογισμικό
 Απαιτήσεις συστήματος:Windows
T-Bar
Περιγραφή:
 Η χρήση του T- Bar επιτρέπει την δημιουργία ενός
χρωματιστού πλαισίου στη οθόνη του υπολογιστή το
οποίο μπορεί να είναι σταθερό ή να ακολουθεί τον
δείκτη του ποντικιού.
 Βοηθά τα άτομα με ευαισθησία στο σκοτάδι, επίσης
γνωστή ως σύνδρομο Irlen.
 Έκδοση: 4.0 Freeware
 Λειτουργικό σύστημα: Windows
 Κατασκευαστής: Fx Software
 Κατηγορία: Αντίθεση/Χρώματα
Virtual Magnifying Glass
Περιγραφή:
 Το Virtual Magnifying Glass δημιουργεί ένα
μεγεθυντικό παράθυρο σε όποιο σημείο της οθόνης
βρίσκεται ο δείκτης του ποντικιού. Το παράθυρο αυτό
εξαφανίζεται μόλις ο χρήστης πατήσει κάποιο από τα
πλήκτρα του ποντικιού.
 Έκδοση: 3.4 Freeware
 Λειτουργικό σύστημα: Windows
 Κατασκευαστής: Harri Pyy, Chris O'Donnell, Felipe
Monteiro de Carvalho
 Κατηγορία: Μεγεθυντής Οθόνης
Διευκόλυνση κλικ-Εναλλακτική επικοινωνία.
Gazetalk
 Σύστημα που διευκολύνει την πρόσβαση στις λειτουργίες
και εφαρμογές του υπολογιστή.
 Δυνατότητες:
1. Δημιουργία και επεξεργασία κειμένων.
2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Πλοήγηση στο διαδίκτυο.
4. Εφαρμογές στα πολυμέσα(μουσική και βίντεο).
5. Ανάγνωση pdf.
6. Φωνητική ικανότητα.
 Είναι σχεδιασμένο για πολλές γλώσσες όπως αγγλικά,
ιταλικά, γερμανικά και άλλες (δυστυχώς όχι ελληνικά).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Κατασκευάστηκε από την εταιρεία COGAIN
(Communication by gaze interaction).
 Σχετικό site:
 http://www.cogain.org/wiki/Gazetalk_About
 Δυνατότητα εθελοντικής εργασίας και εκμάθησης του
προγράμματος σε ΑΜΕΑ.
Συνεγράφη από τους John Paulin Hansen, Anders
Sewerin Johansen, Haakon Lund, Henning Dahl,
Kristian Tørning, Birger Bergmann Jeppesen, Arne
Lykke Larsen, Christoffer Soya, Dan Witzner Hansen,
Kenji Itoh, Hirotaka Aoki, Andrew Junker, Leonard G.
Robbins, Paivi Majaranta and Inge Wilms.
Εφαρμογή του προγράμματος στην πράξη!
NVDA - (Αναγνωριστής Οθόνης)
 Αρχική Ιδέα ...
->
... οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης να έχουν την
δυνατότητα να ¨διαβάζουν¨ τις λέξεις στον υπολογιστή
τους ...
... δωρεάν!!!
NVDA – (Αναγνωριστής Οθόνης)
Λειτουργία ...
 Εντοπίζει όλες τις μορφές κειμένου στο γραφικό
περιβάλλον του χρήστη
 Τις στέλνει στο σύστημα μετατροπής κειμένου σε
ομιλία
 Ο χρήστης αντιλαμβάνεται ακουστικά το περιβάλλον
...
... μπορεί να πλοηγείται με ακουστική υποβοήθηση
και να ακούει το κείμενο
Balabolka
 Δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να
γράψουμε ή να εισάγουμε ένα αρχείο κειμένου
 Στην συνέχεια η εφαρμογή θα το εκφωνήσει
 Αρχεία ... TEXT ,CHM, DjVu, DOC, EPUB, FB2,
HTML, ODT, PDF και RTF
 Υποστηρίζει όλες τις γλώσσες που είναι εγκατεστημένες
στον υπολογιστή
Balabolka – (Προσβασιμότητα κειμένων)
 Το κείμενο που έχει εισαχθεί στο περιβάλλον μπορεί να
αποθηκευτεί σε αρχείο ήχου στη μορφή WAV, MP3,
MP4, OGG ή WMΑ
 Δυνατότητα επιλογής της φωνής που επιθυμούμε
 Δυνατότητα αλλαγής ταχύτητα , χροιά και ένταση της
φωνής που βρίσκεται στο κεντρικό περιβάλλον της
εφαρμογή
 Εμπεριέχει μεγεθυντικό φακό για το κείμενο ,
Χ2,Χ4,Χ8,Χ16
My Study Bar
Περιγραφή:
Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο αποτελείται από μια
ομάδα φορητών, ελεύθερων εφαρμογών ανοικτού
λογισμικού, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί σε ένα πακέτο.
Περιλαμβάνει πάνω από 15 εφαρμογές, από τις οποίες ο
χρήστης διαλέγει ποιες θα χρησιμοποιήσει. Οι εφαρμογές
αυτές θα τον υποστηρίξουν σε όλο τον κύκλο της μελέτης
από την έρευνα, το σχεδιασμό και τη δόμηση μέχρι τη
σύνθεση ενός γραπτού ή ακουστικού μηνύματος.
Κατηγορία: Δείκτης Ποντικιού - Μεγεθυντής Οθόνης Κείμενο σε Ομιλία - Αντίθεση/Χρώματα
 Οδηγίες εγκατάστασης: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
MyStudyBar απευθείας από ένα USB stick ή μπορείτε να το
εγκαταστήσετε απευθείας στην επιφάνεια εργασίας.Για την
εγκατάσταση αρκεί να κατεβάσετε το αρχείο zip στην
επιφάνεια εργασίας, να κάνετε εξαγωγή των αρχείων του
(δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και "Εξαγωγή εδώ") και να
τρέξετε (διπλό κλικ) το αρχείο .exe.
 Λειτουργικό σύστημα: Windows XP, Vista, 7
 Ιστοσελίδα λήψης:
http://eduapps.org/?page_id=7#Download+MyStudyBar