Παρουσίαση Σύλβας Χαραλάμπους

Download Report

Transcript Παρουσίαση Σύλβας Χαραλάμπους

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ:
Η αναγκαιότητα της συγκρότησης
ιστορικού αρχείου
18 Ιανουαρίου 2012
Σύλβα Χαραλάμπους, Βιολόγος, Κύρια ερευνήτρια, ΕΙΠ
Καταγραφή, οργάνωση και ψηφιοποίηση τεκμηρίων
για τη συγκρότηση και διάσωση
του Ιστορικού Αρχείου
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ)
Χρηματοδότηση 2009-2011
Παραδοτέα
1. Εντοπισμός, καταγραφή, εκκαθάριση, οργάνωση και
ψηφιοποίηση των αρχείων του ΕΙΠ
2. Βάση δεδομένων στο τοπικό δίκτυο του ΕΙΠ 1919-2009
Παγκόσμιος ιστός www.pasteur.gr/ha 1919-1981
3. Η σημερινή εκδήλωση
Παράλληλες δράσεις
www.pasteur.gr
Ι
Παράλληλες δράσεις ΙΙ
Εκθετήριο
(Φουαγιέ, Κτήριο 8)
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
Παράλληλες δράσεις ΙΙΙ
Χώρος διατήρησης αρχείων
(Υπόγειο -2, κτήριο 8)
ΠΡΙΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΕΤΑ
Παράλληλες δράσεις ΙV
Αναθεώρηση της ιστορίας του ΕΙΠ
Καταγράφοντας αναδεικνύονται κομβικά σημεία στην πορεία του Ινστιτούτου
που ανοίγουν σημαντικά ιστορικά ερωτήματα.
Ενδεικτικά:
Ίδρυση Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
Σχέσεις Γαλλίας-Ελλάδας
Ο ρόλος του Μπαζίλ Ζαχάρωφ
Πανεπιστήμιο και ΕΙΠ
Εμβολιασμοί (BCG)
Πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων για κτηνιατρική και ιατρική χρήση του ΕΙΠ (πνευματικά
δικαιώματα, πατέντες)
Ο ρόλος του ΕΙΠ στις επιδημίες
Mετασχηματισμός και οικειοποίηση πρωτοποριακών διαγνωστικών μεθόδων του Ινστιτούτου Παστέρ
στον ελλαδικό χώρο
Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής
Γυναίκες επιστήμονες στο ΕΙΠ
Διεύρυνση ερευνητικών δραστηριοτήτων – σχέσεις με ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο
Δημόσια εικόνα
«Κάναμε θεραπεία εις το Παστέρ. Βλέπω τον γάλλο γιατρό εις το προαύλιο του νοσοκομείου του ινστιτούτου Παστέρ, εις τη
λεωφόρο Παπάγου. ‘Φύγε’, μου λέει, ‘διότι υπάρχει η αστυνομία μέσα στο ίδρυμα και όποιους πιάνει τους πηγαίνει εις την
Σπιναλόγκα’. Την άλλη μέρα έρχεται η αστυνομία με πιάνει και με φέρνει εδώ εις τις 13 Σεπτεμβρίου του 1929».
Σαββάκης Μ. Οι λεπροί της Σπιναλόγκας, Πλέθρον, 2008, σελ. 184
Διατήρηση και συνέχιση του αρχείου ως θεσμική αρχή του ΕΙΠ
Υπεύθυνοι Αρχείου:
- Ετήσια καταγραφή τεκμηρίων στη βάση δεδομένων: Καζάνα Δήμητρα,
βιβλιοθηκoνόμος
- Ηλεκτρονική διαχείριση ιστοσελίδας: Πουλάκης Γιάννης, τεχνικός πληροφορικής
Διεπιστημονικές έρευνες.
Συνεργασία με το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ.
- Διπλωματική εργασία: «Ιστορία της ίδρυσης του ΕΙΠ» Α. Βούρτσης
- Διπλωματική εργασία: «Θεσμικοί μετασχηματισμοί του ΕΙΠ», σε εξέλιξη
(Σταυρούλα Πουρσαϊτίδου)
- Eπιστημονική ανακοίνωση δεκτή για παρουσίαση:
Α. Vourtsis and S. Haralambous. «The pasteurization of Greece: The case of
Pamboukis».8th international meeting for Science and Technology in the
European Periphery, Corfu, Greece, 21-24 June 2012.
Μακροπρόθεμοι Στόχοι
- Συγγραφή βιβλίου που να αφορά στην ιστορία του ΕΙΠ:
-Έκδοση λευκώματος
-Επαγγελματική οργάνωση του εκθετηρίου-μουσείου
Έκδοση φυλλαδίου του μουσείου
- Σύνδεση με το Services des archives de l’ Institut Pasteur
- Διεπιστημονικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Οφέλη
- Διάχυση της γνώσης μέσω της ανάδειξης του ρόλου και της δράσης
- Συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας και ενίσχυση της ομαδικότητας
(esprit de corps)
- Προβολή του ΕΙΠ (visibilité)
- Προσέλκυση χρηματοδοτήσεων
Ευχαριστώ
- Πρόεδρο του ΕΙΠ, καθ. κ. Α. Αντωνιάδη
- Αντιπρόεδρο Ομίλου φίλων του Παστέρ,
καθ. Δ. Λουκόπουλο
- ΔΣ του ΕΙΠ
- Μέλη του ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών
- Stefan Kranxer και Daniel Demellier–του Iστορικού
Αρχείου του Ινστιτούτου Παστέρ του Παρισιού
Ευχαριστώ
Αρχειακό υλικό ιστορικής αξίας που είχε διαφυλαχθεί: Π. Μίμα, Β. Ιωαννίδου, Χ.
Οικονομοπούλου
Φωτογραφήσεις; Α. Λάβδας, Α. Βούρτσης, Σ. Χαραλάμπους
Σάρωση εγγράφων: Ε. Σκλιάζ, Α. Βούρτσης
Διέθεσαν εργαστηριακό εξοπλισμό τον οποίο είχαν διαφυλάξει: Α. Αντωνιάδης:
παραχώρησε όλο τον παλιό εργαστηριακό εξοπλισμό που φυλάσσονταν στο γραφείο του
Διευθυντή, Α. Κόκλα: εργαστηριακό υλικό για φωτογράφηση, Μ. Στρατηγάκης, Χ. Κολέθρα:
εμβόλιο των αρχών του 20ου αιώνα που βρέθηκε στον κήπο, 2 ζυγοί, σύριγγες, σωληνάκια
ελέγχου αποστείρωσης, καρέκλα εργαστηρίου, αντιδραστήρια, Ε. Τζελέπη: ωοσκόπιο, τετράδια
εργαστηρίου καθ. Βασιλειάδη, Λ. Πρόμπερτ: Σύστημα προχοϊδων, καρέκλες, Ν. Κοντουδάκης:
σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου ύδατος, εργαστηριακός πάγκος, σύριγγες, στατώ
αυτοκατασκευές, Θ. Κακκανάς: φυγόκεντρο, Σ. Χαραλάμπους: παλιά γραφεία, στατω, Τ. Μαϊδης
:παλιάς τεχνολογίας φορητό υπολογιστή, προχοϊδες, σωλήνες, εξοπλισμό από γυαλί, Ρ.
Κοτσιβήρου: Τραπέζι βιβλιοθήκης, video 1984, παλαιά βιβλία, Γ. Μπουρσινός: Φιαλίδια με
αντιδραστήρια, αντιγραφή DVD 1984, Ε. Βρετού : εργαστηριακό εξοπλισμό, Η/Υ
Ευχαριστώ
Δωρεά τηλεόρασης στο φουαγιέ: Σ.Τζάρτος
Συντήρηση παλαιών βιβλιοθηκών, απομάκρυνση
υλικών από την εκκαθάριση
αρχείων και μεταφορές: Ν. Κοντουδάκης, Μ. Λατζουράκης, Α. Βαγιωνάς, Γ. Σακελλαρίδης
Διαμόρφωση της βάσης δεδομένων και εμφάνισή της στον ιστοχώρο του ΕΙΠ: Κ.
Σαϊδης – Χ. Λοβέρδος, Γ. Πουλάκης (τεχνική στήριξη), Α. Βούρτσης (εισαγωγή δεδομένων)
Συντήρηση της Βάσης και ανανέωση των δεδομένων: Δ. Καζάνα, Γ. Πουλάκης
Διαμόρφωση του χώρου του εκθετηρίου-μουσείου και επιλογή και τοποθέτηση
υλικού: Α. Βούρτσης, Σ. Χαραλάμπους, Γ. Γρίβας, Ν. Καβροχωριανού
Παραχώρηση χώρων: Τ. Μαϊδης : Την κεντρική αποθήκη για τη δημιουργία του χώρου των
αρχείων Διοίκησης, Τμήματος προσωπικού, Αναλύσεων και Λογιστηρίου και των οργάνων, Ε.
Βρετού: Τον αποθηκευτικό χώρο του εργαστηρίου της,
Υπεύθυνη του χώρου του εκθετηρίου: Ε. Παπαδιά
Εκδήλωση: Ρ. Τσαγκαλίδου, Κ. Νάκου, Χ. Μπολέτη, Ε. Παπαδιά, Γ. Γρίβας
Ευχαριστώ