Σχεδιασμός Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Download Report

Transcript Σχεδιασμός Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

PROJECT

2

ΣΧ.ΕΤΟΣ

2011-2012

Υπεύθυνη Καθηγήτρια Αγριοπούλου Ελένη ΠΕ19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (OI ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ PROJECT ).

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ PROJECT (ΔΟΜΗ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ .

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ KATA ΕΝΟΤΗΤΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

 Από το σχ.έτος 2008-2009 ,στο σχολείο μας, ενισχύθηκε ο θεσμός της σχολικής εφημερίδας ,ώστε να αναπτυχθεί: 

η ευρηματικότητα,

η φαντασία

και η κριτική σκέψη των μαθητών

 T ην τελευταία διετία αρκετοί μαθητές εξέφρασαν την απορία και συνάμα παράπονο: «Το δικό μας σχολείο γιατί δεν έχει ιστοσελίδα;»  Η παρουσία των σχολικών μονάδων στο Διαδίκτυο μπορεί να αναπτύξει

κανάλια επικοινωνίας

πέρα από τα πλαίσια του σχολικού συγκροτήματος σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο και να προβάλει τα

ενδιαφέροντα

των μαθητών

εκτός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

 Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην κατασκευή σχολικής ιστοσελίδας (με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη περιεχομένου) εκτός από την

ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων πληροφορικής

και αναπαραστάσεων για το Διαδίκτυο φαίνεται ότι μπορεί να αφυπνίσει το

δημιουργικό ενδιαφέρον

των μαθητών και να αναπτύξει τη

συνεργατική μάθηση

.

       

Η μέθοδος Project ως παιδαγωγική διαδικασία εμφανίζεται στις αρχές του 20 ου αιώνα. Οι διδακτικές συνέπειες της μεθόδου Project στη σχολική ζωή (Χρυσαφίδης 2002, Ντολιοπούλου 2001) είναι:

Συσχετισμός του διδακτέου με την καθημερινή ζωή. Ο μαθητής γίνεται ενεργό κομμάτι μιας ζωντανής διαδικασίας απόκτησης γνώσης (Βιωματική-Επικοινωνιακή διδασκαλία). Δραστηριοποίηση των μαθητών. Οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας αναζητούν οι ίδιοι τη γνώση, καθορίζοντας μόνοι τους τα όρια που θα σταματήσουν.

Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Ο μαθητής θα πρέπει να δημιουργήσει σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, την δική του αισθητική και τις δικές του εμπειρίες.

Συνεργατικότητα. Η επικοινωνιακή σχέση Δάσκαλου τους .



Μαθητή στην παραδοσιακή διδασκαλία, σπάει και έτσι όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στην ομάδα συνεργάζονται μεταξύ Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ο κάθε μαθητής ασχολείται με το κομμάτι του Project που είναι πιο κοντά στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά του.

Διαθεματική προσέγγιση. Η ολοκλήρωση του Project περιλαμβάνει γνώσεις από διάφορα μαθήματα που πρέπει να συνδυαστούν για το τελικό αποτέλεσμα.

Ένταξη της σχολικής ζωής στην Κοινωνία. Εμπλοκή της Κοινωνίας στη σχολική ζωή. Η μέθοδος Project ως μία Βιωματική-Επικοινωνιακή διδασκαλία είναι φυσικό να συλλέγει βιώματα και από τον κοινωνικό περίγυρο. Ο μαθητής μαθαίνει να δρα δημοκρατικά και μεταφέρει τα βιώματα του σαν άτομο αλλά και σαν ομάδα στην τοπική κοινωνία.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο φορέας της γνώσης, αλλά ο συντονιστής των διαδικασιών, ο βοηθός στις αναζητήσεις και ο συνεργάτης των μαθητών.

Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες που προκαλούν στους μαθητές προβληματισμούς και διάθεση για αναζήτηση και δημιουργία.

Η

ΜΕΘΟ

Δ

ΟΣ

P

ROJECT ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Δημιουργήθηκαν έξι μικρότερες ομάδες για την παράλληλη ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας, και κάθε ομάδα :

αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα

προγραμματίζει μόνη της την πορεία των ενεργειών της

και ενεργεί με σκοπό την ολοκλήρωση του στόχου που έχει προγραμματίσει.

Η εφαρμογή της μεθόδου Project για την ανάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας στις μελέτες περίπτωσης, στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στη δομή που περιγράφεται από τον Frey (1999).

Σχηματική απεικόνιση της βασικής δομής της μεθόδου Project

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Πρώτη φάση: Έρευνα – Καθορισμός του Project

Οι μαθητές επισκέφτηκαν σελίδες άλλων σχολείων για να δουν, όχι τόσο το περιεχόμενο, αλλά περισσότερο τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης των στοιχείων.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής του σχολείου τους ενημέρωσε πως εκτός από το προγραμματιστικό κομμάτι εργασίας, θα μπορούσαν να βοηθήσουν ζωγραφίζοντας στον Η/Υ, σαρώνοντας, φωτογραφίζοντας , πληκτρολογώντας, γράφοντας κείμενα κτλ. Έτσι, μπορούσαν να συμμετέχουν ακόμα και όσοι δεν ενδιαφέρονταν άμεσα για την Πληροφορική.

Καταγράφηκαν όλες οι ιδέες των μαθητών για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τις προσδοκίες τους (χρήση μεθόδου καταιγισμού ιδεών - brainstorming).

Συνεργαζόμενοι ισότιμα, όλοι οι μαθητές, κατέληξαν δημοκρατικά στην δομή πλοήγησης του ιστότοπου (κεντρική σελίδα, μενού επιλογών- υπερσύνδεσμων - υποσελίδων).

15

ο

Γ.Ε.Λ. Πειραιά

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ μενού επιλογών / υποσελίδων

Ανακοινώσεις Ιστορικό Υποδομές Λειτουργία Μαθητές Γονείς Αθλητικά Εργασίες Δραστηριότητες Εφημερίδες Εκδηλώσεις Εκδρομές Ενδιαφέροντα Αλμπουμ φωτογραφιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Δεύτερη φάση: Οργάνωση – Προγραμματισμός του Project

Δημιουργήθηκαν έξι μικρότερες ομάδες για την παράλληλη ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας.

Συμφωνήθηκε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η κάθε ομάδα.

Επισημάνθηκαν οι τομείς δράσης οντότητα.

κάθε μέλους της ομάδας αλλά και της ομάδας σαν

Προγραμματισμός των επιμέρους project ανά ομάδα (τι, πότε, που, πως, ποιος;) Τρίτη φάση : Υλοποίηση του Project

Έγινε επιλογή και διδασκαλία σε περιορισμένη έκταση, των εργαλείων-προγραμμάτων, σχεδιασμού ιστοσελίδας και οργάνωσης υλικού που θα χρησιμοποιούνταν.

Δόθηκαν βασικές οδηγίες μόνο στην αρχή, ενώ στη συνέχεια παρακινήθηκαν οι ομάδες για τη δημιουργική μελέτη του «Σύντομου οδηγού δημιουργίας εκπαιδευτικών ιστοσελίδων με το

FrontPage 2002

ελληνική έκδοση» του δάσκαλου Σαλονικίδη Γιάννη και των σημειώσεων «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE» της Δρ Ευαγγελίας Καβακλή, Μυτιλήνη 2001, που βρίσκονται αναρτημένα στο Διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια του Project, οι ομάδες παρουσίαζαν την πρόοδο των εργασιών τους και λαμβάνονταν δημοκρατικές αποφάσεις για προβλήματα που παρουσιαζόντουσαν.

ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

Χιονίδης Παρασκευάς,

Νίκος Χατζηπαύλου, Νίκος Ιζατούλιν, Χρήστος Κουντουρόγιαννης , Γιούρι Ταμίζι.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΗΕ ASSASINS

Βλυσίδης Αλέξανδρος, Κουκάκης Ηλίας, Γεωργίου Βασίλειος, Κουφονικολάκος Δημήτριος.

Οι Άγγελοι της Ιστοσελίδας.

Γωγώ Παράσχου, Θεολογία Χαρινού, Κατερίνα Τεμπέλη.

Πατμανίδου Αθανασία, Ροδοπούλου Αναστασία, Στρουμπή Δήμητρα.

ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ

Μάρκος Φλυτζάνης,

Χρήστος Κόνδυλας, Νικολίν Γιάννη.

Τhe Assassinate

Κάπαρη Ευαγγελία, Κόντος Νίκος, Σβετοσλάβ Βάλτσεβ, Λαγού Καλλιόπη.

ΤΗΕ ASSASINS

Ενότητα

Αθλητισμός

:

Σχεδιασμός αντίστοιχης Σελίδας.

Παρουσίαση της Σχολικής Ομάδας Ποδοσφαίρου & του Iστορικού των σχ.αγώνων 2011.

Εύρεση & Εισαγωγή Αθλητικών Συνδέσμων.

Δημιουργία Άλμπουμ Φωτογραφιών της Ομάδας.

Ενότητα : Ενδιαφέροντα

Παρουσίαση του PAINTBALL.

Ενότητα : Εκδηλώσεις

Σχεδιασμός αντίστοιχης Σελίδας.

Παρουσίαση της εκδήλωσης της 28 ης Λασκαρίδη» & αφιέρωμα στο ίδρυμα.

Οκτωβρίου 2011 στο ίδρυμα «Αικατερίνης

Δημιουργία Άλμπουμ Φωτογραφιών των Εκδηλώσεων του Σχολείου.

Ενότητα : Κεντρική Σελίδα

Εύρεση & Εισαγωγή Χρήσιμων Εκπαιδευτικών Συνδέσμων.

Ενότητα : Ενδιαφέροντα

Παρουσίαση των δράσεων εθελοντισμού: ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ACT!ONAID.

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Η

Παρουσιάσεις: ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, Ο Θ Ε Λ Λ Ο Σ, Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ, ΤΟ ΝΗΣΙ.

Εύρεση γραφικών στατικών και κινούμενων.

Ενότητα : Υποδομές

Περιγραφή του κτιρίου.

Ενότητα : Ιστορικό

  

Σχεδιασμός αντίστοιχης Σελίδας.

Σύντομη παρουσίαση της περιοχής Μανιάτικα.

Δημιουργία Άλμπουμ Φωτογραφιών της γειτονιά μας.

Ενότητα : Ενδιαφέροντα

Εύρεση & Εισαγωγή Συνδέσμων: Χώροι Πολιτισμού, Τομέας Νεότητας Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας, Δράση εθελοντισμού «Αρκτούρος».

ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ

Απεικόνιση της δομής πλοήγησης – περιήγησης του ιστότοπου.

Εύρεση στατικών και κινούμενων γραφικών.

Κείμενα Παρουσίασης των ιστοσελίδων

Ενδιαφέροντα Δραστηριότητες

.

και

Φόρμα αξιολόγησης της ιστοσελίδας.

Ενότητα : Ενδιαφέροντα

 

Αφιέρωμα στο e-twinning.

Παρουσίαση: Μοντελισμός.

Ενότητα : Κεντρική Σελίδα

 

Σχεδιασμός αντίστοιχης Σελίδας.

Καλωσόρισμα Κεντρικής Σελίδας.

Ενότητα : Εκδηλώσεις

Παρουσίαση των πάρτυ του σχολείου.

Ενότητα : Υποδομές

Δημιουργία Άλμπουμ Φωτογραφιών των Υποδομών του σχολείου.

Ενότητα : Ενδιαφέροντα

   

Παρουσίαση λογοτεχνικών βιβλίων (Τυφλά Σημεία, Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της).

Κριτική ταινίας (Η γυναίκα με τα μαύρα).

Παρουσίαση: Χειροποίητο κόσμημα.

Δημιουργία κειμένου παρουσίασης του σχολείου στο e-twinning.

ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

Ενότητα : Ενδιαφέροντα

Σχεδιασμός αντίστοιχης Σελίδας.

Παρουσίαση & εισαγωγή 3 αγαπημένων μουσικών κομματιών.

Εύρεση στατικών και κινούμενων γραφικών.

Δημιουργία ταινίας: Το ψάρεμα.

Αφιερώματα: Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, Καταραμένες ταινίες, Aριστοφάνης Εκκλησιάζουσαι-Πλούτος, Κύκλωψ Ευριπίδη, Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι, Κωμωδία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τελική φάση : Αξιολόγηση του Project

Πέρα από το τελικό αποτέλεσμα της δημοσίευσης της ιστοσελίδας, με περιεχόμενο δημιουργημένο από τους ίδιους τους μαθητές, η εφαρμογή της μεθόδου Project στην κατασκευή ιστοσελίδων επιτυγχάνει τις γενικές διδακτικές συνέπειες της μεθόδου που περιγράφει ο Χρυσαφίδης (1996) σε ικανοποιητικό βαθμό (ανάλογα με την περίπτωση).

Πιο συγκεκριμένα :

Αφυπνίστηκε το δημιουργικό ενδιαφέρον των μαθητών.

Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται σε διαφορετικά θέματα εργασίας.

Οι μαθητές ανέδειξαν τις ικανότητες τους και τη διαφορετικότητα τους.

Αφυπνίστηκε το εσωτερικό τους πάθος για μάθηση.

Δημιουργήθηκε ένα δημοκρατικό πλαίσιο συμμετοχής όλων των μαθητών, όπου λαμβάνονταν συλλογικά αποφάσεις, ανεξάρτητα από τις δεξιότητες τους στην Πληροφορική.

Λειτούργησε η ισότιμη συμμετοχή δασκάλου-μαθητή στη διαδικασία ανάπτυξης της ιστοσελίδας.

Αναπτύχθηκαν δεξιότητες προγραμματισμού και χειρισμού Η/Υ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

MICROSOFT FRONTPAGE 2002

POWERPOINT

INTERNER EXPLORER

WORD

EXCEL

ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL

ABBYY FINEREADER

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρυσαφίδης Κ. (2002), Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία Η Εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο, Αθήνα, Gutenberg.

Frey , Κ. (1999), Η «Μέθοδος Project» Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Αθήνα, Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 7-34.

Σύντομος οδηγός δημιουργίας εκπαιδευτικών ιστοσελίδων με το FrontPage 2002 ελληνική έκδοση ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗ ΓΙΑΝΝΗ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ http://users.sch.gr/housos/Tutorial%20on%20Creating%20Web%20Pages%20%28Greek%29.htm

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE, Σημειώσεις του μαθήματος, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Δρ Ευαγγελία Καβακλή, Μυτιλήνη 2001 http://www.ct.aegean.gr/people/vkavakli/informatics_lab/frontpage_tutorial.pdf

H ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT http://www.clab.edc.uoc.gr/seminar/ela1/atk%20meuodos%20project.htm

“ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT”, Π.Ι. – Αδάμ Κ. Αγγελής http://www.pi-schools.gr/download/programs/Oloimero/oloimero_03_05/eishghseis_hmer_05/GenikoSxima.pdf

“Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ” , 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ – ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 803 , Αράπογλου Αριστείδης ΠΛΗΝΕΤ Δ. Δ. Ν. Ευβοίας , Καραντενίζη Ελένη

Εκπαιδευτικός ΠΕ19 , Μαβόγλου Χρίστος ΠΛΗΝΕΤ Α΄ Γρ. Ν. Ευβοίας , Οικονομάκος Ηλίας Υπευθ. EduNet Ν. Ευβοίας ΠΕ20

http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b803.pdf

Περισσότερα… http://15lyk-peiraia.att.sch.gr/