Πρόγραμμα ημερίδας

Download Report

Transcript Πρόγραμμα ημερίδας

«Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια»

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Παστέρ

Λ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 – 09:15 Προσέλευση - Εγγραφές 09.15 – 09.30

Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή Ε.Ι. Παστέρ, Καθ. Μενέλαου Μανουσάκη Χαιρετισμός Προέδρου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κου

Αλέξανδρου Κομίνη

Μέρος Α: Κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια

Συντονίστρια:

Δρ Χριστίνα Οικονομοπούλου,

Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης, Ε.Ι. Παστέρ

09:30 – 09.45

09.45 – 10:00

«Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια»

E. Γεωργιάδου,

Δρ. Χημικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας,  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

«Κίνδυνοι για την ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια»

Ελ. Αδαμάκης,

Ναυπηγός Μηχανολόγος - Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

10.00 – 10:15 10:15 – 10:30

«Βιολογικοί κίνδυνοι και χρήση ανασυνδυασμένων παθογόνων»

Αθ. Κακκανάς,

Δρ. Χημικός, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Ε.Ι. Παστέρ «Χημικοί κίνδυνοι στα ερευνητικά εργαστήρια»

Σ. Δοντάς,

Δρ. Χημικός, Υπ. Εργαστηρίου Βιοχημείας – Τοξικολογίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

10:30 – 10:45

«Εργονομικοί κίνδυνοι στα ερευνητικά εργαστήρια»

Θ. Κουκουλάκη,

Τοπογράφος Μηχανικός - Εργονόμος, PhD, Υπ. Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας,  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

10:45 – 11:20 Διάλειμμα Μέρος Β: Εμπειρία και καλές πρακτικές στα ερευνητικά εργαστήρια

Συντονιστής:

Σπύρος Δρίβας,

Ιατρός Εργασίας, Υπ. Κέντρου Υγείας - Υγιεινής της Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

11:20 – 11:40

«Πρόληψη ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο: πολιτική και πρακτικές στο Ε.Ι. Παστέρ»

Χρ. Οικονομοπούλου,

Δρ. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης, Ε.Ι. Παστέρ

11:40 – 12:00 12:00 – 12:20 12:20 – 12:40 12.40 - 13.00

13:00 – 14:00

«Η καλή εργαστηριακή πρακτική και η διαχείριση αποβλήτων στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Μ. Ε. Λέκκα,

Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «Προσδιορισμός βλαπτικών παραγόντων σε παθολογοανατομικά εργαστήρια»

Β. Δρακόπουλος,

Δρ. Ιατρός Εργασίας, Κέντρο Υγείας - Υγιεινής της Εργασίας, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

«Τρόποι προφύλαξης από aκτινοβολίες και πεδία στους χώρους εργασίας»

Λ. Χ. Μαργαρίτης,

Ομότιμος Καθηγητής Ραδιοβιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ «Βασικές αρχές ασφάλειας για εργασία με ζώα εργαστηρίου»

Ν. Κωστομητσόπουλος,

DVM, PhD, Προϊστάμενος Μονάδας Ζωικών Πρότυπων, ΙΙΒΕΑΑ

Συζήτηση – Συμπεράσματα & Προοπτικές

Συντονιστής:

Καθ. Μενέλαος Μανουσάκης,

Γενικός Διευθυντής Ε.Ι. Παστέρ