ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Ύδρας 10, 4ος όροφος 653 02, Καβάλα Τηλ 2510620459 Fax 2510620429 e- mail : [email protected] 11η Επιτροπή Παρακολούθησης LEADER + 9η Σύνοδος Δικτύου LEADER.

Download Report

Transcript ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Ύδρας 10, 4ος όροφος 653 02, Καβάλα Τηλ 2510620459 Fax 2510620429 e- mail : [email protected] 11η Επιτροπή Παρακολούθησης LEADER + 9η Σύνοδος Δικτύου LEADER.

Slide 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Ύδρας 10, 4ος όροφος
653 02, Καβάλα
Τηλ 2510620459
Fax 2510620429
e- mail : [email protected]

11η Επιτροπή Παρακολούθησης LEADER +
9η Σύνοδος Δικτύου LEADER +

Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.


Slide 2

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

• ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 1.2.2: ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• ΔΡΑΣΗ:1.2.2.7: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΩΝ. ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
ΘΑΣΟΥ.
• ΕΡΓΟ: ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΘΑΣΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ,
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
• ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Γ.Α ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε
• ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 270.000 EURO
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 202.500 EURO
• ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ


Slide 3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

• Το έργο αφορά την δημιουργία επισκέψιμου χώρου ελαιοτριβείου
στη νήσο Θάσο
• Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις
προβλέπεται η διαμόρφωση χώρων υποδοχής επισκεπτών,
αναπαράστασης υδρόμυλου και παλαιού ελαιοτριβείου καθώς και
χώρων εκθετηρίου και W.C, στο ισόγειο. Στον όροφο προβλέπεται η
δημιουργία χώρων αίθουσας φωτογραφίας, γραφείου καθώς και
ενός μικρού αμφιθεάτρου για την προβολή.

• Ο λοιπός εξοπλισμός συνίσταται στην προμήθεια όλων εκείνων
των σύγχρονων μηχανημάτων και αντικειμένων (προθήκες,
μαρμάρινες και ξύλινες πινακίδες, κάδρα, πάγκοι γευσιγνωσίας,
τηλεόραση, Video κλπ) καθώς και των παλιών (αναπαράσταση
παλαιού ελαιοτριβείου, υδρόμυλου, κλπ) που εξασφαλίζουν τις
λειτουργίες του επισκέψιμου ελαιοτριβείου.


Slide 4

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


Σε μια περιοχή όπου το λάδι αποτελεί το κύριο αγροτικό προϊόν και που ιστορικά
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής, η ανάδειξη της αρίστης
ποιότητάς του και η προβολή και προώθηση της αξίας του αποτελεί μια ουσιαστική
στρατηγική για την επίτευξη της ανάπτυξης στο νησί.Κυρίαρχα στοιχεία αυτής της στρατηγικής είναι η δημιουργία δεσμών ανάμεσα στο
τοπικό αυτό προϊόν και την ιστορική τοπική παράδοση – πολιτισμό καθώς και το
φυσικό περιβάλλον του νησιού με σκοπό την ανάδειξη της αξίας του προϊόντος μέσα
από αυτή την διαδικασία. Γενικότερα και σε ότι αφορά τον ρόλο που καλείται να
διαδραματίσει η παραπάνω παρέμβαση στην εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης αυτής
στρατηγικής, αυτή στοχεύει:Να αναδείξει το λάδι (ποιότητα και αξία), με διαδικασίες σύγκρισης του παλιού με το
σήμερα.Να υποδείξει ιδανικούς τρόπους και μοντέλα παραγωγής λαδιού και να τονίσει την
ανάγκη για την πιστοποίησή του.Να προβάλλει το περιβάλλον και τον πολιτισμό του νησιού μέσα από το ίδιο το
ποιοτικό προϊόν δημιουργώντας προϋποθέσεις για διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα αυτό στο νησί.


Slide 5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 6

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 7

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 8

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 9

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 10

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 11

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 12

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 14

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 15

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 16

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 17

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 18

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 19

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 20

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 21

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 22

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 23

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 24

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 25

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 26

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 27

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 28

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 29

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.


Slide 30

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας